Khoa học và Đời sống số 45-2023

Số 45 (4307) Thứ Năm (9/11/2023) 10 Ngày 7/11 ti Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA_Liên hiệp Hội Việt Nam) đ t chức hội thảo "Lấy ý kiến về dự thảo Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam" v i sự tham dự của đ i diện Bộ GTVT, cùng các nhà khoa học đầu ngành thuộc các lĩnh vực, giao thông, xây dựng, kiến trúc, quy ho ch đô thị… Phát bi u khai m c hội thảo, TSKH Phan Xuân Dũng cho biết: Ngành đường sắt Việt Nam đến nay đ trải qua hơn 140 năm. Đ có giai đo n, đường sắt Việt Nam đứng đầu khu vực Đông Nam Á và gi vai trò rất quan trọng trong phát tri n kinh tế - x hội, quốc phòng - an ninh của đất nư c. Hiện nay, ngành đường sắt đang bị tụt hậu so v i các ngành giao thông khác. Đầu tư cho ngành đường sắt suốt nhiều thập kỷ chỉ chiếm khoảng 3% t ng mức đầu tư từ ngân sách Trung ương dành cho h tầng giao thông. Thị phần vận tải đường sắt chỉ chiếm 1,02% về vận tải hành khách và 0,94% về vận tải hàng hóa. Cho thấy sự mất cân đối nghiêm trọng về đầu tư cũng như thị phần gi a các phương thức vận tải. Sự mất cân đối này đ ảnh hưởng tiêu cực đến một số mặt của kinh tế - x hội. Từ năm 2010 đến nay, Bộ Giao thông vận tải tiếp tục nghiên cứu sâu sắc và toàn diện hơn đ đề ra phương hư ng giải quyết các vấn đề còn băn khoăn của Quốc hội, nghiên cứu đánh giá thận trọng, kỹ lưỡng, toàn diện về tính phức tp trong tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ; khó khăn trong huy động vốn đầu tư; tác động của dự án phát tri n kinh tế - x hội của đất nư c và nhiều vấn đề khác. Trong bối cảnh mi hiện nay, nhiệm vụ đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam tiếp tục được đặt ra đ t o động lực m i cho phát tri n kinh tế, hiện đ i hóa ngành đường sắt. Bộ Chính trị đ ban hành Kết luận số 49-KL/TW về định hư ng phát tri n giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhn đến năm 2045, theo đó xác định: "Vận tải đường sắt đóng vai trò chủ đ o trên hành lang kinh tế Bắc - Nam" và đặt mục tiêu đến năm 2025 phần đấu hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; khởi công các đo n ưu tiên trong giai đo n 2026 - 2030; và hoàn thành toàn bộ tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trư c năm 2045. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải đ xây dựng dự thảo Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam tr nh Bộ Chính trị xem xét, quyết định. “Thực hiện chức năng tư vấn, phản biện và giám định x hội của Thủ tư ng Chính phủ; căn cứ yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải, hôm nay Liên hiệp Hội Việt Nam t chức hội thảo lấy ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý, cung cấp thêm cơ sở khoa học và thực tiễn, tham mưu cho Đảng và Nhà nư c về dự thảo Đề án”, TSKH Phan Xuân Dũng nói. Phát bi u t i hội thảo, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Danh Huy cảm ơn các nhà khoa học thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam đ đóng góp công sức, trí tuệ cho ngành giao thông vận tải trong suốt thời gian qua. Năm 2010, chủ trương về đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam đ được trnh Quốc hội xem xét, nhưng chưa được thông qua do còn nhiều ý kiến băn khoăn về tốc độ, phương án khai thác, nguồn lực đầu tư trong bối cảnh quy mô kinh tế thời đi m năm 2010 còn khiêm tốn. Phải nói rằng, đây là một Đề án khó, chưa có trong tiền lệ, Trong suốt hơn 10 năm qua đ có 28 cuộc họp, hội thảo đóng góp ý kiến cho Đề án. Tuy nhiên Đề án hôm nay cũng đ có nhiều điều chỉnh phù hợp hơn so v i Đề án năm 2019 nhưng vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau như công nghệ, kết cấu h tầng, công năng, tốc độ, chọn lựa nhà thầu… v vậy, hôm nay Bộ Giao thông Vận tải rất mong muốn lắng nghe các nhà khoa học Liên hiệp Hội Việt Nam góp phần từng bư c tối ưu Đề án trư c khi Bộ Giao thông vận tải trnh Chính phủ, Quốc hội xem xét quyết định. Các đ i bi u đ phát bi u rất sôi n i đóng góp ý kiến đối v i Đề án. Nhn chung, các ý kiến t i hội thảo đều đồng thuận v i dự thảo Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam. Tuy nhiên cũng đề nghị Ban so n thảo cần b sung, chỉnh sửa đ hoàn thiện Đề án trư c khi trnh cấp có thẩm quyền phê duyệt. L.H CÔNG NGHỆ SỐ Hội thảo do Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng và Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Danh Huy chủ trì. “Đường sắt tốc độ cao tạo động lực mới phát triển kinh tế” CHỦ TỊCH VUSTA PHAN XUÂN DŨNG: “Trong bối cảnh mới hiện nay, nhiệm vụ đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam tiếp tục được đặt ra để tạo động lực mới cho phát triển kinh tế, hiện đại hóa ngành đường sắt”, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhận định. Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Danh Huy phát biểu tại hội thảo TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==