Khoa học và Đời sống số 35-2023

Số 35 (4297) Thứ Năm (31/8/2023) 19 BẠN ĐỌC Trung tâm tổ chức sự kiện, tiệc cưới, nh h ng Phoenix Palace của Công ty TNHH MTV Đại Sơn (đư ng Yết Kiêu, phư ng Hải Tân, TP Hải Dương) l môt trong s ít công trình còn tồn tại trên đất cua Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương sau 7 năm Sở Tà i nguyên và Môi trường tỉnh này ban h nh kết luận, chỉ r công trình đươc sử dụng không đúng mục đích. Từ hợp đồng nhà vật lý trị liệu thành điểm kinh doanh nhà hàng, trung tâm sự kiện Tháng 4/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương ban hnh kết luận thanh tra s 05 viêc chấp h nh pháp luật về t i nguyên môi trư ng đ i với Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương (phư ng Hải Tân, TP Hải Dương). Theo kết luận thanh tra, ngy 25/5/2011, Công ty TNHH MTV Đại Sơn v Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương ký hợp đồng hợp tác kinh doanh s 255/ HĐHTKD/YHCT-ĐS, th i hạn 15 năm. Công ty Đại Sơn san lấp 3.400m2 hồ Sen, quản lý, sử dụng khoảng 2400 m2. Sau đo, UBND tỉnh Hải Dương co thông báo s 03 ng y 3/1/2012 với nội dung nhất trí chủ trương cho phép “xây dựng, bổ sung một s hạng mục… nhằm phục vụ t t hơn nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân”, yêu cầu “sử dụng đất đúng mục đích..., nếu có dùng nguồn v n liên doanh, liên kết thì th i gian thực hiện không quá năm 2020”. Ng y 14/2/2012, Sở Y tế Hải Dương có công văn s 117 chấp thuận cho bệnh viện xây dựng một hồ điều hòa rộng 570m2 v nh vật lý trị liệu 1.567m2 phía giáp đư ng Yết Kiêu (ng tư Hải Tân). UBND TP Hải Dương đ phê duyệt quy hoạch v cấp giấy phép xây dựng cho Bệnh viện xây nh vật lý trị liệu. Tuy nhiên, việc liên doanh liên kết, xây dựng v sử dụng công trình của bệnh viện, Công ty TNHH MTV Đại Sơn có nhiều đi m sai khác so với chủ trương của tỉnh Hải Dương, chấp thuận của Sở Y tế v Giấy phép xây dựng. Cụ th , nội dung hợp đồng hợp tác kinh doanh không nêu r việc hợp tác đ kinh doanh vật lý trị liệu, th i hạn 15 năm (đến năm 2026), nhiêu hơn th i hạn UBND tỉnh Hải Dương cho phép; chưa sử dụng nh vật lý trị liệu đúng mục đích m đ kinh doanh dịch vụ, chưa xây dựng hồ điều hòa m l m b i trông giữ ô tô; đ Công ty Đại Sơn sử dụng 200m2 xây dựng 12 ki t không có trong giấy phép xây dựng, vi phạm h nh lang đư ng. Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương cũng nêu r trong kết luận thanh tra răng, bệnh viện ký hợp đồng hợp tác kinh doanh ng y 25/5/2011 với Công ty TNHH MTV Đại Sơn trước khi được UBND tỉnh Hải Dương nhất trí chủ trương tại Thông báo 03 ng y 3/1/2012. Hợp đồng có những nội dung không đúng quy định, chỉ đạo của UBND tỉnh nhưng đến th i đi m ban h nh kết luận thanh tra chưa được điều chỉnh. Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trườ ng khi đó kiến nghị bệnh viện chấm dứt các hợp đồng cho thuê mặt bằng với cá nhân, doanh nghiệp. Thực tế, sau khi kết luận được ban h nh, bệnh viện đ thanh lý hầu hết hợp đồng đ ký. Tuy nhiên, một s vi phạm vẫn chưa được xử lý triệt đ , việc kinh doanh của Công ty Đại Sơn vẫn chưa đúng quy định của tỉnh Hải Dương. Đến nay, doanh nghiệp n y chưa xây hồ điều hòa, chưa sử dụng nh vật lý trị liệu đúng mục đích. Thậm chí, doanh nghiệp tự ý thay đổi công năng sử dụng các công trình theo quy hoạch như nh vật lý trị liệu 2 tầng đưa v o kinh doanh, ki t bán h ng… Kiên quyết xử lý dứt điểm Theo tìm hi u, tháng 3/2023, Thư ng trực Ban Chỉ đạo phòng chng tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương họp đánh giá kết quả xử lý vi phạm về đất đai của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hải Dương. Tại cuộc họp n y, ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thư ng trực Tỉnh ủy, Trưởng Đo n Đại bi u Qu c hội tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng ch ng tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương, cho biết, một s vi phạm về quản lý đất đai theo kết luận thanh tra đ được Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, UBND thnh ph Hải Dương xử lý. Tuy nhiên, nhưng vi phạm khác vẫn chưa được xử lý triệt đ , tiếp tục phát sinh thêm vi phạm về xây dựng trên phần diện tích đất do Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh quản lý. Do đó, Ban Chỉ đạo phòng ch ng tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh v các cơ quan liên quan xử lý dứt đi m cac vi phạm, báo cáo Thư ng trực Tỉnh ủy. Thực hiện chỉ đạo trên, th i gian qua, UBND tỉnh Hải Dương đ có nhiều buổi l m việc đ xử lý vi phạm về đất đai xây dựng trên. Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Huấn, Giám đ c Bệnh viện Y học cổ Công trình vi phạm của Công ty Đại Sơn tồn tại hơn 7 năm trên đất bệnh viện? HẢI DƯƠNG: TÂM ĐỨC ở Tai nguyên va Môi trương Hải Dương chỉ rõ c c vi phạm trong quản lý, sử d ng đất đai tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương tư hơn 7 năm trươc, đến nay, công trình của Công ty TNHH MTV Đại Sơn chưa được xử lý dứt điểm. truyền tỉnh Hải Dương, cho hay, ngay khi nhận được ý kiến chỉ đạo của các cấp l nh đạo, bệnh viện đ l m việc 2 lân với Công ty TNHH MTV Đại Sơn v o ng y 26/5 v 2/6. Tuy nhiên, đại diện Công ty TNHH MTV Đại Sơn có ý kiến không đồng ý thanh lý chấm dứt hợp đồng trước th i hạn. Ng y 30/6, bệnh viện ra thông báo 41 về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng đ i với Công ty TNHH MTV Đại Sơn, yêu cầu trong th i hạn 15 ng y, đơn vi này phải b n giao lại cho bệnh viện to n bộ mặt bằng đ v đang sử dụng, thanh toán các khoản tiền l nghĩa vụ t i chính của Công ty TNHH MTV Đại Sơn phải thực hiện theo các hợp đồng đ ký với bệnh viện. “Bệnh viện cũng cung đăng ký v l m thủ tục biến động đất đai với Sở Tài nguyên và Môi trường theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc n y chưa thực hiện xong vì đất của bệnh viện đang có tranh chấp, TAND đang thụ lý vụ án”, đại diện bệnh viện noi v thông tin thêm, đ cùng tổ xác minh xác định r được m c giới, vị trí thửa đất, đo đạc diện tích đất v quy mô diện tích các công trình xây dựng, xác định r đ i tượng thực hiện san lấp v đầu tư xây dựng công trình trên đất. Theo đại diện UBND TP Hải Dương, mới đây, UBND TP Hải Dương có báo cáo kết quả ki m tra v tiến độ xử lý công trình vi phạm của Cty TNHH MTV Đại Sơn trên đất của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hải Dương. Báo cáo nêu r , ngay sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND TP Hải Dương đ họp quán triệt chỉ đạo v phân công phòng, ban chuyên môn liên quan thực hiện nhiệm vụ. Chủ tịch UBND TP Hải Dương đ có công văn về việc thực hiện kết luận của Ban chỉ đạo phòng, ch ng tham nhũng, tiêu cực tỉnh liên quan Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hải Dương tỉnh; UBND TP Hải Dương đ th nh lập tổ xác minh tình tiết vụ việc vi phạm h nh chính với các công trình xây dựng tại bệnh viện n y. Căn cứ hồ sơ v kết quả ki m tra xác minh, th i gian tới, UBND TP Hải Dương sẽ thiết lập hồ sơ xác minh tình tiết vụ việc; tính toán s tiền thu lợi bất hợp pháp có được do thực hiện h nh vi vi phạm h nh chính; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng th i, đôn đ c, vận động Công ty TNHH MTV Đại Sơn thực hiện quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Trư ng hợp công ty không tự phá dỡ, UBND TP Hải Dương sẽ ban h nh quyết định cưỡng chế v tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, phá dỡ công trình, trả lại hiện trạng sử dụng ban đầu. Dự kiến, th i gian ho n trong tháng 10/2023. Được biết, căn cứ định hướng quy hoạch chung cua th nh ph đến năm 2040 v phương án sắp xếp, xử lý nh đất của tỉnh Hải Dương, Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương sẽ di chuy n về tổ hợp y tế tại khu phía nam th nh ph . Khu vực n y sẽ quy hoạch đ đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn thu ngân sách. Do đó, việc xử lý dứt đi m những vi phạm trên l cần thiết. S

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==