Khoa học và Đời sống số 35-2023

Số 35 (4297) Thứ Năm (31/8/2023) 21 Mirae Asset nhận định cổ phiếu nhóm ngân hàng hiện hấp dẫn đối với chiến lược mua và nắm giữ dài hạn, đặc biệt là trong c c giai đoạn điều chỉnh của thị trường chung. DOANH NGHIỆP - HỘI NHẬP MINH AN Tăng trưởng tín dụng triển vọng khả quan hơn nửa sau 2023 Tăng trưởng tín dụng trong 6 tháng đầu năm vẫn cách xa so với mục tiêu cả năm. Cụ th , đến cu i quý 2, tăng trưởng tín dụng duy trì ở mức thấp, chỉ tăng 4,7% so với đầu năm, thấp hơn nhiều so với kế hoạch tăng trưởng tín dụng 2023 từ phía NHNN l 14-16%. Đây l t c độ tăng trưởng thấp thứ hai trong thập kỷ qua. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tăng trưởng tín dụng khó khăn l l i suất cho vay cao dai dẳng. Mặc dù NHNN đ nhiều lần cắt giảm l i suất điều h nh trong 6 tháng đầu năm 2023 với tổng cộng 150 đi m cơ bản, l i suất cho vay tiếp tục neo ở mức cao, hạn chế nhu cầu vay. Ngo i ra, điều kiện kinh tế khó khăn kéo d i trong quý 2, dẫn đến nhu cầu tín dụng phục vụ mục đích mở rộng kinh doanh v các hoạt động đầu tư ở mức thấp. Mirae Asset cho rằng, l i suất cho vay có th đ tạo đỉnh. So với mức giảm l i suất trung tâm, mức độ giảm l i suất cho vay bình quân của các NHTM vẫn còn tương đ i thấp. Tuy nhiên, l i suất cho vay đ bắt đầu điều chỉnh từ giữa quý 2. Việc l i suất vay giữ ở mức cao phần n o phản ánh yêu cầu phần bù rủi ro cao của các NHTM, trong b i cảnh kinh tế vĩ mô còn nhiều khó khăn v tri n vọng phục hồi chưa thực sự r nét. Kh i ngân h ng doanh nghiệp tiếp tục thu hút lượng lớn nguồn tín dụng mới trong quý 2. Các yếu t thách thức kìm h m tăng trưởng tín dụng của phân khúc bán lẻ như tri n vọng thu nhập cá nhân không khả quan v l i suất vay cao vẫn kéo d i sang quý 2. Trong khi đó, khẩu vị rủi ro của các ngân h ng đ i với trái phiếu doanh nghiệp khá thận trọng do điều kiện kinh tế khó khăn kéo d i. Trong nửa cu i năm 2023, các mảng ngân h ng được kỳ vọng sẽ tăng trưởng cân bằng hơn nh tri n vọng phục hồi kinh tế v l i suất điều chỉnh về các mức tiệm cận trước dịch COVID. Những điều chỉnh tạm th i về quy định tham gia thị trưng TPDN sẽ h trợ thị trư ng nợ trong ngắn hạn, bên cạnh đó, th nh lập s n giao dịch trái phiếu thứ cấp mở ra tri n vọng d i hạn. Với những sửa đổi cấp thiết trong khung pháp lý như thông qua Nghị định 08/2023/NĐ-CP v Thông tư 03/2023/TT-NHNN, phát h nh trái phiếu doanh nghiệp (không bao gồm trái phiếu của tổ chức tín dụng) đ khởi động lại từ tháng 3/2023, nh các điều chỉnh liên quan đến định nghĩa nh đầu tư chuyên nghiệp, th i gian phân ph i, v yêu cầu xếp hạng tín nhiệm sẽ được ho n lại đến cu i năm 2023. Hơn nữa, l i suất điều chỉnh giảm v các vướng mắc pháp lý liên quan đến lĩnh vực BĐS dần được tháo gỡ góp phần khuyến khích các nh phát tri n phát h nh trái phiếu mới cho mục đích huy động v n nhằm tri n khai dự án. Tuy nhiên, vì các điều kiện nghiêm ngặt sẽ quay trở lại v o đầu năm 2024, nên các tổ chức phát h nh có th phải mất th i gian đ lm quen với tiêu chuẩn mới. Gần đây, lượng phát h nh TPDN của các ngân h ng đ bắt đầu khởi sắc trở lại, đây có th l chỉ báo sớm cho sự phục hồi của tăng trưởng tín dụng. Kỳ vọng tốc độ gia tăng nợ xấu giảm dần Kết quả kinh doanh quý 2 cho thấy tỷ lệ nợ xấu (NPL) tiếp tục tăng lên mức 3,3% (so với mức 2,9% tính đến quý 1). Về trị tuyệt đ i, tổng giá trị nợ quá lớn so với tổng dư nợ tín dụng của hệ th ng ngân h ng (chiếm khoảng 5% tổng dư nợ), nhưng cũng không th xem nhẹ tác động dây chuyền v các hệ quả liên quan như gia tăng nợ xấu v gánh nặng chi phí trích lập dự phòng. Diễn biến chất lượng t i sản vẫn sẽ l yếu t chính ảnh hưởng đến tri n vọng lợi nhuận trong nửa sau năm 2023 cũng như 2024. Theo đó, chi phí tín dụng dự kiến sẽ tăng đáng k v o năm 2023 do xu hướng nợ xấu tăng mạnh, LLR giảm v các rủi ro liên quan liên quan đến một lượng lớn trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong giai đoạn n y. Ngược lại, l i suất dự kiến giảm v tỷ giá ổn định được kỳ vọng mang lại một khoản lợi nhuận cho các NHTM từ các hoạt động kinh doanh ngoại h i v đầu tư trái phiếu. Mặc dù tri n vọng đ tăng trưởng lợi nhuận so với các năm trước l khá thấp, tuy nhiên rủi ro cũng như yếu t tiêu cực, như t c độ gia tăng nợ xấu v áp lực chi phí huy động, đang cho thấy xu hướng ôn hòa hơn. Kỳ vọng cho sự phục hồi Mặc dù phải đ i mặt với KQKD không mấy khả quan trong 2 quý liên tiếp, các rủi ro hiện hữu cũng như tiềm t ng liên quan đến chất lượng t i sản cũng như tri n vọng phục hồi thị trư ng bất động sản chưa chắc chắn, nh đầu tư dù vẫn khá thận trọng nhưng đ bắt đầu th hiện sự lạc quan hơn v đặt niềm tin vo TTCK nói chung hay nhóm cổ phiếu ngân h ng. Thanh khoản TTCK cải thiện l một minh chứng v đóng vai trò l chất xúc tác, thúc đẩy thị giá cổ phiếu ngân h ng cũng như VN-Index phục hồi mạnh trong giai đoạn nửa đầu năm. Quan đi m đầu tư của Mirae Asset tiếp tục được cấu trúc theo hai định hướng chính. Trong ngắn hạn, Mirae Asset ưu tiên các ngân hng có định giá vẫn tương đ i hấp dẫn (TCB, MBB v HDB) so với các ngân h ng cùng ng nh hoặc những ngân h ng có động lực ngắn hạn như phát h nh riêng lẻ (VPB v VCB). So với định giá lịch sử, nhóm ngân h ng, mặc dù đ phục hồi tích cực từ mức thấp trong tháng 10 năm 2022, nhưng vẫn được định giá thấp hơn mức định giá trung bình 5 năm, đặc biệt l các ngân h ng tư nhân. Đ i với chiến lược đầu tư trung v d i hạn, Mirae Asset ưu tiên các ngân h ng có chính sách kinh doanh thận trọng v có kết quả hoạt động bền vững qua nhiều năm như ACB v MBB, với ROE cao v định giá hấp dẫn. Ngo i ra, VIB cũng l một ngân hng tiềm năng phù hợp theo d i đ i với các danh mục đầu tư ưu tiên nhóm cổ phiếu tăng trưởng. Rủi ro ngắn hạn quan trọng phát sinh từ sự đáo hạn của các lô trái phiếu cũng như chất lượng t i sản suy giảm. Mặc dù b i cảnh tri n vọng vĩ mô chưa thực sự r r ng, tuy nhiên Mirae Asset cho rằng những yếu t tiêu cực đang dần suy giảm hay thay thế bằng các chỉ báo tích cực. Do đó, Mirae Asset nhận định cổ phiếu nhóm ngân h ng hiện đang hấp dẫn đ i với chiến lược mua v nắm giữ d i hạn, đặc biệt l trong các giai đoạn điều chỉnh của thị trư ng chung. xấu các NHNY l 192 nghìn tỷ đồng, tăng 12,7% so với quý trước v tăng đáng k 38,1% k từ đầu năm. Sự gia tăng nợ xấu n y hệ quả tất yếu của các giai đoạn l i suất cao cùng với tình hình kinh tế khó khăn. Về tri n vọng nửa sau năm 2023, xu hướng tăng của nợ xấu nhiều khả năng vẫn sẽ duy trì, tuy nhiên t c độ tăng sẽ phần n o chậm lại. Trước hết, l i suất cho vay đ bắt đầu điều chỉnh giảm từ giữa quý 2 h trợ cho chất lượng t i sản của ng nh ngân h ng. Việc giảm l i suất được dự báo không chỉ giảm thi u sự gia tăng nợ xấu mới m còn thúc đẩy mở rộng tín dụng, qua đó kìm h m đ tăng của tỷ lệ nợ xấu. Ngo i ra, t c độ tăng trưởng nợ xấu đ cho dấu hiệu giảm t c trong quý 2, từ mức tăng 22,7% so với quý trước trong quý 1 xung chỉ còn khoảng 12% trong quý 2. Thêm v o đó, t c độ tăng nợ quá hạn (nhóm 2-5) cũng ghi nhận mức giảm mạnh, giảm từ mức tăng 37,6% so với quý trước trong quý 1 xu ng 7,4% trong quý 2. Với t c độ gia tăng nợ xấu bắt đầu giảm v l i suất điều chỉnh, Mirae kỳ vọng tỷ lệ nợ xấu sẽ sớm đạt đỉnh trong giai đoạn cu i năm 2023 hay đầu năm 2024. Rủi ro liên quan đến lượng lớn TPDN đáo hạn vẫn hiện hữu Bên cạnh tỷ lệ nợ xấu gia tăng, tỷ lệ bao phủ nợ xấu cho vay (LLR) cũng tiếp tục giảm trong quý 2. Tỷ lệ LLR trung bình của các NHNY giảm xu ng 97% tại cu i quý 2 từ mức 107% v o cu i quý 1 hay 123% cu i năm 2022. Một s NHNY có tỷ lệ trích lập dự phòng cao đặc biệt như VCB (385,8%), CTG (168,9%), BID (152,6%), v MBB (156,1%), cũng phần n o l m sai lệch đáng k về LLR trung bình. Trong s 27 NHNY, hiện có 20 ngân h ng có tỷ lệ n y thấp hơn 100% tính đến cu i Q2/2023. Rủi ro liên quan đến một lượng lớn trái phiếu doanh nghiệp sắp đáo hạn vẫn hiện hữu. Theo th ng kê, hơn 200 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đến hạn thanh toán g c trong 6 tháng cu i năm 2023, trong khi trái phiếu đáo hạn năm 2024 ước tính gần 410 nghìn tỷ đồng (+25,2% so với năm 2023). Nhìn chung, tổng giá trị trái phiếu n y không Phối cảnh dự án Nhà máy sản xuất thuốc vô trùng thể tích nhỏ của Công ty CP Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định. ẢNH: BIDIPHAR Nợ xấu giảm... vẫn rủi ro trái phiếu đáo hạn? NGÂN HÀNG:

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==