Khoa học và Đời sống số 6-2023

NĂM THỨ 64 THỨ NĂM (9/2/2023), SỐ 6 (4268) QUÉT QRCODE ĐỌC KH&ĐS 15 20 Hải Dương: Nhàhàngduthuyền"mọc" trên cảng Cống Câu? 22 2 17 13 Luật Khám chữa bệnh sửa đổi… sửa gì “lợi” bệnh nhân, bác sĩ? Cuộc đời can trường của Nghệ sĩ nhân dân Thái Thị Liên Chọn máy sấy "ngon bổ rẻ" cho mùa nồm ẩm 10 VUSTA tổ chức Hội nghị Hội đồng Trung ương lần thứ 6 khoá VIII Độc đáo cặp voi đá cổ của người Chăm Bắtquả tang Công tyKBecVina “Kẹo đổi gió” Stony quảng cáo như thuốc điều trị yếu sinh lý xảthải ramôi trường? 6

CHUYỂN ĐỘNG 247 Số 6 (4268) Thứ Năm (9/2/2023) 2 mức giá khám bệnh, ngày giường điều trị. Không làm xáo trộn hệ thống khám bệnh, chữa bệnh hiện hành và có thể áp dụng ngay sau khi Luật được ban hành do vẫn giữ nguyên hệ thống tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo 4 cấp hành chính gồm: Trung ương, tỉnh, huyện và xã. lLuật cũng được cho rằng sẽ khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác tự chủ tại các cơ sở y tế? - Luật đã bổ sung quy định cụ thể về tự chủ đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước “Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước được Nhà nước bảo đảm kinh phí để thực hiện chức năng, nhiệm vụ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao” đồng thời cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước được tự chủ trong quyết định nội dung thu, mức thu của các dịch vụ, hàng hóa liên quan đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, phục vụ người bệnh, thân nhân của người bệnh, trừ giá dịch vụ khám, chữa bệnh. Quy định nêu trên được xem như “bệ đỡ” với những cơ sở y tế công lập dù đã nỗ lực hết sức nhưng chưa đảm bảo được cân đối thu chi (tức là thu không đủ bù chi thì Nhà nước có thể hỗ trợ bằng cách trả lương cho cán bộ y tế), hoặc Nhà nước đặt hàng những nhiệm vụ cần thiết và cơ sở được trả chi phí. Luật cũng bổ sung quy định về các hình thức huy động nguồn lực, trong đó khẳng định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được vay vốn để đầu tư công trình hạ tầng, thiết bị y tế; Thuê, cho thuê tài sản, dịch vụ lâm sàng, dịch vụ cận lâm sàng, dịch vụ phi y tế, dịch vụ nhà thuốc, quản lý vận hành cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Mua trả chậm, trả dần; thuê, mượn thiết bị y tế. lĐể luật khám chữa bệnh đi vào cuộc sống, Bộ Y tế cần hành động gì? - Trước hết, Bộ Y tế phải ban hành hàng loạt thông tư hướng dẫn thực hiện. Tôi cho rằng trong năm 2023 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế là cần phải dốc toàn lực để xây dựng văn bản dưới Luật nhằm hướng dẫn thi hành các quy định như tự chủ bệnh viện, xã hội hóa, giá dịch vụ khám chữa bệnh. Thứ hai là làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đưa Luật Khám chữa bệnh vào cuộc sống. Các cơ sở khám chữa bệnh nhà nước cần có bước chuẩn bị để đến khi Luật có hiệu lực phải tổ chức thực thi bằng các điều kiện bảo đảm như đầu tư về cơ sở vật chất, quy trình chuyên môn, công nghệ thông tin, công tác nhân sự, bảo đảm yêu cầu tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, đào tạo kỹ năng thực hành y khoa. Bộ Y tế cũng cần có các chỉ đạo để áp dụng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào công tác khám chữa bệnh, bởi nếu làm tốt điều này thì việc quản lý hệ thống dữ liệu sức khỏe quốc gia, quản lý nguồn tài chính tại các cơ sở y tế sẽ minh bạch và người dân cũng được giám sát. Chẳng hạn, nếu các cơ sở áp dụng đồng loạt bệnh án điện tử thì không chỉ tiện lợi cho các cơ sở y tế mà người dân cũng được lợi. lXin cảm ơn ông! HẢI NINH (thực hiện) Mới đây Quyền Chủ tịch nước đã công bố Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). PV Khoa học và Đời sống đã có cuộc trao đổi với TS Nguyễn Huy Quang - nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế xung quanh vấn đề này. Quyền lợi của người dân đi khám chữa bệnh được bảo đảm lLuật Khám chữa bệnh sửa đổi lấy người bệnh làm trung tâm, như vậy quyền lợi của người dân khi khám, chữa bệnh được bảo đảm, thưa ông? - Luật Khám chữa bệnh sửa đổi vừa được công bố đã tăng cường khả năng tiếp cận của người dân với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Cùng với việc tiếp tục duy trì các hình thức tổ chức hành nghề, Luật đã thay đổi quy định từ 4 tuyến chuyên môn thành 3 cấp chuyên môn. Việc này giúp tối ưu hóa đầu tư phát triển chuyên môn kỹ thuật có trọng tâm, trọng điểm, có quy hoạch tránh dàn trải, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cấp trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế. Việc chia thành 3 cấp chuyên môn theo hướng xác định chức năng, mức độ cung cấp dịch vụ cùng với việc đẩy mạnh hoạt động chuyển giao kỹ thuật, thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa, kết hợp với sử dụng các công cụ về tài chính y tế như giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế sẽ từng bước chuẩn hóa chất lượng cung cấp dịch vụ, tăng khả năng tiếp cận với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ngay tại cơ sở. Đồng thời, bảo đảm tính liên thông, liên tục về khám, chữa bệnh giữa các cơ sở. Việc chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám, chữa bệnh hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực kỹ thuật và phạm vi hoạt động chuyên môn, không lệ thuộc vào cấp hành chính. Khắc phục được một số tồn tại, bất cập liên quan đến phân hạng bệnh viện như: nhiều bệnh viện hạng 2 (chủ yếu tuyến huyện) đã thực hiện được một số dịch vụ kỹ thuật của tuyến tỉnh; hoặc một số bệnh viện tuyến tỉnh đã thực hiện được dịch vụ kỹ thuật của tuyến trung ương... nhưng không được nâng hạng hay như bệnh viện tuyến tỉnh, đặc biệt các bệnh viện chuyên khoa năng lực kỹ thuật có khi thấp hơn bệnh viện tuyến huyện nhưng vẫn là nơi bệnh viện tuyến huyện phải chuyển người bệnh lên. lĐiều người bệnh quan tâm là chất lượng khám chữa bệnh giữa các tuyến? - Thời gian qua, dù đã có nhiều cố gắng nhưng chất lượng của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vẫn còn nhiều bất cập như khả năng cung cấp dịch vụ không đồng đều giữa các vùng miền; y tế cơ sở chậm phát triển dẫn đến tình trạng quá tải các bệnh viện tuyến cuối. Luật đã bổ sung quy định bắt buộc cơ sở phải tự phải đánh giá chất lượng khám, chữa bệnh theo bộ tiêu chuẩn chất lượng cơ bản do Bộ Y tế ban hành theo định kỳ hằng năm và phải cập nhật kết quả tự đánh giá lên Hệ thống thông tin để làm căn cứ cho việc kiểm tra, đánh giá cũng như công khai thông tin về mức độ chất lượng của các cơ sở khám, chữa bệnh. Việc này nhằm mục tiêu từng bước liên thông kết quả khám bệnh, chữa bệnh giữa các cơ sở, tạo thuận lợi cho người bệnh đồng thời cũng là giải pháp để quản lý hoạt động hành nghề của các tổ chức, cá nhân. lĐối với cán bộ công tác trong ngành y tế, Luật có tác động thế nào? - Luật Khám chữa bệnh sửa đổi có rất nhiều quy định mới liên quan tới công tác cán bộ như việc thay đổi phương thức cấp giấy phép hành nghề. Theo đó, người muốn được cấp giấy phép hành nghề bắt buộc phải qua kỳ thi đánh giá năng lực do Hội đồng Y khoa Quốc gia tổ chức. Luật đưa ra quy định là giấy phép hành nghề của nhân viên y tế có giá trị 5 năm và cập nhật kiến thức y khoa là một trong các điều kiện để gia hạn giấy phép hành nghề. Tôi cho rằng, quy định nêu trên là một trong các biện pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn chất lượng của người hành nghề. Người hành nghề sẽ phải thực hiện việc cập nhật kiến thức y khoa liên tục, hạn chế tối đa các sai sót chuyên môn y tế. Việc quy định giấy phép hành nghề có thời hạn cũng sẽ giúp khắc phục tình trạng một người không còn hành nghề nhưng chứng chỉ hành nghề vẫn tồn tại trên hệ thống quản lý. Khắc phục tình trạng thu không đủ chi tại cơ sở y tế Luật Khám chữa bệnh sửa đổi được cho là sẽ góp phần khắc phục tình trạng thu không đủ chi tại cơ sở y tế, ông đánh giá sao về ý kiến này? - Về giá dịch vụ khám chữa bệnh, Luật quy định cụ thể các yếu tố hình thành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đồng thời quy định giá khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước bảo đảm được tính đúng, tính đủ theo lộ trình do Chính phủ quy định. Giá khám chữa bệnh được quy định tại Luật đã khắc phục được một số tồn tại, bất cập liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế như sử dụng yếu tố phân hạng bệnh viện là căn cứ để xác định Mở rộng đối tượng hành nghề; Nâng cao chuẩn hóa kỹ năng của người làm nghề; Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của cơ sở khám chữa bệnh; Tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh của người dân; Đổi mới một số quy định về việc đảmbảo thực hiện cho hoạt động khám chữa bệnh; Bổ sung một số quy định về tài chính… Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn Luật Khám chữa bệnh sửa đổi đã lấy người bệnh làm trung tâm cho mọi hoạt động cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, tiếp tục thực hiện chính sách xã hội hóa, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ y tế, đảm bảo sự công bằng giữa các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước và tư nhân… LuậtKhámchữabệnhsửađổi… sửagì “lợi”bệnhnhân, bác sĩ? TS Nguyễn Huy Quang Điểm mới cơ bản của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) Quang cảnh buổi họp công bố lệnh của Quyền chủ tịch nước về Luật Khám chữa bệnh

CHUYỂN ĐỘNG 247 Số 6 (4268) Thứ Năm (9/2/2023) 3 Công an vào cuộc xác minh cô đồng bổ cau “đúng nhận sai cãi“ Nhận lời mời của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Singapore và Brunei Darussalam từ ngày 8 - 11/2. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến hai nước này trên cương vị mới. Chuyến đi nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại nhất quán mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra, đó là ưu tiên phát triển quan hệ với các nước láng giềng và ASEAN. Đặc biệt, đây cũng là chuyến thăm chính thức đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam tới Singapore sau gần 5 năm và Brunei sau gần 16 năm. Chuyến thăm sẽ giúp tạo xung lực mạnh mẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Singapore, một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam và quan hệ Đối tác Toàn diện với Brunei, đối tác kinh tế giàu tiềm năng và là nơi chứng kiến Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN vào tháng 7/1995. Riêng với Singapore, chuyến thăm là sự kiện mở màn cho năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược. Quan hệ Việt Nam với Singapore và Brunei dựa trên nhiều điểm đồng, cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân. Việt Nam và hai nước đều chia sẻ ước muốn xây dựng khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định và phồn vinh. Do đó, chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ lần này còn mang theo thông điệp về láng giềng gần gũi, bổ sung lẫn nhau, chung tay phát triển vì một ASEAN gắn kết, một Đông Nam Á hòa bình, ổn định và thịnh vượng. PV Sydney Morning Herald, nhật báo có tuổi đời lâu nhất Australia, gợi ý 12 điểm đến dành cho những du khách thích việc du lịch chậm (slow travel), trong đó có Việt Nam. Đến Việt Nam, du khách được khuyên tham gia các buổi tập yoga, đạp xe, đi bộ đường dài, sử dụng các phương pháp trị liệu sức khỏe, trẻ hóa và giải độc ở spa. Khách cũng nên tham gia lớp học nấu ăn của người địa phương, chế biến các món từ nguyên liệu hữu cơ. Sau tất cả là những giây phút vui vẻ, sôi động bên các bãi biển ở Phú Quốc - hòn đảo du lịch nổi tiếng ở Việt Nam hay du thuyền trên vịnh Lan Hạ, một trải nghiệm thay thế cho vịnh Hạ Long đã quá quen thuộc. Theo nhận định của báo Australia, du lịch chậm được miêu tả như một triết lý, một lối sống và phong cách du lịch mới. Đây là hình thức người tham gia không đi theo những lịch trình có sẵn. Cuộc sống hiện đại khiến con người càng muốn tìm cách sống chậm lại. Hơn 10 năm trước, du lịch chậm là một phong trào. Nhưng hiện nay khi tính bền vững được đặt lên hàng đầu trong các trải nghiệm, du lịch chậm như một điều cần thiết hơn là mốt. NGỌC MINH Phát biểu tại Hội nghị về công tác tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản tổ chức ngày 8/2, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú cho biết, chưa có văn bản hay phát ngôn nào từ NHNN về việc siết chặt tín dụng bất động sản. Quan điểm chỉ đạo điều hành của NHNN là kiểm soát chặt chẽ chính sách tín dụng vào những lĩnh vực có tỷ lệ rủi ro cao. Còn đối với tín dụng phục vụ mục đích chính đáng của người mua nhà đều được đảm bảo công bằng như các lĩnh vực khác. Dòng vốn vào thị trường bất động sản đến từ nhiều nguồn như: Vốn tự có của doanh nghiệp, vốn ứng trước của người mua nhà, vốn phát hành cổ phiếu, trái phiếu, vốn đầu tư trực tiếp từ nhà đầu tư nước ngoài và vốn tín dụng ngân hàng. Đối với ngành ngân hàng, những diễn biến trên thị trường cũng như những khó khăn của doanh nghiệp có tác động trực tiếp đến chất lượng tín dụng, ổn định kinh tế vĩ mô. NHNN cũng đã đưa ra nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp bất động sản, tổ chức, cá nhân khi tiếp cận tín dụng. Như, NHNN tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp luật tín dụng và hoạt động ngân hàng phù hợp với tình hình thực tiễn để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong tiếp cận tín dụng trong đó có lĩnh vực bất động sản; tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chắc chắn, chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp đồng bộ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, tạo điều kiện cho các ngành, lĩnh vực kinh tế, trong đó có lĩnh vực bất động sản tăng trưởng, phát triển ổn định, bền vững... MAI NGỌC Thủ tướng PhạmMinh Chính lần đầu tiên thăm chính thức Singapore và Brunei Liên quan tới hàng loạt sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm được phanh phui, Bộ GTVT vừa gửi văn bản đến Cục Đường bộ Việt Nam, các địa phương, đề nghị phối hợp triển khai các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và quản lý chặt công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Nhận định về vấn đề trên, chuyên gia giao thông Bùi Danh Liên (Phó Chủ tịch Hiệp hội vận tải Hà Nội) cho biết, các quy định về đào tạo, cấp phép lái xe hiện rất cụ thể, được quy định thành luật, mọi người dân và cơ quan liên quan đào tạo, sát hạch lái xe phải chấp hành nghiêm các quy định đó. “Tuy nhiên, lâu nay việc làm không nghiêm túc từ cả hai phía người dân và cơ quan quản lý nhà nước. Nhiều tồn tại tại các cơ sở đào tạo, sát hạch cấp, đổi giấy phép lái xe diễn ra từ lâu, kéo dài, bây giờ mới siết chặt, thanh, kiểm tra là hơi muộn. Bộ GTVT cũng cần phải thấy rõ vai trò của mình chưa kiểm soát chặt chẽ lĩnh vực này”, ông Liên cho hay. Theo ông Liên, đào tạo, sát hạch lái xe có rất nhiều đơn vị tham gia, có cả thành phần của nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên vẫn có thực trạng nhốn nháo và thành căn bệnh xã hội. Thanh tra, kiểm tra cũng chỉ là phần ngọn, quan trọng phải rà soát lại việc cấp phép lái xe thời gian qua có đúng hay không, thậm chí điều tra xem việc cấp phép lái xe trên toàn quốc thời gian qua có sai phạm hay không? “Đằng sau công tác cấp phép lái xe là tính mạng của hàng nghìn người tham gia giao thông nên cần phải rất chặt chẽ”, ông Liên nhấn mạnh. Trước đó, trong vụ án xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan điều tra đã phát hiện Trung tâm đào đạo, sát hạch lái xe Thành Công có mối liên quan đến hành vi vi phạm của Trung tâm đăng kiểm 50-17D trong việc đăng kiểm cho khoảng 120 phương tiện giao thông xe ô tô không đảm bảo tiêu chuẩn, đưa vào hoạt động dạy lái xe. HẢI NINH Chặn tham nhũng, tiêu cực trong đào tạo, sát hạch lái xe Việt Nam là điểm đến cho người thích sống chậm Ngân hàng Nhà nước không chỉ đạo siết tín dụng bất động sản Du khách đạp xe tại phố cổ Hội An. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước CHXHCN Việt Nam sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Singapore và Brunei Darussalam. Theo thông tin từ Công an Thị xã Kinh Môn (Hải Dương), đơn vị đang xác minh làm rõ thông tin cô đồng bổ cau “đúng nhận sai cãi” xem bói toán, có biểu hiện mê tín dị đoan trên mạng xã hội. “Trường hợp nếu có các vi phạm, Công an thị xã sẽ cùng với Ban chỉ đạo tôn giáo của thị xã làm rõ và xử lý theo các quy định của pháp luật”, đại diện Công an thị xã Kinh Môn cho biết. Ông Vũ Văn Dung, Chủ tịch UBND phường Hiến Thành xác nhận, cô đồng T.H hiện đang sinh sống trên địa bàn phường. Cô đồng T.H trước lấy chồng ở địa phương khác và mới về địa bàn sinh sống, trông nhà cho bố mẹ đi miền Nam. Theo PGS.TS Lê Quý Đức, nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, những người tự xưng là “cô đồng”, dùng mạng xã hội để lan truyền, quảng bá hiện tượng mê tín, dị đoan cần bị xử lý theo quy định pháp luật. “Hành động này khiến con người, nhất là thế hệ trẻ, mất niềm tin vào chính mình, mà bấu víu vào một thế lực siêu nhiên nào đó. Thậm chí, mỗi lời nói của “cô đồng” cũng dễ khiến đẩy con người đến bờ vực bi quan”, PGS.TS Lê Quý Đức nêu quan điểm. Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Hoàng Tùng – Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, hoạt động mê tín dị đoan là hiện tượng bói toán, chiêm bái, đoán mộng, phán bảo điều này điều kia. Do đó, việc cô đồng T.H. nhận đặt lịch để xem bói cho nhiều người thông qua hình thức bổ cau cũng là một hình thức của hoạt động mê tín dị đoan. Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao nhiều đoạn clip ghi lại hình ảnh cô đồng T.H. hiện đang làm việc tại Kinh Môn (Hải Dương) nổi tiếng qua những video xem bói cho người khác qua hình thức bổ cau. HẢI NINH -T.TUYỀN

Số 6 (4268) Thứ Năm (9/2/2023) 4 NGHE & NHÌN TRẦN HẢI Mới đây, Thủ đô Hà Nội được độc giả nền tảng du lịch lớn nhất thế giới Tripadvisor bình chọn là một trong 20 điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới năm 2023. Trong danh sách này, Hà Nội đứng ở vị trí thứ 3. Hạng mục điểm đến ẩm thực cũng là một trong những hạng mục được nhiều du khách quan tâm nhất. Còn theo TasteAtlas, chuyên trang nổi tiếng xếp hạng những nước có nền ẩm thực tuyệt nhất, tại hạng mục Các nước có đồ ăn ngon nhất châu Á, Việt Nam đứng thứ 6 với 4,31 điểm. Bảng xếp hạng được thực hiện trên 24 nền ẩm thực của châu Á. Vừa qua, tại đình Ngũ Xã (quận Ba Đình, Hà Nội), cuộc thi "Ẩm thực mùa Xuân - Đảo Ngọc Ngũ Xã 2023" diễn ra sôi nổi, thu hút nhiều người dân Thủ Đặc sắc ẩmthựcmùaXuân Trong văn hoá Việt Nam, ẩm thực không chỉ đơn thuần nói về những bữa ăn mà còn được dùng để truyền tải truyền thống và giá trị văn hoá. Chính vì lẽ đó, rất nhiều món ăn Việt được xếp hạng cao trong danh sách bình chọn không những trong nước mà cả trên thế giới. khoa học. “Cuộc thi giúp cho các bạn trẻ hiểu được mâm cỗ ông bà ngày xưa bày biện, cúng lễ như thế nào... Điều này giúp bảo tồn văn hóa dân tộc, giá trị văn hóa của mâm cỗ truyền thống xưa”, Chef Võ Quốc nói. Bà Nguyễn Thị Liên, người dân phường Trúc Bạch chia sẻ, bà rất vui mừng vì nơi bà sống tổ chức cuộc thi đầy ý nghĩa, nhằm tôn vinh nghệ thuật ẩm thực của người Việt Nam nói chung và quảng bá khu phố ẩm thực đường phố tại khu vực Đảo Ngọc – Ngũ Xã nói riêng. Khoa học & Đời sống xin gửi một vài hình ảnh đặc sắc về ẩm thực Việt tại cuộc thi "Ẩm thực mùa Xuân - Đảo Ngọc Ngũ Xã 2023": Nhiều nhà hàng nổi tiếng tại phường Trúc Bạch mang đến cuộc thi những món ăn hấp dẫn. Mâm cỗ cổ truyền ngày Tết Việt được bày biện, trang trí kỹ lưỡng tại cuộc thi. đô và du khách quốc tế. Với sự tham gia của nhiều nhà hàng nổi tiếng trên địa bàn phường Trúc Bạch, mỗi đội thi nấu một mâm cỗ truyền thống, với những món ăn đặc sản của ẩm thực Việt Nam, dâng lên Đức Thánh tổ nghề đúc đồng Ngũ Xã. Đây là sự kiện chính nằm trong khuôn khổ lễ hội văn hóa, ẩm thực mùa Xuân 2023. Trao đổi với phóng viên Khoa học và Đời sống, Chef Võ Quốc - người có kinh nghiệm làm giám khảo nhiều cuộc thi trong và ngoài nước cho biết, đây là cuộc thi ẩm thực đầu tiên được diễn ra trên phố đi bộ Đảo Ngọc – Ngũ Xã sau khi tuyến phố này được đưa vào hoạt động. Mâm cỗ dự thi đều phải đảm bảo tiêu chí chất đạm, tinh bột, dinh dưỡng, vitamin khoáng chất một cách Bát canh bóng không thể thiếu trong mâm cỗ cổ truyền của người Việt. Anh Hoàng Anh - đội thi nhà hàng phở cuốn 31 mất 2 tiếng để tỉa chữ trên quả dưa hấu trang trí cho mâm cỗ dự thi. Món ăn của người Việt thường được luộc, hấp, nấu, nướng hoặc ăn tươi sống để giữ hết hương vị tự nhiên, thơm ngon từ nguyên liệu. Ban giám khảo có sự góp mặt các chuyên gia văn hóa, lịch sử, ẩm thực nổi tiếng như nhà Sử học Dương Trung Quốc, Master Chef Võ Quốc (Đại sứ ẩm thực Việt Nam - danh hiệu do Hiệp hội đầu bếp Thế giới trao tặng năm 2012; Hiệu trưởng Học viện ẩm thực Pháp - Việt); Master Chef Lê Quốc Định (đại diện thương hiệu Ajinomoto Việt Nam, giảng viên Học viện ẩm thực Pháp - Việt)… Hài hòa rất nhiều yếu tố trong ăn uống, Việt Nam từ lâu đã được quốc tế nhắc đến như một thiên đường ẩm thực tại Đông Nam Á. Ban tổ chức cuộc thi hy vọng sẽ có thêm nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực nhằm phát huy những giá trị ẩm thực Việt Nam.

Số 6 (4268) Thứ Năm (9/2/2023) 5 ng thư vú đứng đầu trong các loại ung thư ở nữ giới nhưng hầu hết chị em lại không biết về nguy cơ ung thư này đặc biệt “có sẵn trên người”. Ngoài tiền sử gia đình, đột biến gene… đôi khi không lấy chồng, không sinh con, không cho con bú… cũng là yếu tố tăng nguy cơ mắc ung thư vú. SỨC KHỎE MỚI Hàng năm trên thế giới có khoảng hơn 2 triệu người mắc mới bệnh ung thư vú, đứng thứ hai sau ung thư phổi và chiếm khoảng 12% trong tổng số bệnh nhân ung thư trên thế giới. Nếu chỉ tính riêng phụ nữ, ung thư vú đứng hàng thứ nhất về tỷ lệ mắc. Cách phòng tránh ung thư vú: Xây dựng chế độ ăn hợp lý, ít chất béo động vật, hạn chế thực phẩm lên men như dưa khú, mắm tôm, cá muối, ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi; không ăn thực phẩm mốc, có phun thuốc trừ sâu; thường xuyên luyện tập thể dục thể thao; hạn chế dùng thuốc nội tiết tố nữ thay thế kéo dài ở thời kỳ mãn kinh. Một nghiên cứu mới tại Mỹ cho thấy, những người có bộ ngực dày có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn từ 1,2 - 4 lần. Ước tính có khoảng 40 - 50% phụ nữ trải qua chụp X-quang tuyến vú được báo cáo là có bộ ngực dày. Ngực dày nguy cơ cao gấp đôi so với tiền sử gia đình GS.TS Nguyễn Bá Đức, Phó chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam cho biết, trong các yếu tố nguy cơ gây ung thư vú, nổi bật nhất là tiền sử gia đình có người mắc ung thư vú, đặc biệt gia đình có từ 2 người mắc ung thư vú trở lên ở lứa tuổi trẻ. Các nghiên cứu cũng tìm ra, yếu tố nguy cơ gây ung thư vú và ung thư vú trẻ hóa như: sử dụng thuốc tránh thai phối hợp và liên tục có tăng nguy cơ; các yếu tố như tiền sử gia đình, gene (BRCA1, BRCA2, BRCA3, p53), bệnh cowden (bệnh hiếm do rối loạn nhiễm sắc thể), gen thụ thể andogen, ảnh hưởng phóng xạ, virus… Tuy nhiên, một nghiên cứu mới tại Mỹ trên gần 2.000 phụ nữ trong độ tuổi từ 40-76 cho thấy, những người có bộ ngực dày có “nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn từ 1,2 đến 4 lần (tùy thuộc vào mức độ dày đặc)” so với “nguy cơ cao hơn 2,0 lần liên quan đến tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư vú cấp độ một”. Một nghiên cứu khác cũng cho biết, những phụ nữ có mật độ mô vú cao hơn, có nguy cơ bị ung thư vú cao gấp 6 lần. Nghiên cứu từ Thư viện Y khoa Quốc gia của Mỹ cho biết, ước tính có khoảng 40-50% phụ nữ trải qua chụp X-quang tuyến vú được báo cáo là có bộ ngực dày. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là phần lớn phụ nữ không coi mật độ vú là một yếu tố rủi ro và một phần ba không tin rằng họ có thể thực hiện bất Có khoảng 80 – 90% bệnh nhân ung thư vú có khối u khi ở giai đoạn 0 - 1 hoàn toàn có thể dùng tay sờ nắn để phát hiện. Tự kiểm tra vú thường xuyên tại nhà là việc làm quan trọng cho tất cả nữ giới bước vào độ tuổi trưởng thành. Hàng tháng sau kỳ kinh 7 ngày chị em nên tự kiểm tra bằng cách tự sờ nắn. Để thực hiện, chị em nên đứng trước gương, giơ hai tay lên đầu, nhìn kỹ ngực từ các góc độ khác nhau (các tư thế đứng hoặc ngồi, xuôi tay, đưa tay ra sau gáy, chống tay lên hông, cử động cơ ngực lên xuống bằng cách nâng, hạ vai) xem ở vú có u cục, dầy lên, lõm da hoặc thay đổi màu sắc da không? Đứng thẳng, 1 tay giơ cao, tay kia chụm lại dùng phần phẳng của 4 ngón tay nhỏ để ép đều lên các vùng của tuyến vú vào thành ngực theo hướng xoáy ốc từ đầu ngực trở ra xem vú có khối u hay tiết dịch bất thường không. Sau đó, chị em thực hiện các bước tương tự với tư thế nằm. Khi thấy bất thường: có hạch ở nách, vú… cần đến cơ sở y tế khám luôn, tránh chần chừ, kéo dài thời gian vì có thể làm cho cơ hội chữa bệnh thêm ít đi Đối với những trường hợp trong gia đình có tiền sử bố mẹ bị các ung thư như đại trực tràng, buồng trứng, phổi, cổ tử cung... thì nên tầm soát ung thư vú định kỳ. Đối với phụ nữ ở tuổi ngoài 50, trung bình nên tầm soát 6 tháng/lần. GS.TS NGUYỄN BÁ ĐỨC (Nguyên Giám đốc bệnh viện K) Chuyên gia chỉ cách tự khámvú phát hiện ung thư QUÉT QRCODE ĐỌC CHI TIẾT niên 45 – 50 hoặc người già) nhưng gần đây, ung thư vú dưới 30 tuổi không còn là hiếm gặp nữa, bệnh đang có xu hướng trẻ hóa, tăng lên trong giới trẻ chưa lập gia đình và có người chỉ mới 19, 20 tuổi… Điều đáng nói, bệnh nhân mắc ung thư vú ở tuổi càng trẻ thì độ ác tính càng cao và thường được tiên lượng nặng hơn bệnh nhân ung thư vú cùng giai đoạn có tuổi lớn hơn, vì ở tuổi sung sức, yếu tố phát triển nhân đôi và phát U kỳ hành động nào để giảm nguy cơ ung thư vú. Các chuyên gia cho biết, bộ ngực dày bao gồm nhiều mô tuyến vú hơn so với mô mỡ. Tuy nhiên, các mô mỡ ở ngực càng dày đặc thì càng khó phát hiện các khối u và béo phì cũng là yếu tố tăng nguy cơ ung thư vú. Yếu tố ung thư luôn có sẵn - cần phát hiện sớm GS.TS Nguyễn Bá Đức cho biết, ung thư vú là loại ung thư đứng đầu ở nữ giới và đang gia tăng nhanh chóng ở người trẻ tại Việt Nam. Thống kê năm 2020 cho thấy mỗi năm cả nước có 21.555 ca mắc mới ung thư vú chiếm 25,8% tổng số các loại bệnh ung thư ở nữ giới. Trước đây, ung thư vú vẫn được xem là rất hiếm gặp ở lứa tuổi dưới 30 (bệnh thường gặp ở tuổi trung tán tế bào ung thư sẽ mạnh hơn. GS.TS Đức cảnh báo: “Yếu tố ung thư luôn có sẵn trên người nên chị em cần phải lưu tâm. Chẳng hạn, có kinh lần đầu tiên sớm, mãn kinh muộn, phụ nữ độc thân, không sinh con, không cho con bú, sinh con đầu lòng muộn, viêm vú trong khi sinh đẻ và một số bệnh vú lành tính. Đặc biệt là chế độ ăn nhiều mỡ, béo phì, nhất là béo phì nửa trên cơ thể, uống nhiều rượu, hút thuốc lá cũng được xem là yếu tố gia tăng nguy cơ gây ung thư vú nói chung và ung thư vú ở người trẻ nói riêng”. Theo GS.TS Đức, ung thư vú là bệnh dễ phát hiện sớm nhất, vì bệnh nhân tự sờ thấy được. Với bệnh ung thư vú nếu được phát hiện sớm, điều trị kịp thời và đúng phương pháp, bệnh có thể khỏi hoàn toàn (ở giai đoạn I thì tỷ lệ sống trên 5 năm là 100%). Tại Bệnh viện K đã chữa trị cho nhiều trường hợp ung thư vú giai đoạn 1 - 2 khỏi bệnh trên 5 năm, sống 10 năm, 15 năm, thậm chí có những trường hợp lập gia đình, sinh con.n THUÝ NGA Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Các bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân tới khám ung thư vú “Ngực to”... có loung thưvú?

Số 6 (4268) Thứ Năm (9/2/2023) 6 SỨC KHỎE MỚI Theo các chuyên gia nam học, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm được gắn mác bổ thận tráng dương không rõ nguồn gốc sử dụng. Dùng những sản phẩm này có nguy cơ gặp nhiều tác dụng phụ nghiêm trọng như: Dương vật cương đau kéo dài, có thể gây hoại tử, thậm chí gây đột tử khi quan hệ (thượng mã phong) do hưng phấn tình dục quá mức... Thổi phồng công dụng "kẹo ngậm" Khảo sát thực tế của PV Khoa học & Đời sống, “Kẹo đổi gió” Stony của Công ty TNHH Sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển (xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội) sản xuất, phân phối bởi Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ngọc Nữ Protect Health, địa chỉ: Xóm Hồ Sơn, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Hiện, nhiều địa chỉ nhà thuốc đang chào bán TPBVSK Stony quảng cáo như thuốc điều trị bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý, với giá bán gần 100.000đ/viên. Cụ thể, tại trang Nhathuoctuetam. vn quảng cáo TPBVSK Stony như có cánh: “Với thành phần thực vật chiết xuất từ 100% thảo mộc thiên nhiên, kẹo Stony của Việt Nam được sản xuất theo dây chuyền công nghệ mới nhất, kẹo Stony sẽ giúp nam giới kích thích ham muốn tình dục; Hỗ trợ khắc phục chứng rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, cải thiện chuyện chăn gối, thời gian... Nhờ đó giúp làm cho đời sống tình dục của nam giới viên mãn và hạnh phúc hơn”. Còn trên trang http://greencoffee. com.vn/sp/green-coffee-olix/keo-stony. html chào bán kẹo Stony - kẹo ngậm tăng sinh lý nam, chống xuất tinh sớm và rối loạn cương dương, giá bán ưu đãi 470.000đồng/hộp 6 viên, cùng lời giới thiệu: “Nhờ những thành phần dược liệu tự nhiên quý giá, sản phẩm kẹo Stony mang đến cho con người những công dụng vô cùng hữu ích: Giúp cải thiện kích thước dương vật rõ rệt hơn trước nhờ máu lưu thông thuận lợi đến bộ phận sinh dục; Giúp kích thích cơ thể sản sinh nội tiết tố nội sinh một cách tự nhiên, từ đó cải thiện và nâng cao khả năng sinh lý và ham muốn tình dục của cơ thể; Giúp tăng cường tuần hoàn và dẫn truyền máu ở vùng chậu ổn định. Điều này giúp nam giới cương cứng lâu hơn kiểm soát dễ dàng tình trạng cương”. Đáng nói, nhathuoc186.net còn quảng cáo viên ngậm Stony có công dụng “điều trị rối loạn cương dương”... Phát hiện chứa thành phần chất cấm Được biết, dù trên bao bì sản phẩm ghi thành phần từ thiên nhiên như vỏ hàu, tinh chất hàu biển, ba kích, đỗ trọng... dành cho đối tượng suy giảm sinh lý, hỗ trợ bổ thận tráng dương, nhưng TPBVSK Stony từng bị phát thực phẩm (Bộ Y tế) đã phát đi thông tin cảnh báo hai lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Stony bổ thận tráng dương tăng cường sinh lý (số lô: 03.2022, NSX: 12-05-2022, HSD: 11-052025) và Bổ hoàn dương plus của Công ty TNHH Sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển vi phạm quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, chứa chất cấm. Kết quả kiểm nghiệm của cơ quan chức năng cho thấy, hai mẫu sản phẩm có chứa thành phần Sildenafil, một hoạt chất của Viagra. Trong đó, TPCN Stony chứa 27,3 mg/g Sildenafil. Đây là tân dược được dùng để điều trị yếu sinh lý, rối loạn cương dương và bị cấm sử dụng trong thực phẩm chức năng. Sildenafil là thuốc trị bệnh nên chỉ được sử dụng theo đơn của bác sĩ. Ngoài ra, sản phẩm cũng chưa đăng ký bản công bố với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhưng trên nhãn có ghi: “Thương nhân công bố và chịu trách nhiệm về chất lượng và phân phối sản phẩm: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ngọc Nữ Protect Health, số công bố 10541/2021/ĐKSP ghi trên nhãn sản phẩm này là của sản phẩm QUỲNH HƯƠNG hiện chứa thành phần chất cấm gây nguy hiểm sức khỏe người dùng. Theo tìm hiểu của PV Khoa học và Đời sống, ngày 23/5/2022 Cục An toàn Chỉ là thực phẩm bảo vệ sức khoẻ (TPBVSK) nhưng viên ngậm Stony lại được quảng cáo “điều trị rối loạn cương dương ở nam giới”... Sản phẩm này cũng từng bị phát hiện chứa thành phần chất cấm, gây nguy hiểm sức khỏe người dùng. “Tin vào quảng cáo TPCN tăng cường sinh lý có nguồn gốc thiên nhiên an toàn, nhiều người sử dụng tùy tiện các loại TPBVSK với mong muốn bổ thận, tráng dương, kéo dài thời gian quan hệ... mà không biết rằng trong thành phần sản phẩm pha trộn các hoạt chất cấm như Sildenafil, Tadalafil… sẽ dẫn tới tác hại khôn lường cho sức khỏe. Người bệnh cần đi cấp cứu ngay nếu có bất cứ dấu hiệu phản ứng dị ứng như: phát ban, khó thở, sưng mặt, môi, lưỡi, họng hoặc có dấu hiệu dị ứng nặng như ù tai, mất thính lực đột ngột, đau ngực, buồn nôn...”, TS Võ Văn Năm khuyến cáo. “Kẹo đổi gió” Stony quảng cáo như thuốc điều trị yếu Viên kẹo ngậm Stony quảng cáo “điều trị rối loạn cương dương” trên trang mạng. Bác sĩ Tạ Ngọc Thạch (phải) phẫu thuật cho bệnh nhân bị cương cứng dương vật nhiều giờ tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội. ẢNH: BVĐK TÂM ANH

Số 6 (4268) Thứ Năm (9/2/2023) 7 Gừng: Gừng chứa hợp chất alison. Alison là cortisol hoặc hormone căng thẳng. Cortisol hoặc hormone căng thẳng được tạo ra trong tuyến adrenaline, nơi cơ thể chúng ta cũng sản xuất testosterone. Bản thân gừng không làm tăng testosterone, nhưng nó làm giảm cortisol, giúp tăng testosterone tự nhiên của cơ thể và duy trì lượng testosterone lâu hơn. Vì vậy, bạn nên thêm gừng vào chế độ ăn uống của mình. Lòng đỏ trứng: Đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra testosterone, nếu bạn thêm trứng vào chế độ ăn uống của mình, mức độ testosterone sẽ được duy trì và tốt hơn. Nếu bạn không có vấn đề về cholesterol cao, bạn có thể ăn 2 quả trứng mỗi ngày. Hạnh nhân: Hạnh nhân chứa kẽm và kẽm trực tiếp tạo ra testosterone cho cơ thể. Khi chúng ta thường xuyên nạp kẽm, cơ thể sẽ sử dụng kẽm để tạo ra testosterone. Cá hồi: Cá hồi là thực phẩm tăng cường testosterone rất quan trọng, nguồn cung cấp rất tốt vitamin B, axit béo omega 3 và magiê. Đây là những chất quan trọng góp phần sản xuất hormone trong cơ thể. Đậu: Cho dù là đậu trắng, đậu tây hay đậu đen… tất cả những loại đậu này đều nằm trong số ít các loại thực phẩm chứa nhiều vitamin D và kẽm. Đậu có thể chế biến thành nhiều món ăn phong phú. Nếu muốn tăng cường lượng testosterone tự nhiên, nên thêm đậu vào các bữa ăn hàng ngày. Thịt bò nạc: Nếu sử dụng thịt bò nạc từ 2 - 3 ngày/tuần sẽ giúp tăng lượng testosterone trong cơ thể vì thịt bò nạc có nguồn vitamin D và kẽm dồi dào. Lựu: Lựu là thực phẩm chứa nhiều citric tuyệt vời. Lựu rất hiệu quả cho những ai muốn testosterone ở mức khỏe mạnh và tối ưu. Lựu không chỉ là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tốt mà nó còn giúp duy trì hệ tuần hoàn. Theo một nghiên cứu, nếu tiêu thụ 2 quả lựu mỗi ngày, mức độ testosterone của cơ thể tăng 24%. Sữa ít béo: Sữa có chứa protein, canxi và vitamin D, giúp xương chắc khỏe cũng như tăng testosterone. Sữa ít béo không chứa chất béo bão hòa, cơ thể sẽ nhận được nhiều protein, canxi và vitamin D, rất quan trọng để thúc đẩy sản xuất testosterone. Lưu ý không uống sữa nguyên kem vì trong sữa nguyên kem có chất béo bão hòa không tốt cho testosterone, vì vậy chỉ nên tiêu thụ sữa ít chất béo. Cháo yến mạch: Bột yến mạch cũng là chất tăng cường testosterone tuyệt vời. Nó chứa vitamin B giúp tăng testosterone. Trong số tất cả các loại vitamin, vitamin B6 quan trọng nhất là vì vitamin B6 làm giảm mức độ estrogen trực tiếp và tăng mức độ testosterone. Cải bó xôi: Là thực phẩm tăng cường testosterone tuyệt vời vì nó chứa magiê trực tiếp làm tăng testosterone và cũng có nguồn vitamin B4, sắt, giúp sản xuất testosterone.n SỨC KHỎE MỚI Thực phẩm giúp tăng testosterone nam giới 5 cách phòng ngừa mãn dục nam Để hạn chế tình trạng suy giảm testosterone, làm chậm quá trình mãn dục nam hiệu quả, nam giới cần thực hiện lối sống lành mạnh, chế độ ăn uống và luyện tập phù hợp. Duy trì cân nặng hợp lý: Chỉ số khối cơ thể (BMI) tăng lên có thể có tác động trực tiếp và tiêu cực đến mức testosterone. Một nghiên cứu cho thấy, thừa cân là yếu tố nguy cơ đáng kể nhất đối với sự thiếu hụt testosterone ở nam giới. Hạn chế sử dụng rượu bia: Uống quá nhiều rượu bia sẽ ảnh hưởng đến hệ thống các tuyến nội tiết và các hormone liên quan đến sức khỏe sinh sản của nam giới. Nó làm giảm mức độ hormone luteinising, một trong những hormone chính kiểm soát hệ thống sinh sản của cơ thể. Được sản xuất trong tuyến yên, hormone này kích thích sản xuất testosterone. Tập luyện thường xuyên: Duy trì hoạt động tập thể dục thường xuyên có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, từ cải thiện sức mạnh cơ bắp đến giảm nguy cơ bệnh tật. Việc tập luyện sức bền cũng có thể tăng mức testosterone. Ưu tiên giấc ngủ: Giấc ngủ là yếu tố cần thiết để cơ thể hoạt động bình thường. Ngoài việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim và trầm cảm, giấc ngủ cũng có thể giúp duy trì mức testosterone. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng một tuần chỉ ngủ 5 tiếng mỗi đêm đã làm giảm 15% testosterone. Chế độ ăn uống hợp lý: Dù nam giới ở độ tuổi nào cũng nên duy trì chế độ ăn uống hợp lý, cân bằng và đầy đủ dinh dưỡng giúp tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng… Bên cạnh đó, để phòng ngừa mãn dục và duy trì nồng độ testosterone trong máu, nên bổ sung testosterone tự nhiên từ các loại thực phẩm như: cá ngừ, cá mòi, sữa ít béo hoặc sữa tách béo, các loại hải sản có vỏ như hàu, ngao, nghêu… Bên cạnh đó, thực đơn hàng ngày nam giới nên ưu tiên thực phẩm tự nhiên, chế biến tươi sống thay vì dùng các loại đồ ăn sẵn, đóng hộp nhiều chất bảo quản. HẢI MINH có tên ‘Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vstony’ của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ngọc nữ Protect Health. Có thể gây đột tử khi quan hệ tình dục TS Võ Văn Năm, nguyên Phó trưởng bộ môn Dược, trường Đại học Y Dược TP HCM cho biết, thành phần sản phẩm từ thảo dược thiên nhiên không thể có hiệu quả tức thì trong việc bồi bổ sinh lý cho nam giới. Một số thành phần từ dược liệu như Ginkgo biloba (bạch quả), dâm dương hoắc... được cho là có khả năng tăng cường máu đến dương vật và giúp cải thiện khả năng cương dương ở nam giới. Tuy nhiên, các nghiên cứu dược học cho thấy, thành phần chiết xuất bạch quả không có tác động đến kích thước dương vật; dâm dương hoắc cũng không có tác dụng làm tăng kích thước dương vật như quảng cáo thổi phồng, mà còn có thể gây một số tác dụng phụ khi sử dụng như tim đập loạn nhịp, phát ban, đổ mồ hôi... nếu lạm dụng. Các chuyên gia nam học đồng thời cho rằng, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm được gắn mác bổ thận tráng dương, rượu thuốc không rõ nguồn gốc sử dụng những sản phẩm này có thể thấy có hiệu quả rất nhanh, nhưng đi cùng với đó là nguy cơ gặp phải nhiều tác dụng phụ nghiêm trọng như: Dương vật cương đau kéo dài, dương vật cương cứng thời gian dài gây hoại tử, thậm chí có thể gây đột tử khi quan hệ (thượng mã phong) do hưng phấn tình dục quá mức...n sinh lý HÀ NGỌC HƯƠNG NGUYÊN Testosterone là một loại hormone đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cho toàn bộ cuộc sống của nam giới khỏe mạnh. Những thực phẩm dễ tìm dưới đây giúp tăng cường sản xuất testosterone cho chàng xung mãn. Đơn vị chịu trách nhiệm và phân phối độc quyền sản phẩm có tên in trên bao bì TPBVSK Bổ Nam Vương khẳng định: Sản phẩm Bổ Nam Vương đang bán trên thị trường là “hàng giả”...!? Khoa học & Đời sống số 5, ngày 02/02/2023 đăng bài “Thực hư nguồn gốc TPBVSK Bổ Nam Vương”. TPBVSK Bổ Nam Vương được quảng cáo công dụng bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, hỗ trợ giảm các biểu hiện đau lưng, mỏi gối do thận yếu… đang được lưu hành trên thị trường với giá gần 600.000đồng/hộp 40 viên, nhưng không rõ nguồn gốc xuất xứ sản phẩm. Để khách quan, đa chiều thông tin, ngày 02/02, PV Khoa học và Đời sống đã liên hệ làm việc với ông Đỗ Trịnh Mạnh Đức, đại diện Công ty Cổ phần truyền thông Hãng phim Tràng An về thông tin TPBVSK Bổ Nam Vương. Đây là công ty chịu trách nhiệm và phân phối độc quyền sản phẩm được in trên bao bì TPBVSK Bổ NamVương (số lô SX: 141122; NSX: 14/11/2022, HSD: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Sản phẩm có số ĐKSP:0126/ TRANGAN/2022) có mã số thuế: 0109739423, được thành lập từ ngày 30/8/2021. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty này là hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình. Ông Đỗ Trịnh Mạnh Đức cho biết, Công ty Cổ phần truyền thông Hãng phim Tràng An có địa chỉ: Xóm Mới, thôn Phương Nhị, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội là đúng. “Bổ Nam Vương đang quảng cáo, bán trên thị trường là “hàng giả”, Công ty Cổ phần truyền thông Hãng phim Tràng An đang chuẩn bị ra sản phẩm”, ông Đức khẳng định. Sau khi báo chí vào cuộc tìm hiểu thực hư nguồngốc sảnphẩmthìweb: https://bonamvuong. vn/in và zalo số hotline bán hàng của người giới thiệu tên Oanh đã xóa mọi dấu vết thông tin... Luật sư Đỗ Ngọc Oánh, đoàn Luật sư TP HCM cho rằng, thời gian qua có không ít công ty chịu trách nhiệm phân phối sản phẩm TPBVSK ra thị trường quảng cáo “khống” công dụng sản phẩm TPBVSK như thuốc điều trị bệnh, lừa người bệnh, khi cơ quan chức năng, cơ quan báo chí vào cuộc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì các đơn vị này cùng chung điệp khúc cho đó là “hàng giả”, không biết, không liên quan... Có trường hợp công ty chào hàng trên các kênh đều chung về một số điện thoại đường dây nóng của công ty mẹ, nhưng đại diện công ty cũng khăng khăng đó là “hàng giả”. Đây là hành vi đáng lên án, cơ quan chức năng cần nghiêmminh truy cứu xử phạt đến cùng để làm gương.n TPBVSK BổNamVương là “hànggiả”? TPBVSK Bổ Nam Vương đang bán trên thị trường có giá gần 600.000đồng/hộp là “hàng giả” QUÉT QRCODE ĐỌC CHI TIẾT

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==