Khoa học và Đời sống số 37-2023

CHUYỂN ĐỘNG 247 Số 37 (4299) Thứ Năm (14/9/2023) 2 “Sự cần thiết nhất lúc này là cuộc sống người dân, cán bộ công chức, viên chức chứ không phải vung tiền trăm nghìn tỷ”, Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp nêu vấn đề. Khoa học & Đời sống đã có cuộc trao đổi với Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hùng Vĩ và Đại biểu Phạm Văn Hòa về việc xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2025-2035, với dự kiến tổng vốn lên đến 350.000 tỷ đồng của Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch, Chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam là cần thiết lChương trình mục tiêu quốc gia chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam mà Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) xây dựng, có cần thiết trong giai đoạn hiện nay? - Ông Nguyễn Hùng Vĩ: Không chỉ cần thiết, mà còn mang tính chiến lược rât lớn lao để xây dựng con người Việt Nam, hình ảnh Việt Nam để bảo vệ bản sắc văn hóa Việt Nam, góp phần vào sự đa dạng văn hóa thế giới. Chỉ xét riêng về văn hóa truyền thống, chúng ta có trên 400 di sản văn hóa phi vật thể và hàng nghìn di tích văn hóa lịch sử được công nhận ở cấp thế giới, quốc gia và tỉnh. Hầu hết địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch để tập trung xây dựng văn hóa nói rằng, thiết chế văn hóa cơ sở của chúng ta đang thực hiện còn hình thức. Bộ VHTTDL cần định hình lại thiết chế văn hóa. Không làm cẩn thận sẽ rất hình thức và gây tốn kém, lãng phí. Có “bánh vẽ, lãng phí”? lTổng số kinh phí đầu tư cho chương trình lên đến 350.000 tỷ đồng, ông đanh gia thê nao? - Ông Nguyễn Hùng Vĩ: Trước khi trả lời câu hỏi trên, tôi xin nói thêm về quan điểm văn hóa rất rộng. 350.000 tỷ đồng cũng không đủ cho một giai đoạn 11 năm mà còn phải tiêp tuc thêm. Trong văn hóa, đối với 54 dân tộc, hơn 400 di sản văn hóa phi vật thể, chục nghìn di tích được công nhận như vậy, thì con số trên là không nhiều. Trong 4 năm qua, tôi đi hàng trăm chuyến thực tế, dù không có xu nào của ai, nhưng vì yêu nghề tôi đi. Tôi phải tự lo tiền ăn, ở, đi lại nhưng vẫn lam theo niềm vui va trách nhiệm xã hội. Thực tế, co rất nhiều người cũng như tôi. Họ đàn hát, lưu giữ di sản nhưng không có tiền công cán. Vi du, tỉnh Bắc Ninh có hơn 320 CLB quan họ, dù đã đầu tư nhiều nhưng vẫn không thể đủ. Chúng ta muốn khai quật một loại hình văn hóa, làm thành tài nguyên văn hóa, thì số kinh phí trên không nhiều. Tuy nhiên, cần phải có chiến lược, kế sách, kế hoạch cụ thể, cần những con người thực hiện tốt và tập hợp lực lượng tổ chức lại sẽ làm được. Từ đó, về nguồn kinh phí 350.000 tỷ đồng, cần nhìn nhận chính xác, khách quan, tránh tạo dư luận tiêu cực về việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. lMột số ý kiến cho rằng, nếu chương trình này không hiệu quả, sẽ gây lãng phí lớn? - Đại biểu Phạm Văn Hòa: Theo tôi, văn hóa là thực tiễn, là tinh thần của người dân... không thể thiếu được. Thiết chế văn hóa cũng rất cần thiết. Tuy nhiên, thời gian qua có thể nói rằng, thiết chế văn hóa cơ sở của chúng ta đang thực hiện còn hình thức. Bộ VHTTDL cần định hình lại thiết chế văn hóa. Không làm cẩn thận sẽ rất hình thức và gây tốn kém, lãng phí. Con số 350.000 tỷ đồng Bộ VHTTDL đưa ra rất lớn. Dư luận có quyền đặt câu hỏi thực hiện như thế nào? Ra làm sao? Có cần thiết hay không? Tôi nghĩ hiện nay, cần thiết nhất là cuộc sống người dân, cán bộ công chức, viên chức, chứ không phải buông tiền trăm nghìn tỷ như thế, nếu không đạt hiệu quả cao là lãng phí và không nên. Tôi cho rằng, cần phải có sơ kết, tổng kết ở cơ sở cấp huyện, tỉnh. Họ thực hiện như thế nào, hiệu quả đến đâu, thì mới đề ra. Khi đưa ra số tiền lớn như vậy cần có báo cáo, đánh giá để tổ chức thực hiện. Thực tế hiện nay có nhiều bảo tàng xây xong không phát huy hiệu quả, nhiều công trình văn hóa để hoang phí. Bảo tàng, thư viện các công trình văn hóa khác làm cho đồ sộ, nhưng người dân không mặn mà. Bởi hiện nay, các phương tiện thông tin như báo chí, truyền hình, mạng xã hội rất nhiều. Bây giờ phải xem xét thận trọng vấn đề gì người dân còn thiếu, chúng ta mới làm. Còn tổ chức đình đám, gây tốn kém mà không hiệu quả, thi không nên. lXin cảm ơn các chuyên gia. HẢI NINH thực hiện quốc gia, đặc biệt sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11/2021. Chương trình, Bộ VHTTDL đưa ra nhiều mục tiêu như 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ 3 loại hình thiết chế văn hóa, cấp huyện, xã có Trung tâm Văn hóa - Thể thao; 95% di tích quốc gia đặc biệt, 70% di tích quốc gia được tu bổ, tôn tạo; 75% người dân ở vùng sâu, xa được hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa; hàng năm, 20 - 30 tác phẩm, công trình văn hóa, văn học nghệ thuật về lịch sử dân tộc, lịch sử đấu tranh cách mạng và công cuộc đổi mới của đất nước; các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP; đầu tư cho văn hóa hóa tối thiểu 2% tổng chi ngân sách hằng năm. Chúng ta đã xây dựng thiết chế văn hóa tương đối hoàn thiện từ cấp Nhà nước đến cấp tỉnh, huyện, xã. Tuy nhiên, vấn đề cơ bản hiện nay thuộc về các kế sách cụ thể, sự vận động cụ thể cho từng vùng miền, từng tộc người, từng vấn đề văn hóa. Theo tôi, cần phải được xem xét một cách vừa khoa học vừa thực tiễn, đặc biệt việc sử dụng con người thực thi từ trình độ, ứng xử. Bởi hiện nay, nguồn nhân lực về văn hóa vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển nội tại của Nhân dân, chưa kể nhiều khi họ làm biến thái đi bởi các xu hướng văn hóa khác của thế giới mà sự tiếp biến, truyền thông văn hóa hiện nay hết sức mạnh mẽ. Về con người thực thi văn hóa, chúng ta chưa tổ chức một cách hiệu quả, chưa có những kế sách để vận động, khuyến khích họ hoạt động hết năng lực, sự nhiệt tình. Do đó, du các mục tiêu đề ra, con người thực thi mới quan trọng. lThiết chế văn hóa là cần thiết nhưng một số ý kiến cho rằng, thời gian qua chúng ta còn làm hình thức, là đại biểu Quốc hội, ông có suy nghĩ gì về ý kiến này? - Đại biểu Phạm Văn Hòa: Theo tôi, văn hóa là thực tiễn, là tinh thần của người dân…, không thể thiếu được. Thiết chế văn hóa cũng rất cần thiết. Tuy nhiên, thời gian qua, có thể 350.000 TỶ ĐỒNG CHẤN HƯNG VĂN HOÁ, XÂY DỰNG CON NGƯỜI VIỆT: Có lãng phí? 350.000 TỶ ĐỒNG ĐỂ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG TRỌNG TÂM GÌ? Theo Bộ VHTTDL, dự kiến, nguồn kinh phí 350.000 tỷ đồng được sử dụng để thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng. Cụ thể, đến năm 2035, Chương trình hướng đến các mục tiêu: 100% thư viện bảo đảm điều kiện hoạt động, 100% công chức, viên chức lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, văn nghệ sĩ thuộc các đơn vị nghệ thuật công lập được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn, 100% cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật được trang bị đầy đủ, đồng bộ cơ sở vật chất, có 5 đại học trọng điểm và 2 viện nghiên cứu được tập trung đầu tư trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu trọng điểm quốc gia trong các lĩnh vực: m nhạc, mỹ thuật, sân khấu - điện ảnh và văn hóa. Nội dung trọng tâm của chương trình liên quan 9 nhóm dự án: Phát triển nhân cách văn hóa con người Việt Nam, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền và giáo dục văn hóa, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, thúc đẩy sự phát triển văn học nghệ thuật, phát triển công nghiệp văn hóa, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ trong lĩnh vực văn hóa, phát triển nguồn nhân lực văn hóa, hội nhập quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Đại biểu Phạm Văn Hòa Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hùng Vĩ Lễ hội Quán Thế Âm tại Đà Nẵng.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==