Khoa học và Đời sống số 21-2024

Số 21 (4335) Thứ Năm (23/5/2024) 3 CHUYỂN ĐỘNG 247 CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng Phát biểu nhậm chức sáng 22/5, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, sẽ cùng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Với 472/473 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 96,92% tổng số đại biểu Quốc hội có mặt, Quốc hội đã bầu Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sau nghi thức tuyên thệ, Chủ tịch nước cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu và giao cho ông trọng trách. Ông cũng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin cậy giới thiệu ông đảm nhận trọng trách cao cả này. “Đây là vinh dự, trách nhiệm to lớn, đồng thời là cơ hội để cùng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư dốc toàn bộ tâm sức, trí lực phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân”, Chủ tịch nước chia sẻ. Theo tân Chủ tịch nước, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình, nhạy bén của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, chung sức, đồng lòng của nhân dân, ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế như ngày nay. Chủ tịch nước Tô Lâm nói, đây là những tiền đề rất quan trọng để ông hoàn thành tốt trọng trách được giao trên cương vị Chủ tịch nước; mặt khác cũng đặt ra yêu cầu, kỳ vọng cao hơn trong giai đoạn phát triển mới, nhằm tạo ra kỳ tích mới. Tân Chủ tịch nước hứa sẽ thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước đã được Hiến định; tích cực thực hiện nhiệm vụ đối nội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh của đất nước; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và các tổ chức trong hệ thống chính trị phát huy cao nhất tinh thần “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”. Đồng thời, nỗ lực thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, đường lối của Đảng, trước hết là Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu của đất nước 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa. Tân Chủ tịch nước Tô Lâm cũng khẳng định, sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện pháp luật; xây dựng Nhà nước trong giai đoạn mới; kiến tạo nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả, tiên tiến, phát triển cùng nền hành chính, tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại; ký kết các điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước. Chủ tịch nước cam kết chăm lo xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân; lãnh đạo và tổ chức, thực hiện những phong trào Thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tân Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, sẽ cùng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Ông cũng nhấn mạnh một mục tiêu khác là phát huy dân chủ Xã hội Chủ nghĩa đi đôi với củng cố trật tự, kỷ cương; tập trung lãnh đạo xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là nguồn lực nội sinh, động lực phát triển; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hiện đại hóa đất nước. Tân Chủ tịch nước cũng chia sẻ cam kết kiên định và triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, mang đậm bản sắc ngoại giao “cây tre Việt Nam”, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; kết hợp chặt chẽ đối ngoại của Đảng với ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân; phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc với sức mạnh thời đại, góp phần đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa nước ta với các nước, nhất là những quốc gia láng giềng, bạn bè truyền thống và các nước lớn. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; xử lý hiệu quả, từ sớm, từ xa mọi thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục tích lũy thế và lực, củng cố vai trò, vị trí của Việt Nam trong nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại. Tân Chủ tịch nước Tô Lâm hứa không ngừng rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, đề cao trách nhiệm nêu gương, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ; tăng cường sự gắn kết tư tưởng và hành động, đem hết sức mình đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới và sự tin tưởng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. “Với sự thống nhất giữa “ý đảng lòng dân”, với trí tuệ, bản lĩnh và quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đảng, sự ủng hộ của nhân dân, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, đất nước ta sẽ ngày càng phát triển phồn vinh, nhân dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc, dân tộc ta ngày càng cường thịnh, trường tồn, vững bước đi lên Chủ nghĩa Xã hội”, tân Chủ tịch nước kỳ vọng. MAI LOAN Nan giải xử lý “ô nhiễm trắng” PGS.TS Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển Cộng đồng (thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) cho rằng, ô nhiễm rác thải nhựa hay còn gọi “ô nhiễm trắng” là thực trạng nhức nhối. Một số loại nhựa không thể phân hủy, không thể tự tiêu, sẽ tồn tại hàng trăm năm, phân hủy thành hạt nhỏ hơn và ngấm vào đất, nước, làm ô nhiễm môi trường. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng đồ nhựa một lần vẫn được sử dụng tràn lan. Vật liệu thay thế hiện chưa phổ cập và giá thành cao nên người dân vẫn có thói quen dùng nhựa một lần, bởi rẻ, tiện. Thêm nữa, chúng ta làm chưa tốt việc vận động người dân, siêu thị, chợ không sử dụng đồ nhựa. Bà Bùi Thị An cho rằng, phát triển xanh là mục tiêu và để đạt được cam kết phát thải ròng về 0 vào năm 2050 như cam kết của Thủ tướng Chính phủ là tổ hợp của nhiều yếu tố, trong đó hạn chế sử dụng đồ nhựa một lần, hạn chế rác nhựa là một trong những yếu tố đó. Cần tiến tới không dùng và triệt tiêu đồ nhựa dùng một lần mới đạt được mục tiêu đề ra. Nếu vẫn sử dụng tràn lan đồ nhựa một lần, chúng ta sẽ cản trở xu thế phát triển xanh vì nó phát thải ra môi trường gây ô nhiễm. Chúng ta thực hiện tốt, sẽ góp phần đạt phát thải ròng về 0 và đạt được kinh tế tuần hoàn. THIÊN TUẤN Rác thải nhựa, đặc biệt là sản phẩm nhựa dùng một lần hay túi nilon khó phân huỷ đang được sử dụng tràn lan, ảnh hưởng rất lớn môi trường, sức khỏe con người. Điều lo ngại là rác thải nhựa chưa có biện pháp xử lý triệt để. Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu trước Quốc hội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc. PGS.TS Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển Cộng đồng. Đại biểu Quốc hội: Cần đề cao vai trò của phụ nữ trong xã hội Sáng 22/5, Quốc hội nghe Báo cáo về kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023. Trao đổi bên lề kỳ họp, một số đại biểu cho rằng, lĩnh vực bình đẳng giới ngày càng nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Đại biểu Phạm Như Hiệp (Thừa Thiên - Huế) đánh giá, những kết quả đạt được thời gian qua thể hiện sự cố gắng rất lớn của Đảng, Nhà nước trong thực hiện bình đẳng giới. Tỷ lệ lao động nữ trong lĩnh vực việc làm, lãnh đạo trong các cơ quan, doanh nghiệp ngày càng tăng. Nhiều chính sách về lương, ưu đãi nghề, phụ cấp… được ban hành nhằm hỗ trợ phụ nữ đã thể hiện cố gắng của các cơ quan trong thực hiện công tác này. Tuy nhiên, một trong những hạn chế là tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn chưa giảm. Chỉ tiêu này cũng khó đạt vào năm 2025, se dẫn tới nhưng hậu quả vê xa hội và nhân khâu học. Đó là một trong nhưng nguyên nhân gây bất binh đẳng giới. Nhấn mạnh phải nỗ lực rất lớn để giải quyết vấn đề này, đại biểu Phạm Như Hiệp đề xuất một số giải pháp, trong đó cần đề cao vai trò của phụ nữ trong xã hội. Ngoài ra, chính sách của Đảng, Nhà nước phải có nhiều ưu đãi về chế độ việc làm, thai sản, chế độ nghỉ ngơi sau khi sinh, tạo điều kiện cho chị em hoàn thiện kỹ năng nghề, học tập, nâng cao trình độ, cân bằng thu nhập với nam giới. Đại biểu Trương Xuân Cừ (Hà Nội) cho rằng, cần quan tâm hơn đến giới nữ ở một số lĩnh vực mang tính chất chủ chốt, cơ bản để phụ nữ phát huy hết khả năng. Theo đại biểu, trong xu thế phát triển hiện nay cùng chủ trương của Đảng, cần quan tâm chỉ tiêu phụ nữ tham gia lĩnh vực chính trị, cán bộ làm công tác chủ chốt. B.P Toàn cảnh phiên họp Quốc hội ngày 22/5. Ảnh: VOV.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==