Khoa học và Đời sống số 36-2023

Số 36 (4298) Thứ Năm (7/9/2023) 19 Phó Chủ tịch tỉnh Hải Dương yêu c u từ 0h ngày 6/9, Công ty TNHH điện lực Jaks Hải Dương phải dừng ngay việc chuyển giao tro, xỉ ra khỏi nhà m y bằng cả đường bộ và đường thủy. Theo đó, ngày 5/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản, đã chủ trì cuộc họp với các ban ngành, đơn vị liên quan, yêu cầu từ 0h ngày 6/9, Công ty TNHH điện lực Jaks Hải Dương phải dừng ngay việc chuyển giao chất thải tro, xỉ ra khỏi nhà máy bằng cả đường bộ và đường thủy. Thời gian tạm dừng cho đến khi Công ty này khắc phục xong tình trạng gây ô nhiễm môi trường trong hoạt động chuyển giao chất thải tro, xỉ từ nhà máy bằng đường bộ và đường thủy. Công ty TNHH điện lực Jaks Hải Dương phải báo cáo UBND tỉnh Hải Dương và được các sở, ngành liên quan và thị xã Kinh Môn chấp thuận, mới được tiếp tục thực hiện công việc nói trên. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản yêu cầu Công ty TNHH điện lực Jaks Hải Dương phải lưu ý 3 vị trí có khả năng phát sinh bụi gây ô nhiễm. Đó là tại máng rót tro, xỉ trong nhà máy; quãng đường bộ từ máng rót ra các cảng đường thủy; đầu rót từ các phương tiện trên đường bộ xuống các phương tiện thủy. Công ty phải có biện khắc phục triệt để vấn đề bụi gây ô nhiễm ở 3 khu vực này, nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của nhân dân. Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản cũng đã phê bình Sở TN&MT Hải Dương trong quá trình phối hợp với UBND thị xã Kinh Môn kiểm tra, giám sát mà vẫn để Công ty TNHH điện lực Jaks Hải Dương chuyển giao chất thải tro, xỉ, khi đã có chỉ đạo tạm dừng. Được biết, ngay sau cuộc họp trên, Công ty TNHH điện lực Jaks Hải Dương đã có công văn gửi Công ty CP TM và CN Cẩm Phả; Công ty CP Đông Hải, yêu cầu tạm dừng toàn bộ việc vận chuyển tro xỉ của Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương ra ngoài thị trường kể từ 0h ngày 6/9. Hai đơn vị cần khẩn trương triển khai và hoàn thành việc lắp đặt thiết bị trộn ẩm tại silo chứa tro bay, hệ thống phun sương dập bụi trong quá trình rót tro, xỉ từ xe xuống tàu tại các khu vực cầu cảng, mố cẩu và thực hiện các biện pháp dập bụi trong quá trình chung chuyển tro xỉ từ bãi thải xỉ cũng như từ silo tro xỉ ra ngoài cảng. Đồng thời, chỉ được phép tiếp tục xử lý, tiêu thụ tro xỉ theo hợp đồng đã ký kết sau khi UBND tỉnh Hải Dương và các sở ban ngành liên quan của tỉnh Hải Dương kiểm tra đánh giá đạt yêu cầu. Công ty TNHH điện lực Jaks Hải Dương cho biết, đến 15/9 sẽ hoàn tất các giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường. TÂM ĐỨC hom 4 ngươi lao đông tô Công ty Cô phầ n Giá o duc va Đao tao (GD&ĐT) Quôc tê Sydney nơ lương, không đong bao hiêm xa hôi trong quá trình ho lam viêc tai đây. BẠN ĐỌC Nghỉ viêc hơn 3 thang vân chưa nhân đu lương Khoa học và Đời sống/ Bao Tri thưc va Cuôc sông nhân đươc đơn cua cac ba Đăng Thi Bich Thuân, Nguyên Thi Kim Dung (đêu ơ Ha Nôi), Ha Thi Thu Lanh (Phu Tho) va Nguyên Thi Thanh Huê (Yên Bai), phan anh vê viêc Công ty Cô phân GD&ĐT Quôc tê Sydney không chi tra lương, không đong bao hiêm xa hôi (BHXH) cho ngươi lao đông. Bôn ngươi lao đông trên cho biêt, tư ngay 1/8/2022, qua thư mơi lam viêc (thay cho hơp đông lao đông), ho đươc nhân vao lam tai mang dư an phat hanh cô phân cua Công ty Cô phân GD&ĐT Quôc tê Sydney. Đên ngay 1/10/2022, ông Nguyên Văn Thanh - Giam đôc điêu hanh công ty - ky cac quyêt đinh thay đôi chê đô lam viêc đôi vơi 4 ngươi lao đông trên (theo giây uy quyên cua ông Bui Tuân Anh - Tông Giam đôc Công ty Cô phân GD&ĐT Quôc tê Sydney). Theo đo, 4 ngươi lao đông se đươc hương quyên lơi tương ưng chê đô hơp đông lao đông chinh thưc va đươc hương 100% mưc lương cam kêt (14 - 15 triêu đông/thang - PV). Nơi lam viêc tai tâng 9, sô 58, ngo 36 Giang Văn Minh (Đôi Cân, Ba Đinh, Ha Nôi), sau đo chuyên vê tâng 2, sô 315 phô Bach Mai (quân Hai Ba Trưng, Ha Nôi). “Trong thư mơi lam viêc (thay cho hơp đông lao đông), chung tôi đươc ghi ro vê tiên lương, thơi gian lam viêc, cac chê đô khac nhau va đươc đong BHXH sau 2 thang lam viêc. Nhữ ng thang đâu, công ty chi tra đu lương (ngay 15 hang thang). Nhưng đên ky lương cua thang 12/2022 va cung la dip Têt Nguyên đan, chung tôi không nhân đươc lương va thương Têt vơi ly do dong tiên công ty chưa đươc giai ngân. Sau Têt, thang 2/2023, chung tôi mơi nhân đươc lương cua thang 12/2022 va thang 1/2023, qua nhiêu lân chi tra”, trich nôi dung đơn cua nhom lao đông trên. Cung theo phan anh cua 4 ngươi lao đông, thơi gian lam viêc tiêp theo, ho tiêp tuc bi công ty châm tra lương. Vi phai chăm lo cuôc sông va gia đinh, ho không thê lam viêc tai công ty khi không co lương. “Chung tôi đa lam đơn xin nghi viêc va thưc hiên đung theo quy đinh cua công ty (thông bao trươc 30 ngay). Ngay 25/4, chung tôi hoan thanh thu tuc, ban giao đây đu công viêc... Đên ngay 10/8, du chung tôi nghi viêc hơn 3 thang, Ban giam đôc công ty vân không chi tra hêt phân lương con lai cua thang 2 va 3/2023. Công ty không đưa ra bât ky thông bao hoăc ly do nao cho sư châm trê nay”, nôi dung đơn nêu. Qua bang lương ma những ngươi Công ty GD&ĐT Quốc tế Sydney bị tố nợ lương, bảo hiểm NLĐ KHÁ NH HOAI lao đông thông kê cho thây, co ngươi đang bi Công ty Cô phân GD&ĐT Quôc tê Sydney nơ lương hơn 11 triêu đông, ngươi khac gân 15 triêu đông. Nhữ ng ngươi lao đông con phan anh, tư thơi điêm thang 10/2022 đên thang 4/2023, Công ty Cô phân GD&ĐT Quôc tê Sydney không đong BHXH cho ho. Theo bạ̀ Đăng Thi Bich Thuân, công ty hen ngươi lao đông đên sô 315 Phố Bạch Mai (phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) luc 10h30 ngay 30/8/2023 đê giai quyêt sư viêc. Ho đên theo đung lich hen, nhưng không ai tiêp, đơi đên 11h30 đanh phai ra vê. Công ty thưa nhân… “châm lương” Ngay 24/8, PV liên hê lam viêc vơi Công ty Cô phân GD&ĐT Quôc tê Sydney va Sơ Lao đông,Thương binh va Xa hôi TP Ha Nôi. Tai buôi lam viêc vơi Khoa học và Đời sống/Bao Tri thưc va Cuôc sông ngay 29/8, ông Bui Tuân Anh - Tông Giam đôc Công ty Cô phân GD&ĐT Quôc tê Sydney - cho biêt, chi nhanh Sydney ơ Ha Nôi chi hoat đông đươc vai thang rôi đong cưa. Trong qua trinh hoat đông, công ty co “châm lương” cua ngươi lao đông. Theo ly giai cua ông Tuân Anh, viêc công ty “châm lương” xuât phat tư hai phia. Thư nhât, công ty găp hoan canh kho khăn. Thư hai, ngươi lao đông co môt sô lôi như: Chi lam online nên không châm công đươc, không hoan thanh KPI... Đôi vơi phan anh công ty không đong bao hiêm, ông Tuân Anh noi: “Những ban cam thây công viêc lam hơi tinh chât kiêu parttime, tôi chưa yên tâm đong bao hiêm”. Ông Tuân Anh khăng đinh, công ty se săp xêp thơi gian, mơi nhữ ng ngươi lao đông trên đên cung trao đôi lai va giai quyêt vân đê. N Công ty Cô phân GD&ĐT Quôc tê Sydney đươc thanh lâp tư thang 9/2012, tru sơ chinh tai TP Nam Định, tỉnh Nam Định. Văn phong đai diên ơ Ha Nôi tai số 19 đư ng Lê Văn Lương (phư ng Nhân Chính, quận Thanh Xuân). Ngườ i đai diên la ông Bui Tuân Anh. Ngoai ra, ông Tuân Anh con đai diên cho Công ty Cô phân Tâp đoan Giao duc Quôc tê Sydney Academy, Công ty Cô phân Tâp đoan Giao duc Sydney Viêt Nam, Công ty Cô phân Tâp đoan Đâu tư Giao duc Sydney Viêt Nam. Hải Dương: Điện lực Jaks bị dừng chuyển giao tro, x Điện lực Jack Hải Dương chuyển giao chất thải tro xỉ bằng đường thủy với Công ty Cổ phần TM&CN Cẩm Phả tại cảng nhập dầu gây bụi mù mịt Theo lich hen, PV đa đên đia chi sô 315 phố Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội đê lam viêc vơi ông Bui Tuân Anh.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==