Khoa học và Đời sống số 45-2023

Số 45 (4307) Thứ Năm (9/11/2023) THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 24 VINSCHOOL NHẬN GIẢI THƯỞNG ESG BUSINES AWARDS VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Hệ thống Giáo dục Vinschool vừa vinh dự nhận 2 giải thưởng cho các hạng mục Nhận thức về Sức khỏe Tâm lý và Giáo dục chống Biến đổi Khí hậu tại Lễ Trao giải quốc tế về phát triển bền vững ESG Business Awards, tổ chức ngày 6/11 tại Singapore. ESG Business Awards là giải thưởng thường niên do tp chí Asian Business Review khởi xư ng, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, t chức dẫn đầu trong việc thúc đẩy sự thay đ i tích cực cho x hội và xây dựng một tương lai bền v ng t i khu vực Châu Á. Đồng thời, giải thưởng ủng hộ việc phát tri n hư ng t i các mục tiêu đ i m i và có tác động ý nghĩa trong các lĩnh vực giảm thi u biến đ i khí hậu, bảo vệ tài nguyên, trách nhiệm x hội và quản trị đ o đức. T i h ng mục Giải thưởng về Sức khỏe và sức khỏe tinh thần (Health and Wellness Award) Vinschool, vi dự án “Wellbeing for better learning” (WBL), đã được ESG (Environmental, Social and Governance) Business Awards 2023 trao giải Hệ thống hàng đầu trong lĩnh vực Nhận thức về Sức khỏe Tâm lý. WBL là dự án hỗ trợ sức khỏe tâm lý học đường được khởi động vào năm 2021 bởi Phòng Tâm lý học đường Vinschool v i mục tiêu kết nối học sinh, phụ huynh, nhà trường và các nhà tâm lý học nhằm nâng cao nhận thức và tăng cường các ho t động chăm sóc sức khỏe tâm lý cho học sinh trên toàn hệ thống. Sau 2 năm tri n khai, dự án đ hoàn thành gần 100 khóa đào t o năng lực cho gần 1.500 giáo viên Vinschool về chăm sóc, hỗ trợ và nâng cao sức khỏe tinh thần cho học sinh; hỗ trợ học sinh trin khai nhiều dự án về sức khỏe tâm lý học đường như chuỗi BeWell (student-led wellbeing workshops), hay diễn đàn tâm lý Talk Psychology…. Diễn đàn tâm lý được t chức thường niên đ thu hút sự tham gia trực tiếp của hàng ngh n học sinh và phụ huynh Vinschool, cũng như hàng trăm ngh n lượt xem trực tuyến trên m ng x hội; các câu l c bộ Tâm lý học đường được thành lập ở hầu hết các cơ sở của Vinschool đ thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh và thực sự trở thàng nguồn lan tỏa tri thức và thực hành chăm sóc sức khỏe tâm lý học đường t i Vinschool. Đặc biệt, đ nâng cao khả năng giám sát và trợ giúp sức khỏe tâm lý học đường đối v i học sinh, Vinschool đ phát tri n Ứng dụng SWB (Student wellbeing system). Ứng dụng này hiện thu hút gần 65.000 tài khoản đăng ký từ phụ huynh và học sinh trong toàn hệ thống. Trong khi đó, môn học “Công dân Toàn cầu - Global Citizenship Education” (GCED) đ chiến thắng h ng mục Hệ thống giáo dục hàng đầu Việt Nam về Giáo dục chống Biến đổi Khí hậu (Vietnam Climate Advocacy and Education Award). Là môn học đặc thù chỉ có t i Vinschool, GCED được xây dựng dựa trên 17 mục tiêu Phát tri n Bền v ng của Liên Hợp Quốc. Môn học giúp trin bền v ng và bảo vệ môi trường, nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục quan trọng đảm bảo sự phát tri n bền v ng của thế gii. Suốt quá trnh học, học sinh sẽ không chỉ được cung cấp kiến thức về các vấn đề thực tế mà còn được thực hiện các dự án thiết thực đ giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường trong cộng đồng. Từ nh ng hiu biết về phát trin bền v ng, học sinh Vinschool đ tích cực và chủ động chủ tr nhiều dự án môi trường, khí hậu khác ngoài ph m vi môn học, cũng như tích cực tham gia các cuộc thi uy tín về phát tri n bền v ng. N i bật là dự án drone cứu hộ thiên tai “The Servator” giành giải Nhất bảng THPT cuộc thi Pratt and Whitney Singapore Invention Convention (PWSIC) của Vinser Bùi Khánh Minh. Ngoài ra, các em học sinh Vinschool cũng phát động nhiều cuộc thi trong hệ thống như Z Pitch hay Innovation Challenge đ cùng chia sẻ và phát tri n các ý tưởng start up, dự án xanh góp phần xây dựng một x hội phát tri n bền v ng. Việc tiếp tục được vinh danh v i cú đúp giải thưởng t i ESG Business Awards đ giúp Vinschool một lần n a ghi thêm dấu ấn là đơn vị tiên phong dẫn dắt xu hư ng đ i m i giáo dục t i Việt Nam: không chỉ chú trọng kiến thức, kĩ năng mà còn tập trung chăm sóc sức khỏe tâm lý và quan tâm đến sự phát tri n bền v ng toàn cầu. học sinh hi u biết về các vấn đề quan trọng t i Việt Nam và trên toàn thế gi i, từ đó phát tri n kỹ năng và phẩm chất cần thiết đ trở thành thế hệ tiên phong mở lối, kiến t o tương lai. GCED được tri n khai cho toàn bộ học sinh từ l p 1 đến l p 12 trên toàn hệ thống. Một trong nh ng trọng tâm của GCED là giáo dục về phát Sau hơn 9 năm th nh lập, Vinschool hiện có 50 cơ sở trường, thu hút gần 48.000 học sinh từ Mầm non đến Trung học Phổ thông trên cả nước. Đặc biệt, Vinschool đã 2 lần được B Giáo dục v Đ o tạo cấp bằng khen về đổi mới giáo dục, l trường Việt Nam đầu tiên v duy nhất được chứng nhận to n diện bởi H i đồng các trường Quốc tế (CIS) v c ng l hệ thống giáo dục đầu tiên tại Việt Nam được nhận 2 giải thưởng danh giá về EdTech (chuyển đổi số trong giáo dục) trong lễ trao giải quốc tế Asian Technology Excellence Awards 2023 vừa qua.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==