Khoa học và Đời sống số 23-2023

PGS.TS Hồ Thị Thanh Vân: Tự hào dân tộc, tự hào Việt Nam NĂM THỨ 64 THỨ NĂM (8/6/2023), SỐ 23 (4285) QUÉT QRCODE ĐỌC KH&ĐS 17 2 3 5 12 4 Sự thật tiêm Meso có đẹp như quảng cáo? Tràn lan chủng loại máy tăm nước… có thực sự tốt cho răng miệng? Hà Nội: Khốn khổ sống… bên cạnh kênh mương bốc mùi Phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức khoa họ c công nghê trong thời đại mới 22 10 H c sinh gãy tay, chân được bố trí phòng thi riêng: Giáo dục vị nhân sinh! Rừ ng tự nhiên do Công ty Trường Lộc quản lý bị tan phá : Ai chịu trách nhiệm? Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân chất vấn Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt: Có bao nhiêu đề tài nghiên cứu được đưa vào ứng dụng trong thực tiễn, bao nhiêu còn trong “ngăn kéo”? QUỐC HỘI CHẤT VẤN BỘ TRƯỞNG BỘ KH&CN HUỲNH THÀNH ĐẠT: Bao nhiêu đề tài được ứng dụng thực tiễn và… còn trong “ngăn kéo”? ẢNH NGUỒN: BÁO CHÍNH PHỦ

CHUYỂN ĐỘNG 247 Số 23 (4285) Thứ Năm (8/6/2023) 2 ừ hình ảnh học sinh thi lớp 10 tại các điểm thi ơ TP HCM va Quang Trị b gãy tay, chân được tạo điều kiện bố trí phòng thi riêng, giám th hỗ trợ ghi lại bài làm, nhiều người xúc động nhắc lại triết lý “Giáo dục v nhân sinh” của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đầu tiên Vũ Đình Hòe. Liên quan chủ đề này, PGS.TS Nguyễn Văn Tiệp - nguyên Trưởng khoa Nhân học, Trường ĐH Khoa hoc Xã hội & Nhân văn (ĐH Quốc gia TP HCM) v PGS.TS Lâm Bá Nam, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa hoc Xã hội & Nhân văn (ĐH Quốc gia H N i) co cuộc trao đổi với Khoa học và Đời sống. Giá trị đích thực của triết lý “giáo dục vị nhân sinh” lNhững hành động nhân văn, xúc động trong kỳ thi lớp 10 ở TP HCM va Quảng Trị vừ a qua khiến nhiều người nh đến triết lý “Giáo dục v nhân sinh” của Bộ trư ng Bô Giáo dục đầu tiên Vũ Đình Hòe. Cac chuyên gia thấy gi qua câu chuyện nay? - PGS.TS Nguyễn Văn Tiệp: Những h nh đ ng trên m t lần nữa thức tỉnh lương tri c a giáo gi i v to n x h i, l giáo dục phải quay trở lại v i những giá trị đích thực, m m t thời gian d i ít nhi u bị l ng quên. Đó l triết lý “Giáo dục vị nhân sinh”. “Giáo dục vị nhân sinh” thể hiện m t mục tiêu t i thượng c a bất kỳ n n giáo dục n o trên thế gi i, đó l tính nhân bản. Con người được giáo dục tính nhân bản sẽ biết s ng cùng nhau, v i nhau v quan trọng hơn l vì nhau. Đến lúc chúng ta phải nhìn lại những giá trị c a n n giáo dục quá khứ, m các nh giáo dục tâm huyết c a dân t c lúc bấy giờ như: GS Ho ng Xuân H n, GS Vũ Đình Hòe, GS Nguyễn Văn Huyên tiếp nhận tư tưởng khai sáng, n n tảng xây dựng triết lý nhân bản trong giáo dục. Triết lý giáo dục n y được thực thi, thê hiên qua h nh vi, ứng xử trong m i quan hệ giữa người v i người, thầy v i trò, trò v i trò, sẽ góp phần giảm thiểu học Lễ, hậu học Văn”, “không thầy đ m y l m nên”... Sự tôn sư trọng đạo đến nay vẫn quý, nhưng quan trọng hơn phải nâng cao trách nhiệm, nhân cách người thầy. Người thầy hôm nay khác v i trư c đây. Ông giáo l ng xưa có thể dùng thư c gõ đầu, đanh v o tay, chân học trò khi cac em lười học, nhưng người thầy bây giờ phải tôn trọng học sinh. Chuẩn mực nh giáo phải được nâng cao. Thầy không chỉ truy n đạt kiến thức cho học trò, m còn l tấm gương v đạo đức, nhân cách, ứng xử. Tôi có gần 55 năm l m nh giáo nên hiểu thầy phải vì học trò, hư ng đến, chăm lo học trò. Thầy giáo trẻ có thể coi học trò như bạn bè, thầy giáo nhi u tu i xem cac em như con cháu. Phải d nh sự quan tâm đặc biệt v mặt tình cảm v i học trò như vậy, giảng dạy m i có ý nghĩa. Để hạn chế tiêu cực, khiếm khuyết c a n n giáo dục, phải kết hợp giáo dục v tạo đi u kiện để học trò thấy mình được tôn trọng, giúp đỡ để phát triển. Người thầy v nhà trương phải xem việc giáo dục, tạo tấm gương sáng đ i v i học trò l tiêu điểm c t l i c a n n giáo dục. lTheo các chuyên gia, “giáo dục v nhân sinh” cần tiếp tục được hi n thực hóa như thế nào trong bối c nh hi n tại để nền giáo dục luôn th m đẫm sự nhân văn? - PGS.TS Nguyễn Văn Tiệp: Có triết lý giáo dục đúng l đi u kiện cần, nhưng chưa đ . Bên cạnh tính nhân bản mang tính nhân loại, triết lý giáo dục còn mang tính dân t c (qu c tính). Giáo dục l đ o tạo nên con người Việt Nam, công dân Việt Nam yêu dân t c mình, có trách nhiệm v nghĩa vụ đ i v iT qu c. Triết lý giáo dục còn thể hiện tinh thần khai phóng v i m t n n giáo dục tự do, trong đó con người có quy n biểu đạt nguyện vọng, đưa ra v l m theo quyết định mình lựa chọn, chứ không phải lệ thu c người khác. Tính khai phóng còn đ cao cá tính. Cá tính gắn li n nhân quy n m trong truy n th ng văn hóa Việt Nam còn coi nhẹ khi đ cao tính c ng đồng. Tuy nhiên, giáo dục ph thông ở Việt Nam vẫn có những quan niệm sai lạc: Học để thi, có điểm cao để xét tuyển v o đại học, từ đó nuôi ư c mơ ti n bạc v danh vọng. Thực ra, muc tiêu của giáo dục ph thông chính l học để th nh người, l m người tử tế, học để có tri thức căn bản, kỹ năng khác để s ng v chia sẻ v i mọi người. Học để có ngh nghiệp, ti n bạc, thăng tiến v đóng góp cho x h i l trách nhiệm c a giáo dục đại học v dạy ngh khác. V i quan niệm như vậy, giáo dục ph thông đặt nặng triết lý giáo dục nhân bản v thực h nh t t trong thực tiễn, những tiêu cực trong ngà nh sẽ dần bi loại bỏ. - PGS.TS Lâm Bá Nam: M t trong những giải pháp để nâng cao giáo dục vị nhân sinh l xác định vai trò c a người Thầy trong môi trường giáo dục v trách nhiệm v mặt ngh nghiệp. Ngh giáo được coi l cao quý, sự nghiệp giáo dục phải tạo ra được môi trường trong sạch, l nh mạnh. lXin c m ơn các chuyên gia về cuộc trao đổi trên! HẢI NINH thực hiện tiêu cực trong giáo dục đang gây nhức nh i hiện nay. - PGS.TS Lâm Bá Nam: Những h nh đ ng trên c a ng nh giáo dục địa phương, các h i đồng thi rât hợp lý, hợp tình, phu hơp truy n th ng đạo lý c a dân t c, đúng v i khẩu hiệu “Tất cả vì học sinh thân yêu”. Chúng ta có nhi u đ i m i trong giáo dục, hiện thưc hóa triết lý giáo dục vị nhân sinh mang tính nhân văn, vì con người, cho con người v hư ng t i sự phát triển c a con người. Nói đến giáo dục phải gắn v i sự phát triển c a x h i. Con người hình th nh v phát triển trong môi trường giáo dưỡng, trư c hết l giáo dục từ gia đình đến nh trường. Triết lý giáo dục phải xuất phát từ nhu cầu đ o tạo ngươi hoc trở th nh người tố t, tạo đi u kiện thuận lợi nhất để họ có đóng góp cho đất nư c trong tương lai. Triết lý giáo dục phải cho người học, n n giáo dục hư ng t i sự phát triển c a đất nư c. Tuy nhiên, không chỉ đưa triết lý giáo dục như m t mong mu n v mặt ý thức, m phải tạo ra cả chương trình đ o tạo để hư ng đến đi u đó, khi ây m i đáp ứng được nhu cầu c a người học đ i v i tương lai c a họ. Sự nghiệp giáo dục c a chúng ta l tạo cơ h i căn bản nhất cho phát triển v mặt cá nhân, con người. Có như vậy, triết lý giáo dục vị nhân sinh mang tính nhân văn m i th nh hiện thực. Để nền giáo dục luôn thấm đẫm sự nhân văn lĐề cao triết lý giáo dục v nhân sinh sẽ giúp tri t tiêu tiêu cực như bạo lực học đường, xâm hại học sinh…? - PGS.TS Nguyễn Văn Tiệp: Tình trạng bạo lực học đường cùng nhi u tiêu cực khác trong ng nh giáo dục, gây nhức nh i trong dư luân. Tuy nhiên, không thể quy cho triết lý giáo dục vị nhân sinh không được đ cao. Triết lý giáo dục l mục tiêu t i thượng, dẫn hư ng cho việc xây dựng chiến lược v chính sách, cũng như thực thi chính sách giáo dục trư c mắt và lâu d i. Còn tiêu cực trong ngành, nguyên nhân ch yếu từ thể chế giáo dục trong thể chế nói chung, cũng như thực thi chính sách không t t gây nên nhi u hệ lụy. - PGS.TS Lâm Bá Nam: Vẫn có nghịch lý trong giáo dục, thậm chí còn những hình ảnh chưa t t. Từ đó cho thấy, triết lý giáo dục phải kết hợp cả 2 mặt. Bên cạnh học sinh, không thể không nhắc đến vai trò rất quan trọng c a người thầy. Ng y xưa, cha ông rất đ cao “Tiên Giáo dục vị nhân sinh! Nghề giáo được coi là cao quý, sự nghiệp giáo dục phải tạo ra được môi trường trong sạch, lành mạnh. Giáo dục vị nhân sinh thể hiện một mục tiêu tối thượng là tính nhân bản. Con người được giáo dục tính nhân bản, sẽ biết sống cùng nhau, với nhau và quan trọng hơn là vì nhau. PGS.TS Nguyễn Văn Tiệp PGS.TS Lâm Bá Nam HỌC SINH GÃY TAY, CHÂN ĐƯỢC BỐ TRÍ PHÒNG THI RIÊNG: Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024, nhiều hành động đẹ p, cach hành xử nhân văn của ngành giáo dục khiến không ít người xúc động. Điển hình là việc TP HCM bố trí phòng thi riêng, cử giám thị hỗ trợ ghi lại bài làm cho 8 thí sinh bị tai nạn, tay không thể viêt. Ở Quảng Trị, điểm thi Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (TP Đông Hà) bố trí phòng thi dự phòng, cử 2 giám thị hỗ trợ thí sinh B.P.Đ.T, học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ (TP Đông Hà) không may bị tai nạn gãy chân trên đường đến điểm thi. Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị, cùng cán bộ y tế, công an đưa em B.P.Đ.T vào phòng thi. Bà Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị hỏi thăm, động viên thí sinh tại phòng thi riêng. T

CHUYỂN ĐỘNG 247 Số 23 (4285) Thứ Năm (8/6/2023) 3 Từ 15h ng y 1/6, giá xăng được đi u chỉnh tăng. Theo đó, xăng E5RON92 tăng 390 đồng/ lít, lên mức 20.870 đồng/lít, xăng RON95-III tăng tăng 520 đồng/lít, lên 22.010 đồng/lít. Trư c đó, giá bán lẻ điện bình quân được đi u chỉnh từ 1.864,44 đồng/kWh (chưa gồm VAT) tăng lên mức 1.920,3732 đồng/kWh (tương ứng v i mức 3%) kể từ ng y 4/5. Đến ng y 1/7 lương cơ sở tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng, nhưng áp lực vật giá leo thang sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đời s ng, khiến nhi u người lo âu. Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú, nguyên Phó Giám đ c Sở Thương mại H N i, nguyên Ch tịch H i Siêu thị H N i, cho rằng, việc xăng, điện tăng không phải cao, nhưng có những ti m ẩn ở đầu v o. Đi u dư luận quan tâm l quản lý giá thế n o? Thực tế có những thứ bu c phải tăng giá. Ví dụ, điện cấu th nh sản phẩm, xăng anh hương sản phẩm thì h ng hóa phải tăng giá. Tuy nhiên, lẽ ra tăng một, lại tăng hai. Hiện nay, Nh nư c quản lý hơn 10 mặt h ng thiết yếu. Như chợ, Nh nư c không quản lý giá, lại bán đến 80% h ng tươi s ng. Trong khi đo, siêu thị nhi u mặt h ng cũng không quản như thịt lợn, giảm đến 40% thịt hơi, nhưng vẫn 215.000 đồng/kg. Chợ chỉ có 140.000 đồng l tăng giá quá mức. Theo chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú, vấn đ thực thi, t chức thực hiện để quản lý giá khi m các yếu t đầu v o lên l hết sức quan trọng. Sự cần thiết hiện nay l hỗ trợ doanh nghiệp v đảm bảo đời s ng nhân dân, trong đó có vấn đ v giá. Ông cho rằng, để quản lý vật giá, biện pháp l n nhất l đảm bảo cung cầu h ng hóa, không để đứt g y. Nếu cung không đ , cầu sẽ đẩy giá tăng. Thứ hai l quản lý thị trường, kiểm soát thị trường, khi bán giá cao bất hợp lý phải kéo xu ng. Đồng thời, cân đo đong đếm, gian lận thương mại, h ng rởm, h ng giả phải xử lý nghiêm. Biện pháp nữa l nâng cao chất lượng h ng hóa, h ng n o giá đó, mua rẻ nhưng mất an to n cũng không thể chấp nhận. Bên cạnh đó, cần quan tâm m i liên kết giữa sản xuất v phân ph i, phải l nh mạnh, mở cửa đón h ng Việt v o siêu thị… Quan trọng hơn l hiệu lực quản lý nh nư c phải mạnh. HẢI NINH Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân chất vấn Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt: Có bao nhiêu đề tài nghiên cứu được đưa vào ứng dụng trong thực tiễn, bao nhiêu còn trong “ngăn kéo”? Đặt câu hỏi tại phiên chất vấn B trưởng B Khoa học v Công nghệ (KH&CN) Huỳnh Th nh Đạt ng y 7/6, Đại biểu Qu c h i Lê Thanh Vân (Đo n C Mau) nói: Đến nay, bao nhiêu đ t i nghiên cứu khoa học sử dụng nguồn ngân sách Nh nư c được ứng dụng trong thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực? Đâu l “điểm kích n ” v chính sách để Việt Nam bứt phá về công nghệ, đặc biệt l trong lĩnh vực quản lý nh nư c, phát triển kinh tế v bảo vệ qu c phòng, an ninh c a T qu c? Đầu tư cho nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo B trưởng Huỳnh Th nh Đạt cho biết, trong bi cảnh ngân sách còn khó khăn, Chính ph vẫn kiến nghị Qu c h i b trí kinh phí cho khoa học công nghệ, dù không đáp ứng theo quy định 2% nhưng cũng đạt tỷ lệ 0,64% GDP… Ch tịch Qu c h i Vương Đình Huệ đ ngắt lời B trưởng, nhắc lại câu hỏi c a Đại biểu Lê Thanh Vân l bao nhiêu đ t i nghiên cứu được ứng dụng, bao nhiêu đ t i còn “trong ngăn kéo”. Sau lời nhắc “đi thẳng v o câu hỏi”, B trưởng Đạt cho biết, hoạt đ ng KH&CN có đặc thù l đi tìm cái m i, có thể th nh công, có thể thất bại, có thể th nh công mu n. “Do vậy, để tính toán bao nhiêu đ t i đ được đưa v o ứng dụng l đi u khó xác định”, ông Huỳnh Th nh Đạt nói. Theo B trưởng Huỳnh Th nh Đạt, điểm quan trọng l l m sao để xác định kết quả nghiên cứu khoa học trư c hết phục cho phát triển kinh tế - x h i, sau đó l nâng cao năng lực c a đ i ngũ các nh nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu khoa học c a các trường, viện nghiên cứu cũng góp phần nâng cao uy tín c a các trường đại học “trên bản đồ xếp hạng các trường đại học c a thế gi i”. Theo ông Đạt, các đ ti nghiên cứu khoa học có r i ro v đ trễ khi thực hiện, không phải đ t i nghiên cứu n o cũng có thể chuyển giao v đưa v o ứng dụng ngay. Việc chuyển giao, thương mại hoa, đưa v o ứng dụng không phải nhiệm vụ chính c a các nh khoa học. Đó l nhiệm vụ c a nhưng đơn vị trung gian, kết n i giữa các trường, viện v i doanh nghiệp. B trưởng thừa nhận, Nh nư c có cơ chế chính sách khuyến khích để ng y c ng nhi u kết quả nghiên cứu khoa học từ trường, viện nghiên cứu ra x h i. Tuy nhiên, m t s cơ chế, chính sách còn vư ng mắc phải tháo gỡ như Nghị định 70 v quản lý t i sản công, Luật Sở hữu Trí tuệ. B sẽ kiến nghị để sửa đ i, b sung. Nói v giải pháp, bứt phá v KH&CN, ông Đạt nói có nhi u giải pháp, nhưng trư c tiên phải đầu tư cho nghiên cứu v khoa học, đ i m i sáng tạo. Cụ thể, đầu tư v kinh phí, cơ chế, chính sách để nh khoa học có đi u kiện, tâm thế sẵn s ng c ng hiến. B trưởng b y tỏ tin tưởng v o năng lực cho các nh khoa học, nếu đầu tư đúng mức, tạo đi u kiện thích hợp sẽ phát huy được năng lực, sáng tạo. Phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ KH&CN đạt con số “kỷ lục” Kết luận phiên chất vấn B trưởng Huỳnh Thnh Đạt, Ch tịch Quc hi Vương Đình Huệ nhận xét đây l phiên chất vấn đạt con s “k lục”, v i 122 đại biểu đăng ký chất vấn. Đ có 32 đại biểu tham gia chất vấn v i 20 đại biểu tham gia đặt câu hỏi v 12 đại biểu tranh luận. Còn 92 đại biểu đăng ký chất vấn v 3 đại biểu đăng ký tranh luận nhưng do hết thời gian nên chưa chất vấn v phát biểu. Ch tịch Qu c h i ghi nhận phiên chất vấn diễn ra sôi n i v i tinh thần xây dựng, trách nhiệm, các đại biểu Qu c h i đặt câu hỏi cụ thể, ngắn gọn, trọng tâm, tích cực tranh luận l m r hơn vấn đ . B trưởng nắm rất chắc thực trạng lĩnh vực quản lý, trả lời đầy đ , thẳng thắn các câu hỏi v có đ xuất định hư ng v phương án cụ thể để xử lý trong thời gian t i. Trao đ i bên h nh lang Qu c h i, đại biểu Qu c h i Phạm Văn Hòa (đo n Đồng Tháp) đánh giá, các n i dung chất vấn đặt ra cho B trưởng B Khoa học v Công nghệ lần n y rất trọng tâm, trọng điểm, được đại đa s đại biểu Qu c h i đồng tình. Người dân, nh khoa học, doanh nghiệp cũng mu n l m sao để khoa học v công nghệ xứng đáng l qu c sách h ng đầu, song song v i giáo dục v đ o tạo. Đại biểu b y tỏ trong lần đầu trả lời chất vấn trư c Qu c h i, B trưởng Huỳnh Th nh Đạt đưa ra được những giải pháp hữu hiệu để thúc đẩy phát triển KH&CN trong nư c như l qu c sách h ng đầu m Đảng v Nh nư c đ xác định. Đại biểu Nguyễn Quang Huân (đo n Bình Dương) cho rằng, phần trả lời c a B trưởng B Khoa học v Công nghệ đ rất cầu thị. Các vấn đ thu hút sự quan tâm c a đông đảo đại biểu. Hơn 100 người đặt câu hỏi chất vấn. Đại biểu Lý Anh Thư (đo n Kiên Giang) nêu quan điêm, các đại biểu đặt câu hỏi t ng quát cụ thể từ những vư ng mắc c a địa phương. B trưởng đưa ra những giải pháp. Các b , ng nh thấy trách nhiệm c a mình v trên cơ sở đó để địa phương thực hiện, phát triển t t hơn trong các lĩnh vực. “Qua trả lời chất vấn c a B trưởng v chính sách đầu tư cho KH&CN, tôi hy vọng thời gian t i, các lĩnh vực v KH&CN sẽ được đưa v o thực tiễn v phát triển hơn nữa để phát triển kinh tế - x h i”, đại biểu đo n Kiên Giang b y tỏ.n Bao nhiêu đề tài được ứng dụng thực tiễn và… còn trong “ngăn kéo”? Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt trả lời chất vấn Vẫn nhiều áp lực… lo âu vật giá? QUỐC HỘI CHẤT VẤN BỘ TRƯỞNG BỘ KH&CN HUỲNH THÀNH ĐẠT: Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú XĂNG, ĐIỆN, LƯƠNG CƠ SỞ TĂNG: Giơ biển tranh luận lại, đại biểu Lê Thanh Vân nhấn mạnh “điểm kích nổ” trong chính sách để Việt Nam bứt phá về khoa học công nghệ mà bộ trưởng trả lời, “tôi thấy chưa hài lòng”. Ông cho rằng “điểm kích nổ” trong chính sách để công nghệ Việt Nam bứt phá là nhân tài. Chỉ có nhân tài, nhất là nhân tài về KH&CN, mới có thể đem lại thay đổi. Các ứng dụng trong quản lý, phát triển kinh tế, phòng thủ quốc gia, an ninh nếu không có công nghệ sẽ thua xa các nước, trước hết là các nước bên cạnh. Ông chỉ rõ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 không chỉ làm thế giới thay đổi mà chúng ta cũng phải thay đổi, thích ứng. Việt Nam hiện nay thứ tự ưu tiên lựa chọn chính sách kích nổ là nhân tài về trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, y tế, giáo dục... MAI LOAN

Số 23 (4285) Thứ Năm (8/6/2023) 4 àng trăm kênh mương tiêu thoát nước thải như những miệng cống lộ thiên, trở thành nỗi ám ảnh với người dân Thủ Đô về ô nhiễm môi trường. NGHE & NHÌN HTRẦN HẢI mương thoát nư c thải, b c mùi hôi th i quanh năm”. Một mương khac tại khu vực Khương Thượng (quận Đ ng Đa) cũng trong tinh trang ô nhiêm, khiên ngươi dân sống quanh đo khốn khổ. Dù nằm giữa trung tâm th nh ph , con mương này l “điểm đen” v ô nhiễm môi trường. Những ng y nắng nóng, mùi hôi th i b c lên bao trùm cả khu vực. Ông Trần Văn Viễn v b Bùi Thị Toán, ơ s nhà 114 Khương Thượng (quận Đ ng Đa), chia sẻ, ông bà ơ đây khoảng 35 năm, hầu như lúc n o cũng đóng cửa. Trời mưa, nư c d nh lên, con mua nắng, mui rât kho chiu. Theo ông Viễn, cơ quan chức năng từng xây m t s đoạn, bê tông hóa mương để l m đường Tam Khương. Tuy nhiên, đến khu vực nh ông Viễn, công trình dừng lại, dù chỉ còn hơn 80 m nữa l xong. Tại ng 154 ph Đ i Cấn (quận Ba Đình), nhi u người dân cũng phản ánh mương qua khu vực n y quanh năm b c mùi hôi th i, rác b a vây. Nhiều năm qua, không thấy cơ quan chức năng xử lý. Những ng y n y, đợt nắng nóng gay gắt c a mùa hè khiến nhưng ngươi dân số ng gân cac kênh mương b c mùi, thêm kh n kh . Cụ ông Nguyễn Văn Quý, 83 tu i, ơ xóm 4 ng Cầu (nay l t dân ph 11, ng 448 ph Trần Cung, C Nhuế, Bắc Từ Liêm, H N i) chỉ tay v o con mương đen thẫm cho biết: “Trướ c đây, đo l sông Cầu Đá, băt đâu từ Hồ Tây chảy thông ra sông Nhuệ. Khi còn bé, chúng tôi thường ra đây tắm. Chung cư mọc lên, sông bị thu bé th nh kênh thoát nư c thải, giơ ô nhiễm nặng. Người đi đường, dù đeo khẩu trang, vân phai lây tay che mui. Trong khi đo, chúng tôi quanh năm s ng bên những mương tiêu thoát nư c n y”. Khốn khổ sống… bên cạnh kênh mương bốc mùi Theo ông Nguyễn Văn Quý, sông Cầu Đá bắt nguồn từ hệ thống thoát nước Hồ Tây và chảy ra sông Nhuệ. Người dân xóm 4 ngõ Cầu từng có thời gian giặ t giu ơ đây. Qua trình đô thi hoa, sông thành kênh thoát nước thải, ô nhiễm n ng. Người dân quanh khu vự c nay khôn khổ vì quanh năm sống bên mương tiêu thoát nước. Người đi đường bước vội khi qua con mương đầy rác tại ngõ 198 phố Trần Điền. Ngồi bên cạnh ông Quy, b Nguyễn Thị Vân, 74 tu i, nói: “Tôi lấy chồng từ năm 1975, khi ây, cư dip Têt, ngươi dân HÀ NỘI: mang gạo nếp ra sông vo để gói bánh chưng. Quần áo cung đươc giặt giũ ơ dòng sông n y. Đến giơ, sông thành Dòng nước đen kịt, đầy rác tại ngõ 115 phố Đội Cung. Mương ở ngõ 61 phố Giang Văn Minh, Đội Cấn, đang được lấp để mở đường. Lòng mương mọc đầy rêu, nước tù đọng, ô nhiễm, nguy cơ bùng phát những dịch bệnh truyền nhiễm như tả, thương hàn, sốt xuất huyết… Bà Bui Thi Toán mong một ngày nào đó, con mương thoát nước bên nhà được bê tông hóa đê thoat canh phai chiu ô nhiêm.

Số 23 (4285) Thứ Năm (8/6/2023) 5 SỨC KHỎE MỚI “Chúng tôi tiếp nhận rất nhiều ca biến chứng do tiêm Meso từ nhẹ đến nặng: phản ứng d ứng, phản ứng u hạt, nhiễm trùng…”, ThS.BS. Trương Th Huyền Trang cho biết. Liệu pháp tiêm Meso l m đẹp trẻ hóa v căng bóng l n da đang nở r từ các trung tâm thẩm mỹ, phòng khám đến cả hiệu cắt tóc, gi đầu… Mỗi nơi quảng cáo m t loại, m t giá khác nhau… Thực tế nhi u trường hợp đ phải cấp cứu v o viện vì thực hiện ở các cơ sở thẩm mỹ. Loại xịn, được cấp phép cũng gây tai biến Khảo sát c a phóng viên Khoa học v Đời s ng cho thấy, gần đây Bệnh viện Da liễu Trung ương thường xuyên tiếp nhận các ca phản ứng viêm, n i u hạt… sau tiêm Mesotherapy (tiêm Meso). Đặc biệt, có rất nhi u trường hợp bị đau tấy, nhiễm trùng không tìm ra vi khuẩn, đi u trị rất khó khăn. Điển hình l trường hợp cô gái 22 tu i, mu n có l n da căng bóng, trắng sáng để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng nên đ đi tiêm Meso. Cô đến m t thẩm mỹ viện quen thu c v được tư vấn tiêm loại Meso HA được cấp phép đảm bảo an to n. Nhưng hơn 1 ng y sau cô v bạn cùng tiêm đ phải nhập viện vì khuôn mặt sưng đỏ, nóng rát. TS.BS Nguyễn Hữu Quang, Phó Trưởng khoa Phẫu Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ v Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, trường hợp trên dù được tiêm đúng loại Meso được cấp phép nhưng tiêm sai dẫn đến tai biến. Còn rất nhi u trường hợp bệnh nhân trẻ 18 – 35 chỉ vì nghe quảng cáo m “ti n mất, tật mang”. Hay như trường hợp c a m t ch ng trai 25 tu i (H N i) v i h ng chục n t sần trên má sau tiêm Meso căng sáng da. Trư c đó, do không h i lòng v i l n da sần sùi, kém mịn, anh n y đ nghe theo quảng cáo c a m t spa tiêm Meso vi điểm hai má v i mong mu n có gương mặt hết lỗ chỗ, sần sùi. Tuy nhiên, m t tuần sau tiêm, hai bên má c a anh bị sần đỏ, vón th nh những cục cứng trên da. Khi quay lại spa, nam thanh niên được nhân viên spa chích, nặn, tiêm thu c giải mong n t sần tan phản ứng u hạt, nhiễm trùng…V nhi u cơ sở xử trí các trường hợp biến chứng sai để lại các hậu quả nặng n như xơ hoá da, sẹo l m, sẹo lồi.”, ThS. BS Huy n Trang nhấn mạnh. Chỉ cần search từ “ tiêm Miso” trên google, trong vòng 0,23 giây, phóng viên Khoa học v Đời s ng nhận được 134.000 kết quả tìm kiếm, trong đó hầu hết l các trung tâm, các spa, cơ sở thẩm mỹ quảng cáo v liệu pháp tiêm Meso v i đ loại thu c v giá cả khác nhau. Trang thammylinhanh.vn báo giá: Tiêm Meso trẻ hóa căng bóng: giá 6 triệu; Meso tranexamin axit vùng mặt 5 triệu, mắt 4 triệu…; Happy skin spa quảng cáo tiêm 1 tặng 2…; Bệnh viện Thu Cúc báo giá tiêm căng bóng da Meso Bio, 14 triệu/bu i (1-3 bu i) l 1 liệu trình…. nhanh nhưng không đỡ. Sau 1 tháng, anh đến Bệnh viện Da liễu Trung ương khám v i gương mặt chi chít n t sần, tấy đỏ. Bác sĩ chẩn đoán, anh bị phản ứng u hạt, viêm bán cấp biến chứng sau tiêm Meso. Anh vừa phải u ng thu c, vừa chích thu c v o vùng t n thương gần 1 tháng bệnh vẫn không hết. Loạn giá tiêm Meso ThS.BS. Trương Thị Huy n Trang, Khoa NC&ƯD Công nghệ Tế b o g c cho biết, trong 5 năm gần đây, phương pháp Meso được sử dụng rng ri trong lĩnh vực l m đẹp v được quảng cáo dư i nhi u tên gọi hấp dẫn như căng bóng, trẻ hoá, tái tạo không xâm lấn,… “Đây l m t kỹ thuật không quá khó nên các cơ sở spa, l m đẹp đ u đưa v o danh mục dịch vụ c a mình. Vì vậy, qua m t quá trình sử dụng phương pháp n y, chúng tôi tiếp nhận rất nhi u ca biến chứng do tiêm Meso từ nhẹ đến nặng: phản ứng dị ứng, Chị Hồng Thắm (H N i) cho biết, chị được cơ sở l m đầu khuyến mại giảm giá cho m t liệu trình tiêm Meso DNA tinh chất cá hồi trị nám, l m trắng v giúp da căng bóng 15 triệu. Ti n tiêm thì ít nhưng sau đó chị phải bỏ thêm rất nhi u ti n để thu c, kem dưỡng... Nhưng chỉ sau 1 thời gian ngắn da chị lại nám nhi u hơn cả trư c khi tiêm. Không phải phương pháp điều trị, mà là liệu pháp phân bổ thuốc Theo ThS.BS Trương Thị Huyn Trang, liệu pháp Meso l phương pháp xâm nhập t i thiểu bằng cách dùng mũi kim siêu nhỏ để dẫn thu c, dung dịch v o trong hoặc dư i da. Các chất sử dụng có thể l hormon, enzym, các chất dinh dưỡng, nguyên t vi lượng,… cần thiết cho da như Vitamin E,C, Collagen, Elastin, Acid Hyaluronic, huyết tương gi u tiểu cầu, Profhilo, HA… v o sâu bên trong da, nhờ đó giúp da khỏe mạnh, căng bóng, mịn m ng v hạn chế các nếp nhăn cũng như cải thiện sắc t da. Phương pháp ny không phải l m t đi u trị cụ thể gì m chỉ l m t biện pháp phân b thu c. V i thời gian tiêm kéo d i 15-20 phút tùy v o diện tích vùng cần đi u trị. Đây v n l phương pháp l m đẹp an to n nếu thực hiện ở cơ sở uy tín, song nhi u bệnh nhân gặp biến chứng do nhi u nguyên nhân. Thứ nhất, các loại tinh chất được đưa v o da bệnh nhân kém chất lượng hoặc bị trn thêm collagen, vitamin C… trong khi đó, những thu c tr n lẫn thường dẫn đến phản ứng u hạt. Thứ hai, cách thức v kỹ thuật tiêm không đảm bảo. Nhìn kỹ thuật, quá trình tiêm tưởng chừng đơn giản nhưng nếu người thực hiện th thuật không được đo tạo bi bản, không nắm r giải phẫu tại vùng tiêm đ “biến tấu” v dùng kỹ thuật tiêm c a m t loại sản phẩm khác để tiêm cho khách h ng có thể dẫn đến sai sót. Lượng thu c, t c đ tiêm không được đi u chỉnh phù hợp, vùng tiêm không đ u, mất cân đ i cũng có thể dẫn đến hình th nh n t sần, sưng tây, đau nhức, tăng khả năng gây phản ứng u hạt. Đặc biệt, nếu không tuân th quy trình đảm bảo vô khuẩn, tiêm meso cũng dễ bị biến chứng, b i nhiễm do vi khuẩn xâm lấn... Những trường hợp u hạt phản ứng sau tiêm meso, tùy hoạt chất được tiêm v o da, có bệnh nhân cần chữa trị trong 1-2 tuần n t sẩn tan hết, nhưng có trường hợp mất thời gian d i. Ngo i ra, không ít trường hợp ‘học lỏm’ cách dùng thu c giảm phản ứng u hạt, phản ứng viêm, xử lý biến chứng sau tiêm meso, mang v áp dụng tại các spa nhỏ. Trong khi đó, thu c n y cần dùng đúng h m lượng, chỉ định bởi nếu đưa v o quá nhi u không đúng cách không sẽ gây áp xe, teo da….n THÚY NGA QUÉT QRCODE ĐỌC CHI TIẾT Sự thật tiêm Meso có đẹp như quảng cáo? Người dân có nhu cầu l m đẹp nên đến các bệnh viện, phòng khám có phẫu thuật thẩm mỹ được cấp phép để đảm bảo quy n, lợi ích hợp pháp c a mình v đảm bảo nhất l sức khỏe, tính mạng c a mình. Bệnh viện Da liễu Trung ương: 15A, Phương Mai, H Ni Bệnh viện Việt Đức: 40 Tr ng Thi, Ho n Kiếm, H N i Bệnh viện E: 87 Trần Cung, Cầu Giấy, H N i. Bệnh viện Xanh Pôn: 12 Chu Văn A, Ba Đình, H N i Bệnh viện Bạch Mai: 78 Giải Phóng, Đ ng Đa, H N i. Bệnh viện Đại học Y: S 1 Tôn Thất Tùng, Đ ng Đa, H Ni. Bệnh viện Đa khoa Thu Cúc: 1B Yết Kiêu, Hai B Trưng, H N i. Bệnh viện Đa khoa Vinmec: 458 P. Minh Khai, Khu đô thị Times City, Hai B Trưng, H N i Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc: 55 Yên Ninh, Ba Đình, H Ni. NHẬT HÀ Một số biến chứng sau tiêm Meso Kích ứng do thuốc tiêm có thể gây nóng rát, đỏ da, gây khó chịu; Sưng và bầm tại vị trí tiêm; Nhiễm trùng s o tụ máu…. Đây là nguyên nhân chủ quan từ việc lựa chọn sai địa chỉ làm đ p, sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc, tay nghề bác sĩ yếu kém và dụng cụ tiêm không được tiệt trùng gây nên. Vì vậy, việc lựa chọn cơ sở thẩm mỹ uy tín và chất lượng là điều tiên quyết bạn nên làm khi muốn thực hiện thủ thuật Meso nói riêng cũng như các dịch vụ thẩm mỹ nói chung. Các trường hợp chống chỉ định tiêm Meso – Da của khách hàng đang có các dấu hiệu nhiễm trùng hoặc có các tổn thương hở như mụn bọc, mụn viêm, viêm da, các vết trầy xước ở da. – Khách hàng đang có vấn đề về rối loạn đông máu như máu khó đông hoặc máu không đông. – Khách hàng đang mang thai và cho con bú. – Khách hàng có tiền sử dị ứng với các thành phần trong meso được tiêm. – Khách hàng có các bệnh lý toàn thân chưa kiểm soát tốt như tiểu đường, tăng huyết áp, tim mạch… Các bệnh viện thẩm mỹ uy tín tại Hà Nội

Số 23 (4285) Thứ Năm (8/6/2023) 6 SỨC KHỎE MỚI ông ty TNHH Bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Korean Star - Sao Hàn vừa b xử phạt vi phạm hành chính 90 triệu đồng do có vi phạm tại Phòng khám thẩm mỹ Sao Hàn 1; đồng thời đình chỉ hoạt động phòng khám 18 tháng. Công ty TNHH Bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Korean Star - Sao Hn là Bệnh viện thẩm mỹ Korean Star - Sao H n (đia chi 781/C9 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10), nhi u lần bị phạt. Cụ thể, tháng 10/2022, Bệnh viện thẩm mỹ Korean Star - Sao H n bị xử phạt 42 triệu đồng vi: Người h nh ngh chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật c a cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian cơ sở đăng ký hoạt đ ng m không y quy n cho người khác theo quy định c a pháp luật; Không báo cáo cơ quan Nh nư c có thẩm quy n trong trường hợp thay đ i người h nh ngh theo quy định c a pháp luật; Lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi r , đầy đ các mục có trong hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định c a pháp luật; Không h i chẩn khi đ đi u trị nhưng bệnh không có tiến triển t t hoặc có diễn biến xấu đi. Tháng 4/2022, bệnh viện này bị Sở Y tế TP HCM phạt 4,7 triệu đồng, do không niêm yết giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh v không sử dụng trang bị phòng h theo quy định c a pháp luật. Nhiều lần bị xử phạt Ngy 1/6, Thanh tra Sở Y tế TP HCM công b danh sách xử phạt vi phạm h nh chính c a b phận khám, chữa bệnh từ ng y 26/5 đến ng y 30/5. Đứng đầu danh sách l Công ty TNHH Bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Korean Star - Sao H n (s 156A Lý Thái T , phường 1, quận 3). Thanh tra Sở Y tế TP HCM xác định, chi nhánh c a công ty trên l Phòng khám thẩm mỹ Sao H n 1 (địa chỉ 781/C5-C7 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10) đ cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh m không có giấy phép hoạt đ ng khám bệnh, chữa bệnh, nên bị xử phạt 90 triệu đồng, đình chỉ hoạt đ ng c a cơ sở 18 tháng. Trước đo, một đơn vi khac thuộc NGỌC TUẤN C Sự cố thẩm mỹ khiến 2 người tử vong Ng y 10/4, Sở Y tế TP HCM tiếp nhận thông tin từ Cơ quan Cảnh sát đi u tra, Công an tỉnh Đồng Nai v trường hợp c a b L.S.B (SN 1978, ngươi Đ i Loan, Trung Qu c) tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Th ng Nhất, th nh ph Biên Hòa v o ng y 9/4/2023. Trước đo, phụ nữ n y đươc phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ cằm, bụng, đùi tại Bệnh viện Chuyên khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ Korean Star-Sao H n (địa chỉ 781/C9 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, TP HCM). Kết quả xac minh bư c đầu cho thây, ng y 1/4, b L.S.B đến khám tại Bệnh viện Chuyên khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ Korean Star - Sao H n. Ng y 2/4, b nhập viện để phẫu thuật thẩm mỹ và xuất viện v nh tại tỉnh Đồng Nai ngà y 3/4. Đến trưa 7/4, phụ nữ n y bắt đầu có triệu chứng khó thở, không nói chuyện được nhưng vẫn tỉnh táo. Người nh đưa bà đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Th ng Nhất. B B tử vong ng y 9/4. Ngay sau đó, hồ sơ bệnh án c a b L.S.B được Cơ quan Cảnh sát đi u tra Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý giải quyết theo thẩm quy n. M t trường hợp khác, tháng 2/2022, b T.T.P.A. (44 tu i, ngụ Bình Dương) đến đến Bệnh viện thẩm mỹ Sao H n phẫu thuật chỉnh hình mũi. Sau khi được l m ti n mê, nữ bệnh nhân bất ngờ ngưng tim, ngưng thở. Các nhân liên quan thương hiệu Korean Bệnh viện thẩm mỹ Korean Star - Sao Hàn Thông tin xử phạt Phòng khám thẩm mỹ Sao Hàn 1

Số 23 (4285) Thứ Năm (8/6/2023) 7 SỨC KHỎE MỚI viên y tế tại đây đ tiến h nh hồi sức tim ph i cho bệnh nhân. Sau 6 giờ, bệnh nhân vẫn không tỉnh v rơi v o tình trạng hôn mê sâu, được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu trong tình trạng ngưng hô hấp tuần ho n. Ng y 14/6, b A. tử vong sau gần 4 tháng đi u trị. Thận trọng khi lựa chọn cơ sở làm đẹp Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật - cho biết, theo quy định c a pháp luật, thẩm mỹ viện “chui” can thiệp dao kéo trái phép, tùy mức đ vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm h nh chính theo quy định tại khoản 6, khoản 7 Đi u 39 Nghị định 117/2020/NĐ-CP (sửa đ i, b sung bởi điểm b khoản 9 Đi u 2 Nghị định 124/2021/NĐ-CP) quy định xử phạt vi phạm h nh chính trong lĩnh vực y tế thì thẩm mỹ viện “chui” hoạt đ ng trái phép, có thể bị phạt ti n từ 40 triêu đến 50 triêu đồng, đồng thời có thể bị đình chỉ hoạt đ ng trong thời hạn từ 12 đến 24 tháng. Nếu thẩm mỹ viện “chui” l m chết người có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự v t i Vi phạm quy định v khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế, cấp phát, bán thu c hoặc dịch vụ y tế khác theo quy định tại Đi u 315 B luật Hình sự 2015, sửa đ i b sung 2017. Trường hợp người trực tiếp thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ l m chết người, tùy tính chất vụ việc, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại đi u trên. Mức xử phạt nhẹ nhất từ 1-5 năm tù, nặng nhất 15 năm tù. Ngo i ra, người phạm t i còn có thể bị phạt ti n từ 10 triêu đến 50 triêu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hnh ngh hoặc lm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm. Đau long cac vụ tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ Tháng 3/2022, vụ việc chị P.T.D.H. (22 tuổi, quê Long An, tạm trú tại Hà Nội) tử vong sau 2 tháng hôn mê vì phẫu thuật thẩm mỹ gây xôn xao dư luận. Người thân nạn nhân cho hay, giữa tháng 1/2022, chị P.T.D.H. đến cơ sở thẩm mỹ được bạn giới thiệu ở quận Hoàng Mai, Hà Nội để nâng mũi. Một ngày sau, gia đình nạn nhân nhận được thông tin của Bệnh viện (BV) Bạch Mai thông báo về tình trạng nguy kịch của chị. Gia đình sau đó đã đưa chị H. về Bệnh viện Long An tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, sau 2 tháng hôn mê, khoảng 23h ngày 16/3/2022 chị H. đã tử vong. Ngày 6/12/2022, Sở Y tế TP HCM ghi nhận trường hợp tử vong sau khi phẫu thuật thẩm mỹ tại Trung tâm thẩm mỹ Key Beauty Center (quận Phú Nhuận). Nạn nhân là N.T.P. (25 tuổi, ngụ quận 10), đến trung tâm thẩm mỹ trên để đốt mỡ 2 cánh tay và ngực trái. Trong quá trình chuẩn bị phẫu thuật cho P., bác sĩ tiêm lần lượt các thuốc gây tê, gây mê, giảm đau và an thần gồm midazolam, fentanyl, lidocaine. Sau đó, nan nhân tím tái, ngưng hô hấp tuần hoàn, được xử trí ép tim ngoài lồng ngực, chuyển đến Bệnh viện Sài Gòn ITO Phú Nhuận cấp cứu, tiêp đó được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Trong quá trình chuyển viện, bệnh nhân có lúc ngưng tim, ngưng thở và tử vong 3 ngày sau nhập viện. Nguyên nhân tử vong được xác định sốc phản vệ, nghi do thuốc gây mê, gây tê, tổn thương não vi thiếu oxy não và biến chứng hôn mê, suy hô hấp tuần hoàn. Hiểm hoạ từ phẫu thuật tạo hình thành bụng Vì sao Bệnh viện thẩm mỹ ID Korea bị phạt 160 triệu đồng? Hoại tử th nh bụng thường xảy ra thực hiện tạo hình th nh bụng theo phương pháp m c điển. Do bóc tách quá r ng v cắt hết các nhánh mạch máu v thần kinh từ dư i cơ đi ra da nên da bụng bị thiếu máu có nguy cơ hoại tử to n b . Còn v i tạo hình th nh bụng áp lực cao 4.0 thì hầu như không bóc tách da bằng dao m chỉ bằng hút mỡ nên các mạch máu thần kinh từ cơ đi lên da ít bị t n thương nên sau m thường ít đau hơn v hạn chế được chứng thiếu máu v hoại tử da. V i bất kỳ phẫu thuật n o, kể cả phẫu thuật tạo hình th nh bụng sẹo l thứ khiến chị em lo lắng v cân nhắc khi phẫu thuật. Sẹo xấu, đẹp đa s lại tùy thu c nhi u v o cơ địa mỗi người. Khi thăm khám v tư vấn các ti n sử v sẹo xấu sẽ được khai thác, do đó vấn đ v sẹo v đường m sẽ được các bác sĩ b n bạc v i bệnh nhân để đưa ra quyết định. Dĩ nhiên, người bệnh sẽ có sẹo tại các vị trí vết m , nhưng chúng sẽ được bác sĩ thiết kế sao cho giấu kỹ dư i quần áo (ngay cả trong đồ tắm) v v i cơ địa không có sẹo lồi, sẹo xấu thì chúng sẽ mờ dần theo thời gian. Ban đầu, sau phẫu thuật, sẹo có thể có m u hơi nâu hoặc tím c a việc tăng sắc t sau viêm (PIH). M t phản ứng ph biến c a da đ i v i tình trạng viêm tại chỗ, chấn thương hoặc phẫu thuật, tăng sắc t sau viêm l do tăng sản xuất melanin khi cơ thể hồi phục. Các phương pháp đi u trị sẹo, bao gồm kem trị sẹo tại chỗ, laser, thu c tiêm,… có thể hỗ trợ giúp sẹo có thể mờ gần như không thể phát hiện ở người cơ địa sẹo đẹp nhưng sẽ giúp sẹo đẹp nhất có thể đ i v i người có cơ địa sẹo xấu. PGS.TS NGUYỄN HỒNG HÀ (Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình Thẩm mỹ Hàm Mặt, Bệnh viện Việt Đức) Cơ sở n y cung cấp dịch vụ khi chưa có giấy phép hoạt đ ng khám bệnh, chữa bệnh. Thanh tra Sở Y tế TP HCM vừa công b danh sách xử phạt vi phạm h nh chính từ ng y 30/5 đến 2/6, trong đó, Công ty TNHH Bệnh viện thẩm mỹ ID Korea (42 Ho ng Trọng Mậu, phường Tân Hưng, quận 7) bị xử phạt do có h nh vi vi phạm tại Chi nhánh Công ty TNHH Bệnh viện thẩm mỹ ID Korea (chăm sóc da) trên đường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Theo đó, Công ty bị xử phạt s ti n 160 triệu đồng; đồng thời đình chỉ hoạt đ ng c a cơ sở n y trong thời hạn 18 tháng, bu c tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo khi chưa có giấy phép hoạt đ ng khám bệnh, chữa bệnh. Cũng trong danh sách xử phạt lần n y, còn có Công ty TNHH META PREMIUM (chăm sóc da, s 25 Hồ Xuân Hương, phường V Thị Sáu, quận 3) bị phạt 70 triệu đồng vì đ thực hiện h nh vi quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt đ ng khám bệnh, chữa bệnh; đồng thời bị bu c tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo vi phạm. THU GIANG Star-Sao Hàn Để biến bụng to thành bụng nhỏ có 3 phương pháp là hút mỡ bụng; Tạo hình thành bụng kiểu cổ điển; Tạo hình thành bụng áp lực cao 4.0. Cũng theo luật sư Diệp Năng Bình, khi lựa chọn cơ sở l m đẹp, đơn vị nhỏ hay l n không quan trọng, m phụ thu c 3 yếu t : Chất lượng y, bác sĩ; kỹ thuật viên phải đat yêu cầu; công nghệ máy móc phù hợp tình trạng c a khách h ng v chất lượng các loại mỹ phẩm dùng trong quá trình đi u trị v sau đi u trị. Liên quan vấn đ n y, theo chuyên gia, phẫu thuật thẩm mỹ ở các vùng, đặc biệt ở bụng, ti m ẩn nhi u nguy cơ, thậm chí có thể nguy hiểm tính mạng, nhất l th thuật hút mỡ, tạo hình th nh bụng. Th thuật n y cũng có thể đ i mặt nhưng biến chứng như: Mỡ đi vo mạch máu có nguy cơ gây chết người; thuyên tắc mạch ph i; đặc biệt nếu không khai thác t t ti n sử c a bệnh nhân, nhi u khi còn đang trong lúc gây mê, nhi u bệnh nhân đ có thể tử vong. Theo đó, tất cả loại phẫu thuật đ u có nguy cơ, biến chứng khác nhau. Vì vậy, các bác sĩ thường phải thăm khám trư c khi l m th thuật m t cách rất tỉ mỉ, tránh những biến chứng nguy hiểm. Nhi u ca tai biến có thể do người l m th thuật chưa nắm vững hệ th ng mạch máu nuôi dưỡng vùng da đó; vùng da cắt đi nhưng vẫn phải bảo tồn vùng da cũ, những mạch máu phụ để nó có thể thay thế những mạch máu đ bị cắt bỏ đi. Các khâu như: Hệ th ng máy móc, hệ th ng phòng m , cách xử trí c a bác sĩ khi xảy ra biến chứng, l m sao để cấp cứu, hồi sức t t cho bệnh nhân… cũng l yếu t ảnh hưởng tính an to n c a phẫu thuật thẩm mỹ. Các bác sĩ khuyến cáo, trư c khi đi l m đẹp, người dân cần tìm hiểu r v cơ sở, bác sĩ đ được cấp phép thực hiện dịch vụ đó hay chưa; trang thiết bị có t t, đảm bảo hay không… để giảm thiểu biến chứng không mong mu n....n H nh ảnh minh hoạ

Số 23 (4285) Thứ Năm (8/6/2023) 8 Ngày 2/6 tại Hà Nội, Ban Lãnh đạo Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHBFinance) tổ chức lễ giới thiệu Nhà đầu tư mới: Tập đoàn Krungsri của Thái Lan và giới thiệu công ty dưới hình thức pháp lý mới đã được Ngân hàng Nhà nước cấp phép. Bu i lễ có sự tham dự c a ông Đỗ Anh Quân, Phó Giám đ c Ngân h ng Nh nư c Chi nhánh H N i, Đại sứ quán Ho ng gia Thái Lan tại H N i, đại diện cấp cao c a SHB v Krungsri cùng các đ i tác. Trư c đó ng y 23/5, SHB v Krungsri đ ho n tất việc chuyển nhượng 50% v n c a SHB tại SHBFinance cho Krungsri. Phát biểu tại bu i lễ, ông Đỗ Anh Quân, Phó Giám đ c Ngân h ng Nh nư c Chi nhánh H N i cho biết vai trò c a các công ty t i chính l rất l n, l kênh dẫn v n kịp thời cho x h i. Việc tham gia c a các t chức t i chính qu c tế l m t lợi thế rất l n cho thị trường Việt Nam từ kinh nghiệm đến công nghệ, thêm nguồn lực v t i ưu hiệu quả kinh doanh, từ đó mang t i cho người tiêu dùng nhi u lựa chọn từ sản phẩm t t v chất lượng dịch vụ vượt tr i. Ông Đỗ Quang Vinh - Phó Ch tịch HĐQT kiêm Phó T ng Giám đ c SHB b y tỏ v i sự hậu thuẫn c a Krungsri, SHBFinance sẽ bứt t c trở th nh m t công ty t i chính vững mạnh top đầu Việt Nam v công nghệ v s hóa, phục vụ h ng triệu khách h ng hạnh phúc. Đặc biệt, kinh nghiệm quản trị qu c tế c a Krungsri tại thị trường Thái Lan, c a Tập đo n MUFG tại thị trường Nhật Bản cũng như trên to n thế gi i sẽ l những đóng góp quý báu cho SHBFinance trong chặng đường chinh phục tầm cao m i tại thị trường ti chính tiêu dùng Việt Nam. “Vi SHB, giao dch này cũng sẽ tạo thêm nguồn lực để Ngân hàng chúng tôi tăng cường năng lực tài chính và các yếu tố nền t ng, tiếp tục đầu tư hơn nữa cho quá trình chuyển đổi số. SHB sẽ được tăng cường bộ đ m vốn, một trong những cơ s để đẩy nhanh lộ trình triển khai Basel III và áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) trong năm 2023.” Ông Vinh nhấn mạnh. V i vai trò l nh đầu tư m i đồng sở hữu SHBFinance, Ông Dan Horoso - Đại diện Krungsri, Tân Ch tịch Hi đồng Thnh viên c a SHBFinance d nh lời cảm ơn t i các cơ quan quản lý, các cơ quan ban ng nh v chính ph Việt Nam đ hỗ trợ đắc lực cho các nh đầu tư tiếp cận v i m t thị trường đầy ti m năng, hấp dẫn v i dân s trẻ v phục hồi rất nhanh sau Covid-19 như Việt Nam. Đây cũng l m t thị trường trọng điểm ca Krungsri trong hnh trình “Go ASEAN” c a mình. Cũng tại bui lễ, B Olena Khlon - Phó T ng Giám đ c Thường trực SHBFinance cũng đ chia sẻ những mục tiêu rất ấn tượng c a SHBFinance trong giai đoạn từ nay t i 2025, đạt vị trí top 4 công ty t i chính trên thị trường Việt Nam, đạt m c lợi nhuận 20 triệu đô v i 3 triệu khách h ng sử dụng các ứng dụng c a SHBFinance. Để đạt được đi u đó, SHBFinance sẽ đầu tư mạnh mẽ cho phát triển giá trị khách h ng, công nghệ v quy trình, dữ liệu l n v AI, ra mắt h ng loạt sản phẩm m i v phát triển đ i ngũ. PV Cục Quản lý Dược vừa có văn bản v việc đình chỉ lưu h nh v thu hồi trên to n qu c lô mỹ phẩm Coverderm Filteray Face Plus SPF 50+ Normal Tinted (Cool Beige) - H p 1 tuýp 50 ml do không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Sản phẩm n y trên nh n ghi thông tin s CB: 174957/22/CBMPQLD; s lô: 261025; HSD: 25/5/2024; Nh sản xuất: FARMECO S.A - Hy Lạp. Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường l Công ty CP TM Dược mỹ phẩm Đo Tiến (138 đường s 3, KDC Trung Sơn, x Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM). Mẫu mỹ phẩm được Trung tâm Kiểm nghiệm Thu c, Mỹ phẩm, Thực phẩm H N i, lấy mẫu tại chi nhánh Công ty CP TM Dược mỹ phẩm Đ o Tiến để kiểm tra chất lượng. Kết quả, mẫu thử không đáp ứng yêu cầu chất lượng v chỉ tiêu pH. Căn cứ kết quả kiểm tra trên, Cục Quản lý Dược đ có thông báo đình chỉ lưu h nh, thu hồi trên to n qu c lô sản phẩm n y. Cơ quan n y đ nghị Sở Y tế các tỉnh, th nh ph trực thu c Trung ương thông báo cho cơ sở kinh doanh ngừng ngay việc bán, sử dụng lô sản phẩm n y v trả lại nơi cung ứng. Đồng thời, các đơn vị phải thu hồi lô sản phẩm vi phạm nêu trên, kiểm tra, giám sát, thực hiện thông báo, xử lý vi phạm theo quy định hiện h nh. Yêu cầu Công ty CP TM Dược mỹ phẩm Đ o Tiến phải gửi thông báo thu hồi t i những nơi phân ph i, sử dụng lô sản phẩm; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh; thu hồi v tiêu h y to n b lô sản phẩm không đáp ứng quy định; gửi báo cáo thu hồi sản phẩm v Cục Quản lý Dược trư c ng y 30/6. Sở Y tế TP HCM kiểm tra Công ty c phần thương mại dược mỹ phẩm Đ o Tiến trong việc chấp h nh các quy định c a pháp luật v quản lý mỹ phẩm trong hoạt đ ng sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm... THU HƯƠNG Nhóm nghiên cứu c a Đại học Gothenburg, Thụy Điển, thông qua công nghệ hỗ trợ robot đầu tiên trên thế gi i, đ tiến h nh phẫu thuật cho m t người phụ nữ, cấy ghép tử cung th nh công v cu i cùng đứa trẻ ch o đời thuận lợi. Đi un yđặtm tc tm cm i,có ý nghĩa to l n đ i v i các cặp vợ chồng không có tử cung v hiếm mu n. Theo thông tin đăng tải, người mẹ 35 tu i không có tử cung, được người thân hiến tặng tử cung. Bác sĩ tách tử cung rồi đưa v o cơ thể, n i v i âm đạo v các mô xung quanh. Ca ghép được thực hiện v o tháng 10/2021, tất cả đ u do robot hỗ trợ. Mười tháng sau, phôi thai do IVF tạo ra trư c khi cấy ghép được cấy v o tử cung cấy ghép, người mẹ đ mang thai v cảm thấy khỏe mạnh. Theo kế hoạch, cô đ sinh m v o cu i tháng 5 năm nay, bé trai cho đời nặng khoảng 3kg, cả hai mẹ con đ u khỏe mạnh. Pernilla Dahm-Kähler, phó giáo sư sản phụ khoa tại Học viện Sahlgrenska thuc Đại học Gothenburg, bác sĩ phẫu thuật chính c a ca phẫu thuật, đ đ cập rằng v i sự trợ giúp c a robot, các ca phẫu thuật chính xác v tỉ mỉ có thể được thực hiện. “Chúng tôi rất tự h o, cũng rất h i lòng rằng cấy ghép tử cung có thể được phát triển th nh m t kỹ thuật xâm lấn t i thiểu như vậy”, Phó giáo sư Pernilla Dahm-Kähler nói. KIỀU DỤ (Theo CNT) Sở Y tế tỉnh Bình Dương xử phạt h nh chính gần 140 triệu đồng, tư c quy n sử dụng giấy phép hoạt đ ng khám chữa bệnh đ i v i Phòng khám Nha khoa Qu c tế Daisy, đồng thời tư c quy n sử dụng chứng chỉ h nh ngh khám bệnh, chữa bệnh đ i v i 3 y, bác sĩ c a cơ sở n y. M i đây, Giám đ c Sở Y tế tỉnh Bình Dương Nguyễn Hồng Chương đ ký thông báo kết luận n i dung đơn t cáo c a người dân, sau khi v o cu c thanh tra Phòng khám chuyên khoa Răng h m mặt Daisy (phường Phú Lợi, TP Th Dầu M t). Theo đó, phòng khám trên đ có những sai phạm như: Thực hiện phẫu thuật, th thuật, can thiệp ngoại khoa khác từ loại III trở lên m không được sự đồng ý bằng văn bản c a người bệnh; người h nh ngh không đăng ký hnh ngh khám bệnh, chữa bệnh theo quy định c a pháp luật; người hnh ngh chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật c a cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có mặt tại cơ sở trong thời gian cơ sở đăng ký hoạt đ ng m không y quyn cho người khác theo quy định c a pháp luật… Bên cạnh đó, phòng khám n y thực hiện khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi hoạt đ ng chuyên môn được ghi trong chứng chỉ h nh ngh khám bệnh, chữa bệnh; niêm yết không đầy đ giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; không lập hồ sơ, bệnh án theo mẫu quy định c a pháp luật; không lập s khám bệnh, chữa bệnh theo quy định c a pháp luật; không tuân th đúng quy định chuyên môn kỹ thuật trong hnh ngh khám bệnh, chữa bệnh. V i những sai phạm trên, cơ sở nha khoa Qu c tế Daisy Dental bị xử phạt 137,5 triệu đồng. Ngo i ra, hình thức xử phạt b sung, gồm: Tư c quy n sử dụng chứng chỉ h nh ngh khám bệnh, chữa bệnh đ i v i 3 y, bác sĩ trong thời hạn từ 2 tháng đến 23 tháng; tư c quy n sử dụng giấy phép hoạt đ ng khám chữa bệnh Sở Y tế Bình Dương đ cấp cho Phòng khám chuyên khoa Răng h m mặt Daisy thu c Công ty C phần Đầu tư Diva Holdings trong thời hạn 2 tháng. Trư c đó, b V.T.H.A. (SN 1984, ngụ TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) đ gửi đơn đến Sở Y tế Bình Dương t cáo v việc Cơ sở nha khoa Qu c tế Daisy Dental đ đi u trị, l m th thuật lấy t y răng cho b không đúng quy định dẫn đến việc ảnh hưởng t i sức khỏe. TUẤN HUY N SHBFinance chính thức trở thành thành viên của Tập đoàn Krungsri Thái Lan THÔNG TIN DOANH NGHIỆP SỨC KHỎE MỚI Thu hồi lô kem chống nắng không đạt chất lượng Không có tử cung vẫn sinh được con Vì sao Nha khoa Quốc tế Daisy bị phạt, tước giấy phép 2 tháng? Ban Lãnh đạo mới của SHBFinance ra mắt toàn thể đại biểu và quan khách

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==