Khoa học và Đời sống số 36-2023

Số 36 (4298) Thứ Năm (7/9/2023) 21 DOANH NGHIỆP - HỘI NHẬP Hơn 25,8 nghìn tỷ trái phiếu đáo hạn tháng 9, nhiều doanh nghiệp chậm thanh toán Tỷ trọng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp của 67 doanh nghiệp chậm nghĩa vụ thanh toán hiện chiếm khoảng 15,9% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp toàn hệ thống Áp lực tr i phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đ o hạn trong th ng 9 vẫn lớn, trong khi danh s ch c c doanh nghiệp chậm thanh to n theo công bố của HNX vẫn tiếp tục tăng lên. Theo thống kê của VNDirect, tính từ đầu tháng 8 cho đến ngày 24/8 có 13 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thành công với tổng giá phát hành đạt khoảng 12.770 tỷ đồng, thấp hơn 58,5% so với tháng trước. Lũy kế 8 tháng đầu năm tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phát hành đạt 100.997 tỷ đồng giảm 54,75% so cùng kỳ. Hoạt động mua lại trước hạn đã ch ng lại trong tháng 8 với tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được mua lại là khoảng 7.246 tỷ đồng. Theo quan sát của VNDirect, hoạt động đàm phán thay đổi điều khoản và điều kiện trái phiếu gi a các tổ chức phát hành và các trái chủ vẫn diễn ra tích cực trong tháng 8. Tính đến ngày 24/8 đã có 44 trái chủ phát hành đạt được thỏa thuận gia hạn thời hạn trái phiếu với trái chủ và đã có báo cáo chính thức lên HNX với tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp được gia hạn là hơn 58.803 tỷ đồng. Theo ước tính của VNDirect, trong tháng 9 sẽ có khoảng hơn 25,8 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn. Tháng 9 vẫn là một trong nh ng tháng có giá trị đáo hạn lớn nhất trong năm 2023 mặc dù tổng giá trị đáo hạn trong tháng này giảm khoảng 7,3% so với tháng 8. Cũng theo VNDirect, tính đến ngày 24/8 có khoảng 67 doanh nghiệp nằm trong danh sách chậm nghĩa vụ thanh toán lãi hoặc nợ gốc trái phiếu doanh nghiệp theo thông báo của HNX. VNDirect ước tính, tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp của các doanh nghiệp này vào khoảng 173,68 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 15,9% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ toàn thị trường. Phần lớn trong số các trái chủ phát hành này là các doanh nghiệp thuộc nhóm bất động sản. MINH AN KHÁ NH HOAI rong 6 th ng năm 2023, Eurowindow Nha Trang thua lỗ g n 124 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ hơn 290 tỷ đồng. Du vây, doanh nghiêp nay vân liên danh cung “Anh Em” thâu tóm dự n khủng ở Long An. Eurowindow Nha Trang liên danh cùng “Anh Em” muốn thâu tóm dự án khủng ở Long An Ngay 24/8, UBND tỉnh Long An có quyết định phe duyẹt kêt qua đanh gia so bọ nang lưc, kinh nghiẹm nha đâu tu đang ky thưc hiẹn dư an Khu đo thi tai phư ng 4 va phư ng 6, TP Tân An. Theo đo, nhà đầu tư duy nhất đăng ký là liên danh CTCP Đầu tư Tổ hợp Thương mại Melinh Plaza Thanh Hoá - CTCP Đầu tư Trung tâm Thương mại Vinh (Vicentra) - CTCP Đầu tư Du lịch Eurowindow Nha Trang. Dự án Khu đo thi tai phư ng 4 va phư ng 6 có diện tích hơn 137 ha, quy mô dân số khoảng 17.000 người. Dự kiến, tổng mức đầu tư hơn 7.118 ty đồng. Trong đó, sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gần 1.025 ty đồng, chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hơn 5.590 ty đồng. Thời hạn hoạt động là 50 năm kể từ ngày giao đất, tiến độ thực hiện trong 8 năm. Sau khi hoan thanh, dự án trên sẽ cung cấp ra thị trường 2.482 lô nhà ở thấp tầng. Nhà đầu tư sẽ dành quỹ đất khoảng 8,6ha để phát triển nhà ở xã hội và bàn giao cho nhà nước để xúc tiến, mời gọi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Đang chu y, các nhà đầu tư đăng ký dư an nay đều là thành viên năm trong “hệ sinh thái” CTCP Eurowindow Holding, thuôc Tập đoàn Eurowindow của anh em doanh nhân Nguyễn Cảnh Sơn - Nguyễn Cảnh Hồng. Trong đo, Chủ tịch Hôi đông quan tri kiêm người đại diện theo pháp luật Vicentra la ông Nguyễn Cảnh Hồng - em trai nhà sáng lập Eurowindow Nguyễn Cảnh Sơn. Ông Nguyễn Cảnh Sơn la Chủ tịch Hôi đông quan tri kiêm người đại diện theo pháp luật của Eurowindow Holding. Làm ăn thua lỗ, nợ trái phiếu Liên quan đến các nha đâu tư trong liên danh đăng ký thưc hiên dư an Khu đo thi tai phư ng 4 va phư ng 6, TP hệ sinh thái Eurowindow Holding, Eurowindow Nha Trang vân tich cưc đăng ký thực hiện nhiều dự án lớn trên cả nước. Đươc biêt, Eurowindow Nha Trang thành lập năm 2008, trụ sở chính tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Các cổ đông sáng lập là Eurowindow Holding và ông Nguyễn Cảnh Hồng. Doanh nghiêp nay hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, người đại diện pháp luật là bà Trinh Thi Minh Huê. Eurowindow Nha Trang con đươc biêt đên là chủ đầu tư dự án quần thể khách sạn 5 sao Movenpick Resort (33,33 ha) và Khu nghỉ dưỡng Radisson Blu Resort tại Bãi Dài - Cam Ranh, Khánh Hoà (11,4 ha). Long An chọn chủ đầu tư dự án 137 ha, có rủi ro? Luât sư Hoang Tung - Trương Văn phong luât sư Trung Hoa (Đoan luât sư TP Ha Nôi) cho biêt, năng lực tài chính của nhà đầu tư là điều kiện bắt buộc để các nhà đầu tư có đủ tiềm lực kinh tế để thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh. Báo cáo chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư do nhà đầu tư lập, tự khai và tự chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác. Ngoài ra, vê năng lực tài chính còn phai xem khả năng huy động vốn và đảm bảo an toàn tài chính của nhà đầu tư như thê nao? Đăc biêt, cac tài liệu chứng minh năng lực tài chính cua nha đâu tư đã được quy định rât ro tại điểm c khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư. Theo đo, tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư ít nhất phai co báo cáo tài chính 02 năm gần nhất; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư. Trương hơp, nêu nha đâu tư lam ăn liên tuc thua lô như Eurowindow Nha Trang, cac cơ quan chưc năng Long An cung nên thân trong khi đưa ra lưa chon tham gia cac dư an trên đia ban. Tân An (tinh Long An), dư luân đặc biệt quan tâm đên hoat đông kinh doanh cua CTCP Đầu tư Du lịch Eurowindow Nha Trang. Bơi theo công bố tình hình tài chính 6 tháng năm 2023, Eurowindow Nha Trang thua lỗ gần 124 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ hơn 290 tỷ đồng. Qua đó, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở h u (ROE) âm 26.85%, cùng kỳ âm 6.39%. Đăc biêt, trươc đo ngày 31/8 Eurowindow Nha Trang đa công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn hai lô trái phiếu với tổng giá trị 586 tỷ đồng, đúng bằng với số dư nợ trái phiếu mà doanh nghiệp này báo cáo tại thời điểm ngay 30/6/2023. Cụ thể, lô trái phiếu mã ENTCH2227001 có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn ngày 30/3/2027, giá trị 200 tỷ đồng, lãi suất phát hành 9.5%/năm. Tiêp theo la lô ENTCH2228002 có kỳ hạn 6 năm, đáo hạn ngày 14/7/2028, với giá trị 386 tỷ đồng, lãi suất phát hành 10%/năm. Du làm ăn liên tục thua lỗ, nợ trái phiếu nhưng thời gian gần đây, cùng với các pháp nhân khác trong Liên danh nha đâu tư duy nhất đăng ký dư an Khu đo thi tai phư ng 4 va phư ng 6 đều là thành viên năm trong “hệ sinh thái” Eurowindow Holding, thuôc Tập đoàn Eurowindow Movenpick Resort Cam Ranh T EUROWINDOW NHA TRANG MUỐN “THÂU TÓM” DỰ ÁN HƠN 7.000 TỶ Ở LONG AN: Làm ăn thua lỗ, c đủ năng lực?

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==