Khoa học và Đời sống số 17-2023

Số 17 (4279) Thứ Năm (27/4/2023) 10 CÔNG NGHỆ SỐ Theo đó, Tổng Giám đốc Tập đoàn đề nghị các Ban/Văn phòng Tập đoàn, thủ trưởng/người đại diện của Tập đoàn tại các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, đảm bảo hoàn thành toàn diện chương trình thực hiện tiết kiệm, mức tiết giảm chi phí theo kế hoạch. Đồng thời, lãnh đạo Tập đoàn yêu cầu đưa các chỉ tiêu thực hành tiết kiệm chi phí vào đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đại diện phần vốn của Tập đoàn của các đơn vị. Hằng tháng, các đơn vị phải có báo cáo về việc tiết giảm chi phí gửi về Tập đoàn bên cạnh báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh mà Petrovietnam đặc biệt quan tâm, sát sao. Trước đó, ngày 15/3/2023, Hội đồng Thành viên Petrovietnam đã ban hành Nghị quyết 1535/NQ-DKVN ngày 15/3/2023 về việc thông qua chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023. Theo nội dung Nghị quyết, chương trình THTK, CLP năm 2023 nhằm tập trung xây dựng và triển khai một cách đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong toàn Tập đoàn để đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua việc khai thác sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực trong toàn hệ thống để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao năm 2023. Xây dựng chương trình trong 05 lĩnh vực hoạt động SXKD chính và các lĩnh vực khác của Tập đoàn, trong đó ưu tiên xử lý dứt điểm các vấn đề lớn còn tồn tại để hoàn thành bàn giao, đưa vào vận hành thương mại và có phương án triển khai khả thi đối với các dự án trọng điểm. Xác định thực hành THTK, CLP là nhiệm vụ trọng tâm, trách nhiệm của người đứng đầu ở mỗi đơn vị, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi gây thất thoát, lãng phí. Năm 2022, với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, công tác thực hiện tiết kiệm tại Petrovietnam đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể: Toàn Tập đoàn đã thực hiện tiết kiệm được 4.896 tỷ đồng, vượt 2,1 lần so với mức kế hoạch tiết giảm năm 2022 (kế hoạch tiết giảm năm 2022 là 2.281 tỷ đồng), cao hơn 52,2% (~1678,5 tỷ đồng – so với thực hiện 2021 là 3.217,5 tỷ đồng); Trong đó: (i) Tiết kiệm từ nguyên nhiên vật liệu, chi phí quản lý, bán hàng, tài chính...đạt 1.770 tỷ đồng, vượt 3% kế hoạch; (ii) Tiết kiệm từ quản lý đầu tư, tối ưu vận hành khai thác, mua sắm trang thiết bị đạt 3.126 tỷ đồng, vượt 5,6 lần kế hoạch. TRẦN THỊ SÁNH Hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội (TVPB&GĐ XH) là hoạt động mang tính xã hội, độc lập, khách quan, do trí thức đóng góp trí tuệ, cung cấp cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn cho Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền làm cơ sở đánh giá, phân tích và quyết định các vấn đề về đường lối, chủ trương, chính sách quan trọng và những chương trình, dự án lớn có liên quan về Khoa học & Công nghệ, Giáo dục & Đào tạo, chính sách xây dựng đội ngũ trí thức. Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhiều năm qua, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam - LHHVN) đã chủ trì tổ chức thực hiện nhiệm vụ TVPB&GĐ XH rất sôi nổi. Rất nhiều cuộc toạ đàm, hội thảo đã được tổ chức, các hội thành viên, các tổ chức trực thuộc đã đóng góp được những ý kiến rất phong phú, bổ ích. Hoạt động này cũng luôn được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh/ thành phố quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả, giúp các ngành, các cấp có thêm cơ sở, luận cứ khoa học trong quá trình xác định, phê duyệt và thực hiện các đề án, dự án, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Để phát huy hiệu quả TVPB&GĐ XH, LHHVN đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, trao đổi góp ý kiến nhằm nâng cao và nâng cao hơn nữa công tác TVPB&GĐ XH. Theo đó, xây dựng pháp luật là việc rất khó. Một bộ luật hay một văn bản quy phạm pháp luật hữu hiệu sẽ giúp ngành nghề, lĩnh vực liên quan tiến lên rất nhanh, đem lại nguồn lợi ích lớn cho xã hội, đất nước. Nhà nước cần dành nguồn lực xứng đáng cho việc vận động các Hội và Liên hiệp hội tham gia TVPB&GĐ XH. Trên bình diện đất nước, kinh phí cho hoạt động này chính là một dạng chi đầu tư cho phát triển bền vững… T.N Ngày 22/4, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Môi trường và Các vấn đề xã hội (Viện) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập (4/20084/2023). Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) - TSKH Phan Xuân Dũng, cùng đại diện lãnh đạo các Ban của Liên hiệp Hội Việt Nam (LHHVN) đã tham dự buổi Lễ. Phát biểu tại buổi Lễ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam - Phan Xuân Dũng biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc của Viện trong 15 năm qua. Để tiếp tục phát huy truyền thống 15 năm xây dựng và phát triển, trong thời gian tới, Chủ tịch Phan Xuân Dũng đề nghị Viện cần tăng cường công tác quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị KH&CN hoạt động và phát triển; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, ý thức chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của LHHVN tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội hóa giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường, xóa đói, giảm nghèo, phát triển bền vững… để góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, Viện đã có nhiều thành tựu về nghiên cứu khoa học, chuyển giao kịp thời các công nghệ mới vào cuộc sống xã hội và sản xuất, xử lý ô nhiễm môi trường và tham gia tích cực vào lĩnh vực phản biện xã hội, đào tạo nghề…; Có những đóng góp đáng kể cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước nhà, ứng phó với biến đổi khí hậu trong nước và khu vực. Viện đã chủ trì thực hiện 12 đề tài/dự án khoa học và công nghệ các cấp, trong đó có một đề tài cấp Nhà nước KC.05.21/11-15; 13 hợp đồng nghiên cứu khoa học/chuyển giao công nghệ, hơn 100 hợp đồng dịch vụ KHCN-MT; Chủ trì, tham gia nhiều hoạt động nghiên cứu, điều tra xã hội học như: Mạng lưới Tư vấn gia đình qua điện thoại hoạt động 24/24, nhằm tư vấn cho khách hàng giải quyết các rắc rối nảy sinh trong cuộc sống gia đình, quan hệ xã hội, nuôi dạy con cái,... N.H Nâng cao và phát huy hiệu quả công tác tư vấn phản biện và giám định xã hội Chủ tịch Phan Xuân Dũng biểu dương thành tích xuất sắc của Viện Nghiên cứu Môi trường và Các vấn đề xã hội Petrovietnam đặt mục tiêu tiết giảm 2.242 tỷ đồng năm 2023 THÔNG TIN DOANH NGHIỆP Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) vừa có quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2023 với tổng giá trị 2.242 tỷ đồng.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==