Khoa học và Đời sống số 10-2023

Số 10 (4272) Thứ Năm (9/3/2023) 8 ghị quyết số 30/NQ-CP ngày 4/3/2023 của Chính phủ tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế, qua đó tháo gỡ cho việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế, hướng dẫn sử dụng và chi trả bảo hiểm y tế cho máy mượn, máy đặt... SỨC KHỎE MỚI Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa cấp số đăng ký lưu hành cho gần 200 loại thuốc trong nước và nhập khẩu. Đây là các thuốc phục vụ nhu cầu thiết yếu trong khám chữa bệnh. Theo đó, trong số gần 200 loại thuốc được Cục Quản lý Dược cấp số đăng ký mới có gần 60 loại thuốc sản xuất trong nước, hơn 130 thuốc nước ngoài. Trong số thuốc sản xuất trong nước có 6 loại thuốc có cấp số đăng ký 3 năm; số còn lại có số đăng ký trong thời hạn 5 năm. Đối với thuốc nước ngoài, có gần 100 loại thuốc được cấp số đăng ký có thời hạn 5 năm; số còn lại có thời hạn 3 năm. Cùng đó, Cục Quản lý Dược cũng gia hạn cho 5 loại thuốc nước ngoài khác trong thời gian 5 năm. Các thuốc trong nước và thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lần này thuộc các nhóm thuốc điều trị bệnh lý thông thường đến điều trị bệnh lý chuyên khoa đặc trị như tiêu hoá, tiểu đường, tim mạch, cơ xương khớp, hô hấp, chống nhiễm khuẩn, ung thư... kháng sinh, kháng viêm. Cục Quản lý Dược yêu cầu đối với thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký, gia hạn lần này, co sơ san xuât va co sơ đang ky thuôc co trach nhiẹm: Cung câp thuôc vao Viẹt Nam theo đung cac hô so tai liẹu đa đang ky vơi Bọ Y tê va phai in hoạc dan sô đang ky đư c Bọ Y tê câp len nhan thuôc; Châp hanh đây đu phap luạt, cac quy đinh cua Bọ Y tê vê nhạp khâu thuôc va luu hanh thuôc tai Viẹt Nam, nêu co bât cư thay đôi gi trong qua trinh luu hanh thuôc ơ nư c sơ tai va ơ Viẹt Nam thi phai bao cao ngay cho Cuc Quan ly Dư c - Bọ Y tê Viẹt Nam. Cũng trong đợt này, Cục Quản lý Dược đã gia hạn số đăng ký thuốc theo Nghị quyết 80 với hơn 700 loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vắc xin và sinh phẩm y tế đư c tiêp tuc sư dung theo quy đinh tai khoan 1 Điêu 3 Nghi quyêt sô 80/2023/QH15. Theo đó, số thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vắc xin và sinh phẩm y tế này được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/12/2024. HÀ TƯỜNG Cấp đăng ký lưu hành gần 200 loại thuốc thiết yếu Cho phép các cơ sở y tế xây dựng giá gói thầu Nghị quyết 30/NQ-CP nêu rõ, cho phép các cơ sở y tế được áp dụng thí điểm hướng dẫn về xây dựng giá gói thầu năm 2023, cụ thể như sau: Khi xây dựng giá gói thầu, trường hợp cùng một chủng loại trang thiết bị y tế nhưng có nhiều hãng sản xuất khác nhau, chủ đầu tư xem xét, quyết định việc giao Hội đồng khoa học của đơn vị thực hiện việc xây dựng tính năng, cấu hình kỹ thuật theo yêu cầu chuyên môn của đơn vị. Trên cơ sở tính năng, cấu hình kỹ thuật do Hội đồng khoa học xây dựng, đơn vị tổ chức lấy báo giá theo quy định tại điểm b khoản này. Chủ đầu tư xác định giá gói thầu. Giá thị trường được tham khảo từ báo giá của các nhà cung cấp theo một trong các hình thức sau đây: bản quyền mà không thể mua được từ nhà phân phối khác. Việc xác định giá gói thầu được dựa trên tính năng kỹ thuật, nhu cầu sử dụng, khả năng tài chính của chủ đầu tư. Kết quả thẩm định giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định giá, doanh nghiệp thẩm định giá theo quy định của Luật Giá; Giá trúng thầu của gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tương tự trong thời gian trước đó gần nhất, tối đa không quá 120 ngày. Trường hợp gói thầu gồm nhiều phần riêng biệt thì ghi rõ giá cho từng phần trong giá gói thầu. Được thanh toán bảo hiểm các trang thiết bị biếu tặng, liên kết Các cơ sở y tế được phép sử dụng các trang thiết bị do cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài hiến, biếu, tặng cho, đóng góp, viện trợ, tài trợ (bao gồm các trang thiết bị y tế liên doanh, liên kết đã hết thời hạn hợp đồng) nhưng chưa hoàn thành thủ tục xác lập sở hữu toàn dân để khám bệnh, chữa bệnh. Các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng trang thiết bị y tế này được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ y tế cung cấp từ các trang thiết bị y tế này và được sử dụng kinh phí của cơ sở để bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị y tế trong quá trình sử dụng… Quý II có hướng dẫn xây dựng giá gói thầu Nghị quyết nêu rõ trong Quý II/2023, Bộ Y tế cần hoàn thành các việc sau: Ban hành hướng dẫn về xây dựng giá gói thầu trang thiết bị y tế. Sửa đổi, bổ sung danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia, cấp địa phương bảo đảm phù hợp với năng lực tổ chức đấu thầu của từng cấp và khả năng cung ứng của doanh nghiệp để cung ứng đủ, kịp thời thuốc cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Nghiên cứu, xây dựng cơ chế bảo đảm thuốc hiếm, thuốc hạn chế nguồn cung. Xây dựng, ban hành hướng dẫn mẫu hồ sơ mời thầu đối với gói thầu dược liệu, vị thuốc cổ truyền để đấu thầu qua mạng. Rà soát, đánh giá cụ thể việc tiếp nhận máy móc, trang thiết bị y tế đã qua sử dụng do tổ chức, cá nhân tặng, cho, đóng góp, tài trợ, viện trợ cho các cơ sở y tế sử dụng phục vụ khám, chữa bệnh; trên cơ sở đó, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan có liên quan đề xuất giải pháp cụ thể báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.n THÚY NGA Tháo gỡ việc mua sắm thiết bị y tế Chủ đầu tư gửi thông báo mời chào giá với yêu cầu kỹ thuật lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế hoặc cổng dịch vụ công trực tuyến về quản lý trang thiết bị y tế (https://dmec.moh.gov.vn) hoặc trang thông tin điện tử của đơn vị hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật về đấu thầu trong thời gian tối thiểu 10 ngày. Hết thời gian thông báo mời chào giá, chủ đầu tư căn cứ số báo giá nhận được để làm cơ sở xây dựng giá gói thầu. Trường hợp chỉ có một hoặc hai nhà phân phối hoặc doanh nghiệp (sau đây gọi chung là nhà phân phối) cung cấp báo giá thì được sử dụng các báo giá đã nhận để N Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 có hiệu lực ngay khi ban hành nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề cấp bách trong thực hiện mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế kịp thời mở ra cơ chế đáp ứng nguồn cung cầu về thuốc, trang thiết bị, vật tư, hóa chất,… bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế hiện nay. làm cơ sở xây dựng giá gói thầu. Chủ đầu tư được phép lấy báo giá trực tiếp từ nhà phân phối trong trường hợp chỉ có một nhà phân phối hoặc để bảo đảm tính tương thích về công nghệ,

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYzNTY5OA==