Khoa học và Đời sống số 15-2024

Số 15 (4329) Thứ Năm (11/4/2024) 19 Liên quan bai viêt đăng trên Khoa học và Đời sống số 14 ngày 4/4/2024, phản ánh tình trạng Công ty Xây dựng Bắc Ninh “môt minh môt ngưa” trung nhiều gói thâu, ông Nguyễn Huy Tựu - Chu tich HĐQT, Giam đôc Công ty Cô phân Xây dựng Bắc Ninh - nói, cac chu đâu tư co nhiêu goi thâu, công ty tham gia chi la sô nho, chư không trung hêt toan bô. Ông Tưu dân chưng, tai Ban Quan ly dư an huyên Lương Tai (Băc Ninh), tư thơi điêm thang 1/2018 đến thang 12/2022, công ty tham gia va trung 4/41 goi thâu; tư thang 12/2022 đên nay, tham gia va trung 1/6 goi. Ở Ban Quan ly Dư an thi xa Quê Vo, công ty tham gia va trung 3/57 goi trong thơi gian tháng 1/2018 đến thang 12/2022. Con tư thang 12/2022 đên nay, trung 1/15 goi thầu. Tai Ban Quan ly dư an Đâu tư Xây dưng Cac công trinh Nông nghiêp va Phat triên nông thôn (gọi tắt là Ban Quản lý dự án, thuôc Sơ Nông nghiêp va Phat triên Nông thôn tinh Băc Ninh), công ty trung 6/32 goi la tư thang 1/2018 đến thang 12/2022, va 3/12 goi tư thang 12/2022 đên nay (trong đo co 2 goi liên danh vơi Công ty Manh Huyên)… Tuy nhiên, theo hồ sơ thu thập được và thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Ninh “một mình một ngựa” trúng nhiều gói thầu. Gân nhât, Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Ninh đươc ông Ngô Đăng Binh - Trương phong Kinh tê thi xa Quê Vo (tinh Băc Ninh) ky phê duyêt kêt qua lưa chon nha thâu cho goi thâu sô 1. Goi thâu đươc phê duyêt cuôi thang 12/2023, chao mơi công khai vơi tông mưc đâu tư hơn 8,9 ty đông. Duy nhât Công ty Cô phân Xây dưng Băc Ninh nôp hô sơ dư va trung vơi gia gân 7,1 ty đông. Thơi gian thưc hiên hơp đông 168 ngay. Ngoài ra, theo thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty Cô phân Xây dựng Bắc Ninh trung thâu ơ Ban quản lý Các dự án Xây dựng thị xã Thuận Thành 9/11 gói, tổng giá trị hơn 180 tỷ đồng; Ban Quan ly dư an đâu tư xây dưng cac công trinh Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Ninh 10/11 gói, gần 404 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Bắc Đuống 10/10 gói, hơn 143 tỷ đồng; Chi cục Thủy lợi Bắc Ninh 10/10 gói, gần 211 tỷ đồng; UBND xã Dũng Liệt 9/9 gói, hơn 69 tỷ đồng; Ban Quản lý Các dự án Xây dựng huyện Lương Tài 6/7 gói, hơn 271 tỷ đồng; Ban Quản lý Dự án Xây dựng Giao thông Bắc Ninh 6/6 gói, hơn 276 tỷ đồng; Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh 6/6 gói, gần 56 tỷ đồng... Nói về thống kê trên, Chu tich HĐQT, Giam đôc Công ty Cô phân Xây dựng Bắc Ninh cho rằng, có thể do số liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia… chưa được cập nhật(?). "Công ty Cô phân Xây dựng Bắc Ninh co 40 công ty thanh viên, hơn 180 can bô, nhân viên. Viêc công ty tham gia đấu thầu đêu công khai trên mạng, thây goi thâu nao đap ưng đu điêu kiên năng lưc thi đâu", ông Tựu nói. Trước nghi vấn Công ty Cô phân Xây dựng Bắc Ninh liên tiếp “một mình một ngựa” trúng nhiều gói thầu, luật sư Hoàng Tùng - Trương Văn phong Luât sư Trung Hoa (Đoàn Luật sư Hà Nội) - cho răng, cơ quan chưc năng cân xem xet, thanh tra công tac đâu thâu cua doanh nghiêp để bảo đảm công khai, minh bạch, cạnh tranh công bằng và giữ uy tín cho doanh nghiệp BẠN ĐỌC Chuyển vào sinh sống ở chung cư Bảo Sơn Green Pearl gần 5 năm, hàng trăm hộ dân vẫn không được cấp sổ hồng, do dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư và nghiệm thu đưa vào sử dụng. Thế nhưng, điều lạ là dự án này lại được cấp giấy phép xây dựng, báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án(?!). Trao đổi với Khoa học và Đời sống/Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Lê Văn Minh cho rằng, UBND tỉnh Nghệ An mời Tập đoàn Bảo Sơn về đầu tư, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Năm 2016, tập đoàn này triển khai 2 dự án, gồm chung cư Bảo Sơn (số 126 Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh) và Bảo Sơn Green Pearl (số 72 Lê Lợi, phường Hưng Bình, TP Vinh). Khi chủ đầu tư trình hồ sơ, giấy tờ liên quan 2 dự án xin chấp nhận đầu tư và giấy phép xây dựng, UBND tỉnh Nghệ An cấp cho dự án chung cư ở 126 Nguyễn Sỹ Sách. Dự án 72 Lê Lợi chỉ được cấp giấy phép xây dựng, phê duyệt bản vẽ thiết kế 1/500, không có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Cũng theo ông Minh, các dự án đã hoàn thành, chung cư 126 Nguyễn Sỹ Sách đã bán gần hết, cho dân vào ở và làm thủ tục giấy tờ quyền sử dụng đất đầy đủ. Với chung cư 72 Lê Lợi, công ty mời cơ quan của Bộ Xây dựng về thẩm định, nghiệm thu dự án để có cơ sở cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất cho người dân. Tuy nhiên, do thiếu quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Bộ Xây dựng không nghiệm thu, đưa vào sử dụng. Giám đốc Chi nhánh Nghệ An của Tập đoàn Bảo Sơn cho rằng, đơn vị này nhiều lần có công văn, tờ trình gửi các sở, UBND tỉnh, HĐND tỉnh Nghệ An để phối hợp giải quyết, giúp chủ đầu tư tháo gỡ. Mặc dù các cơ quan, ban, ngành đã vào cuộc, đến nay, vụ việc vẫn chưa được xử lý. “Chúng tôi kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An cùng phối hợp, giải quyết để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho 500 căn hộ, người dân được đăng ký hộ khẩu; hưởng giá điện, nước theo quy định; con em họ đi học được hưởng chính sách của địa phương; vay vốn ngân hàng để làm ăn”, ông Minh nói. Trả lời câu hỏi vì sao dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư và nghiệm thu đưa vào sử dụng, nhưng chủ đầu tư vẫn tiến hành bàn giao căn hộ cho người dân, Giám đốc Chi nhánh Nghệ An của Tập đoàn Bảo Sơn nói, sau khi được UBND tỉnh Nghệ An cấp giấy phép xây dựng, công ty đã triển khai thi công dự án ngay. Từ đó đến khi hoàn thành dự án, không có cơ quan ban, ngành nào bảo còn thiếu hồ sơ, làm sai phải lập biên bản đình chỉ. Về vấn đề bàn giao căn hộ cho dân, do được Sở Xây dựng cho phép, chủ đầu tư mới dám bán nhà… “Đáng nói, dù chưa có chấp thuận chủ trương đầu tư, tỉnh vẫn cấp giấy phép xây dựng, báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án. Giờ xảy ra cơ sự này không ai nhận lỗi. Nếu chúng tôi làm sai thì phải đưa ra xử lý, nhưng không ai đứng ra xử phạt cả…”, ông Minh nói. Chung cư “2 không”, không ai… nhận lỗi Do chưa cập nhật số liệu? heo ông Lê Văn Minh, Giám đốc Chi nhánh Nghệ An của Tập đoàn Bảo Sơn, dự án chung cư Bảo Sơn Green Pearl (72 Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An) chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng vẫn được cấp giấy phép xây dựng, báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án. Vì sao có tình trạng này? rước thống kê từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy Công ty Cô phân Xây dựng Bắc Ninh “một mình một ngựa” trung nhiều gói thâu, ông Nguyễn Huy Tựu - Chu tich HĐQT công ty này - cho rằng, có thể số liệu trên chưa được cập nhật. Nước các ao đều màu đen, bốc mùi hôi thối. T T Sau nhiều năm chuyển vào ở chung cư Bảo Sơn Green Pearl, hàng trăm hộ dân chưa được cấp "sổ hồng". “MỘT MÌNH MỘT NGỰA” TRÚ NG NHIỀU GÓI THÂU: Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Ninh có trụ sở tai Km số 2 đường Trần Hưng Đạo, TP Bắc Ninh, tinh Băc Ninh. MẠNH HƯNG

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==