Khoa học và Đời sống số 21-2024

Số 21 (4335) Thứ Năm (23/5/2024) 4 NGHE & NHÌN MANH HƯNG Dọ c đương Ngô Gia Tư (phương Đưc Giang, quân Long Biên, TP Ha Nôi) xuât hiên nhiêu bai kinh doanh ô tô lum xup, nhêch nhac, co dâu hiêu sư dung sai muc đich đât. Theo phản ánh của ban đoc, thơi gian qua, doc môt bên đương Ngô Gia Tự , phương Đứ c Giang, quân Long Biên, TP Ha Nôi - hương cầ u vượ t nú t giao Long Biên về cầ u Đuông - “moc” lên nhiề u bã i kinh doanh ô tô. Cac bã i nay hoat đông có dấ u hiêu sử dụ ng sai mụ c đích đấ t. “HÔ BIẾN”đât dự an thanh bai kinh doanh ô tô HA NÔI: Theo ghi nhận, tai một số bã i xe, chu yế u cac xe tai cỡ nhỏ đượ c tâp kế t, xế p thanh hang dai. Chu bã i sử dụ ng bat, ô lơn che chăn va dự ng nha tam đê trông giữ , mấ t mỹ quan đô thi. Theo phan anh, cac bã i xe nay hoat đông không đam bao an toan chay nổ , nhiề u lú c ô tô ngang nhiên dừ ng, đỗ dươi lò ng đương, gây can trơ phương tiên lưu thông. Môt sô bã i ô tô cò n “moc” sat trụ sơ Công an phương Đứ c Giang. Trụ sơ Công an phương Đứ c Giang chỉ nằ m cach cac bã i xe ô tô vai chụ c mé t. Trao đổ i vơi PV, ông Đỗ Tiến Văn - Ph Chủ tịch UBND phường Đ c Giang - cho biết, cac bãi kinh doanh ô tô nằm ơ gần cuôi đương thuôc khuôn viên đấ t dự an khu nhà ở gi n dân phố c , do Ban Quản lý D án Đ u tư Xây d ng Khu nhà gi n dân phố c quản lý, HUD là chủ đ u tư. Quân Long Biên va phương Đứ c Giang không quan ly khu đấ t. Cò n bã i xe gầ n Công an phương, môt phầ n đấ t để xe cua Bao hiêm Bao Viêt, môt số b i khac la của người dân. Ông Đỗ Tiến Văn cho rằng, nếu phương Đức Giang được quan ly nh ng khu đất nay, phương sẽ xin phép cơ quan chứ c năng cho ngươi dân đê xe. “Quan điêm cua phương la không đê xay ra công trình “moc” lên không đú ng quy hoach. Hai nữ a, lò ng đương, vỉa hè không đượ c bay lên”, Ph Chủ tịch UBND phường Đ c Giang Đỗ Tiế n Văn nó i. Liên quan công tac đảm bảo an ninh, trật t , đáp ng yêu c u v ph ng, chống cháy, n và vệ sinh môi trường tai cac bãi xe, sau nhiều ngay liên hệ lam viêc (t 6/5), đế n ngay 16/5, PV chu đông liên hê trao đổi thông tin vơi ông Tr n Anh Dũng - Trưởng Công an phường Đức Giang. Vi nay n i, sẽ trao đổi vơi UBND phương va thông tin lai sau. Đến ngay 22/5, PV chưa nhân đượ c thông tin phan hôi. Môt bã i ô tô khac nằ m phía trươc tò a nha HUD Building, doc bên đương Ngô Gia Tự .

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==